57328

A pályázat célja a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény szerinti települési, tájegységi, megyei, külhoni nemzeti értékek gyűjtése, rendszerezése és megismertetése, a külhoni értékgyűjtő mozgalom megszervezése és népszerűsítése, külhoni települési, tájegységi értéktárak létrehozása magyarországi és külhoni önkormányzatok, civil szervezetek együttműködése által, valamint hagyományos népi mesterségek továbbörökítését célzó programok megvalósítása.

A rendelkezésre álló teljes keret az I. támogatási cél esetében 100 millió Ft, a II. támogatási cél esetében pedig 10 millió Ft. A támogató célja, hogy minden magyarlakta terület részesüljön támogatásban, ezért az I. támogatási cél teljes keretösszege felosztásra került a külhoni magyarlakta területek között az alábbiak szerint: Erdély 40%, Felvidék 19 %, Horvátország 3%, Kárpátalja 15%, Muravidék 3%, Vajdaság 17%, Egyéb 3%.

A pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege egy pályázó esetében 1.000.000 forinttól 3.000.000 forintig terjedhet. A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Támogatható egyrészt közös projektek megvalósítása határon túli magyarok lakta településekkel, megyékkel együttműködésben, mely az értékgyűjtés módszertana tekintetében tapasztalatátadásra, hazai és külhoni értékgyűjtésre, külhoni értéktárak létrehozására és működtetésére, a nemzeti értékek népszerűsítésére, közös rendezvények megvalósítására irányul. Két azonos szakmai színvonalú pályázat esetében az értékelés során előnyt élvez az a pályázat, amely már meglévő testvér-települési megállapodást is tartalmaz.

Támogathatók másrészt hagyományos népi mesterségek, kihalófélben lévő szakmák továbbörökítését célzó magyarországi programok, alkotótáborok szervezése, tananyag összeállítása.

A támogatott tevékenység megvalósításának időszaka: 2015. november 16-tól 2016. augusztus 31-ig tart.

A pályázók köre az I. célterület esetében az értéktár bizottságot működtető magyarországi helyi önkormányzatok, megyei önkormányzatok, valamint települési önkormányzatok által az értéktár bizottság működtetésével megbízott civil szervezetek. A II. célterület esetében a pályázók körébe tartoznak magyarországi civil szervezetek, amelyek alapító okiratában vagy alapszabályában szerepel a kézműves hagyományok megőrzésének feladata. Mindkét célterület esetében olyan Magyarországon bejegyzett civil szervezetek pályázhatnak, melyek magyarországi székhellyel rendelkeznek.

Egy határon túli települést képviselő szervezet csak egy magyarországi pályázó szervezettel köthet együttműködési szándéknyilatkozatot, egy magyarországi szervezet több külhoni szervezetet is választhat együttműködő partnerként, azonban csak ugyanazon pályázat keretein belül.

A pályázat lebonyolítását az FM Hungarikum Főosztálya végzi, a pályázatok elektronikus befogadására a Herman Ottó Intézet biztosítja az online felületet.

A pályázati adatlap kitöltése kizárólag elektronikus úton történhet. Az elektronikus kitöltő felület elérhető a http://www.hermanottointezet.hu (http://www.hermanottointezet.hu) honlapról. A kitöltött adatlapot, az elektronikus felületen történő véglegesítést követően ki kell nyomtatni és határidőig, postai úton meg kell küldeni a Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum Főosztály címére (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.).

A pályázatokat november 16-tól december 15-én 23 óra 59 percig lehet elektronikusan kitölteni, illetve véglegesíteni, és a véglegesítést követő 3 munkanapon belül postára adni.

Pályázati felvilágosítás kérhető az alábbi elérhetőségeken:

Földművelésügyi Minisztérium
Hungarikum Főosztály
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
e-mailen: hungarikum@fm.gov.hu (mailto:hungarikum@fm.gov.hu)
A pályázatok elektronikus benyújtásával, a kitöltő felülettel kapcsolatban technikai segítség az informatika@hoi.hu (mailto:informatika@hoi.hu) e-mail címen kérhető.

A Pályázati felhívás ITT>> olvasható.

Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”56808,56793,54424,54152,46593″}