57401

A Magyar Országgyűlés 2011. szeptember 26-án nyilvánította a magyar nyelv napjává november 13-át. Azzal a nem titkolt szándékkal, hogy ezen a napon a figyelem központjába kerüljön kulturális örökségünk és nemzeti identitásunkat jelentő ékes anyanyelvünk.

A nap szimbolikus jelleggel bír, mivel 1844-ben V. Ferdinánd magyar király ezen a napon szentesítette a magyar nyelvet hivatalossá tevő törvényt. Ettől fogva vált hivatalossá, hogy a magyar törvényhozás, a hivatali ügyintézés és iskolavégzés is magyar nyelven kell, hogy történjen.

A magyar nemzet összetartozását legfőbb szellemi kulturális örökségünk, nemzeti nyelvünk fejezi ki legjobban – tiszteletben tartva hazánk hagyományos nyelvi sokszínűségét, egyben felelősséget vállalva a kisebbségek nyelvhasználatának jogáért -, a nemzet fejlődését és hagyományainak őrzését egyaránt hűen szolgálja a magyar nyelv” – áll a Parlament határozatában.

Az ünnepnapot nemcsak Magyarországon, de az egész Kárpát-medencében megtartják. Alkalmat ad az oktatási, tudományos és kulturális intézményeknek, a médiának, az anyanyelvápolással foglalkozó civil szervezeteknek a magyar nyelv megünneplésére, a hagyományőrzéssel kapcsolatos rendezvények megtartására és újabb kezdeményezések, mozgalmak elindítására.

Az ENSZ 1999-ben nyilvánította február 21-ét az anyanyelv nemzetközi napjává, amelyet 2000-ben ünnepeltek először.

Nem minden nyelvnek van azonban saját napja, de létezik olyan nyelv is, amelyiknek kettő jutott. Az angol nyelv napját április 23-án ünneplik, William Shakespeare halálának napján. Az arab nyelv napja december 18., mert 1973-ban ezen a napon vált az ENSZ hivatalos nyelvévé. A francia nyelv napja március 20., mert 1970-ben ekkor hozták létre a Frankofónia Nemzetközi Szervezetét. A kínai nyelv napján, április 20-án Cang-csiere (Cangjie) emlékeznek, mert a legenda szerint ő alkotta meg a kínai írásjeleket. Június 6-a az orosz nyelv napja, mert ekkor született Puskin, akit az orosz irodalmi nyelv megteremtőjeként tartanak számon. A spanyol nyelv napja október 12-e, melyet Spanyolországban a nemzet napjaként ünnepelnek, hiszen ekkor lépett először Amerika földjére Kolumbusz Kristóf.

A magyar nyelv napja alkalmából, egyben Sajó Sándor születésnapján Ipolyságon szavalóversenyt tartanak a diákok körében, melyről az Oktatás rovatunkban hamarosan beszámolunk.

MTI nyomán Felvidék.ma