57205

A Balassi Intézet a korábbi évekhez hasonlóan az idei tanévben is ösztöndíjpályázatot ír ki a Márton Áron Tehetséggondozó Szakkollégiumi Programban való részvételre, a 2015/2016-os tanévben a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatók és vezetőtanáraik részére. Az programmal kapcsolatban a – pályázat sikeres benyújtását megkönnyítendő – az intézet előzetes tájékoztató anyagot adott ki; a hivatalos pályázati kiírásra várhatóan november első felében kerül sor.

A program lehetőséget nyújt a hallgatóknak módszertani ismeretek elsajátítására, prezentációs, kommunikációs készségük fejlesztésére. Felkészülést jelenthet a Márton Áron Kutatói Szakkollégiumi Programban való részvételhez. A program tudományos/művészeti igénnyel mérhető szakmai produktum elkészítését vagy egyéb tudományos-kutatói vagy művészeti teljesítmény elérését támogatja. A nyertes pályázók munkáját választott tutoruk segíti és értékeli. A tehetséggondozó hallgatói ösztöndíj 10 hónapra szól, mértéke legalább 20.000,- Ft/hó, azaz összesen 200.000,- Ft/tanév/fő és legfeljebb 28.000,- Ft/hó, azaz összesen 280.000,- Ft/tanév/fő közötti összegben differenciáltan, a nyertes pályázók száma és az elért pontok mennyiségének függvényében kerül majd megállapításra. A tutori ösztöndíj mértéke egységesen 120.000,- Ft/tanév/fő.

A pályázatot két kategóriában írják ki:

1. Famulus (kezdő) pályázati kategória, melyre az a pályázó jelentkezhet, aki a pályázat kiírását megelőzően nem vett részt a Márton Áron Tehetséggondozó Szakkollégiumi Programban.

2. Magister (haladó) pályázati kategória, melyre az a pályázó jelentkezhet, aki a pályázat kiírását megelőző két tanév valamelyikében részt vett a Márton Áron Tehetséggondozó Szakkollégiumi Programban, és azt kimagasló eredménnyel teljesítette (BI MÁSZ Oklevelet szerzett).

Pályázhat majd minden olyan külföldi állampolgárságú, magát magyar nemzetiségűnek valló, Magyarország területén állandó lakcímmel nem rendelkező személy,

– aki a 2015/2016-os tanévben valamely magyarországi vagy ausztriai, horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy ukrajnai felsőoktatási intézményben alap-, mester/magiszteri/specialista képzésben folytat tanulmányokat; és

– aki a Balassi Intézettel szakkollégiumi jogviszonyban áll, vagy vállalja, hogy a pályázat kedvező elbírálása esetén a 2015/2016-os tanévben szakkollégiumi jogviszonyt létesít, és

– aki vállalja, hogy BI MÁSZ Szakkollégiumi Képzési Programja keretén belül mindkét félévben legalább 2 kredit értékű tárgyat elvégez: az őszi félévben a BI MÁSZ által szervezett prezentációs készségfejlesztő tréning teljesítésével, a tavaszi félévben pedig a BI MÁSZ által kijelölt szakkollégiumi tárgy vagy tréning felvételével és sikeres teljesítésével; és

– aki felsőoktatási tanulmányait nem szakította meg két szemeszternél hosszabb időszakra és rendelkezik két lezárt félévvel. Az utolsó két lezárt félév összesített, index szerinti súlyozott tanulmányi átlaga nem lehet rosszabb 4.00-nál (vagy a magyarországitól eltérő érdemjegy esetén az adott országban a 4.00-nak megfelelő átlagnál); és

– aki pályázatában tutorként olyan, a 2015/2016-os tanévben valamely magyarországi vagy ausztriai, horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy ukrajnai felsőoktatási intézményben vagy tudományos/kutató intézményben/szakmai műhelyben oktatóként és/vagy tudományos kutatóként tevékenykedő vezetőtanárt jelöl meg, aki ezt a pályázat mellékletét képező szakmai ajánláson aláírásával vállalja; és

– aki „Magister” (haladó) pályázóként a 2013/2014-es vagy a 2014/2015-ös tanévben a Márton Áron Tehetséggondozó Szakkollégiumi Programban BI MÁSZ Oklevelet kapott; és

– aki „Magister” (haladó) pályázóként nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a 2015/2016-os tanévben, legkésőbb 2016. május 31-ig kutatási témáját a tehetséggondozói szakkollégiumi konferencián kívül saját egykori középiskolájában előadja, ahol egyúttal tájékoztatást tart a Márton Áron Tehetségkutató Szakkollégiumi Programról, s erről 2016. június 10-ig igazolást hoz; és

– aki „Famulus” (kezdő) pályázóként nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a 2015/2016-os tanévben, legkésőbb 2016. május 31-ig kutatási témáját a tehetséggondozói szakkollégiumi konferencián kívül helyi (intézményi), regionális, országos vagy nemzetközi tudományos diákköri konferencián is előadja, s erről 2016. június 10-ig igazolást hoz.

Nem pályázhatnak a 2015/2016-os tanévben az alap-, vagy osztatlan képzésben I. évfolyamon tanulmányokat folytató személyek.

Várhatóan az alábbi dokumentumokat kell kötelezően benyújtaniuk: pályázati adatlap – elektronikusan és aláírt papír alapú formában; a 2015/2016-os tanév őszi félévének aktív jogviszony igazolása; az utolsó két lezárt félév hitelesített index másolata; szakmai ajánlás a tutor részéről; minimum 3 oldalas, címmel és a tutor aláírásával ellátott szakmai terv; a tutor részletes szakmai életrajza; „Magister” (haladó) pályázók esetében 2013/2014-es vagy 2014/2015-ös BI MÁSZ Oklevél; nyilatkozat (előadás megtartására vonatkozóan); a magyar nemzetiség igazolása; az állandó lakóhelyet igazoló okmány egyszerű másolata. Az elbírálást segítheti, ha a pályázó csatolja kutatási, publikációs, művészeti és sporttevékenység igazolására szolgáló eredeti dokumentumok másolatát.

BI-MÁSZ/Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”54587,52237,51714,50845″}