57439

Az immár hivatalosan is bejegyzett YBS – Yellow Blue Supporters polgári társulás a facebookon értesítette szurkolóit, hogy lehetőséget nyit mindenki számára hivatalosan is taggá vagy szimpatizánssá válni, aki azonosul a fanklub elveivel és céljaival.

A tagsággal, szabályaival és minden – a működésével kapcsolatos – kérdést, felvetést az ybsfanklub@gmail.com e-mail címre várják.

Ahhoz hogy hivatalosan is taggá vagy szimpatizánssá váljon valaki, egyet kell értenie az YBS alapszabályzatával. A jelentkezési ív kitöltésével és pozitív elbírálásával illetve a tagsági díj befizetésével válik véglegesen érvényessé a tagsága. A jelentkezési ívet a dunaszerdahelyi Turul Bárban (Csallóköz utca, Baranyai élelmiszerüzlet mellett) töltheti ki, melynek elbírálása az YBS elnökségének hatáskörébe tartozik.

Az Elnökség öttagú. Az YBS törvényes képviselője és egyben elnöke Domonkos Roland. A fanklub/polgári társulás önkéntes alapon működik.

Az YBS célkitűzése Erkölcsileg támogatni a DAC csapatát és focistáit, elérni a kedvező hangulat kialakítását a meccseken, és szervezett keretek között szurkolni külföldön és belföldön egyaránt. A szurkolók oktatási, kulturális, szociális, szellemi és szakmai fejlesztésben vehetnek részt, különböző szakértők meghívásával, bevonásával. Sportrendezvények, túrák, kurzusok, táborok szervezésének aktív részesei is lehetnek más, hasonló szervezetekkel is együttműködve.

TAGSÁG feltételei

Az egyesület tagja lehet minden 16. életévét betöltött természetes személy, aki az YBS alapszabályát, céljait elfogadja, és a tagsági viszonyból származó kötelezettségeket vállalja.
A tagsági viszony felvétellel kezdődik – tagfelvételi kérvényét benyújtja, melynek elbírálásáról az elnökség írásban értesíti. Az YBS a tagjairól nyilvántartást vezet és ellátja őket tagsági igazolvánnyal.

A tagok jogai és kötelezettségei: tanácskozási, szavazati és javaslattételi joggal részt vehet a közgyűléseken. Az elnökség által meghatározott kedvezményeket igénybe veheti. Az YBS jó hírét és népszerűségét óvja. A tagsági viszony megszűnik a tag kilépésével, kizárásával, elhalálozásával, illetve a tagdíj nem fizetésével.

TISZTELETBELI TAGSÁG

Fizikai vagy jogi személy lehet, aki különleges és kiemelkedő tevékenységével elsősorban erkölcsileg támogatja az egyesületet. A tiszteletbeli tag személyéről az elnök dönt.
SZIMPATIZÁNS

Az YBS szimpatizánsa lehet minden 14. életévét betöltött természetes személy, aki a belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az egyesület munkájában, az alapszabályt, valamint az elnökség határozatait betartja, és a tagsági – támogatási díjat rendszeresen fizeti. Szimpatizáns kizárólag érvényes tagsággal rendelkező tag ajánlásával léphet be az YBS Polgári Társulásba. Szavazati joggal nem rendelkezik, javaslattételét viszont előterjesztheti a közgyűléseken. Később taggá is választható. Az elnökség által meghatározott kedvezményeket igénybe veheti. Az YBS a szimpatizánsairól is nyilvántartást vezet és ellátja őket tagsági igazolvánnyal. Szimpatizánsi viszonya megszűnhet: a tag kilépésével, kizárásával, elhalálozásával illetve a tagdíj nem fizetésével.

Tagsági kártya, tagsági díj, egyéb támogatások

A tagsági kártya egyszer fizetendő (5 euró). A tagdíj negyedévre 15 euró (tehát havi 5). A szimpatizánsok tagdíja pedig negyedévre 6 euró (tehát havi 2).

A tagdíjat a negyedévet követő hónap 10-éig kell befizetni a következő negyedévre. Év végéig, ha az elmaradásokat nem fizeti ki, az elnökség kizárhatja az illetőt.

Ha nem a naptári negyedév első hónapjában kerül elbírálásra a jelentkezése, akkor csak az adott negyedév hátra maradt hónapjainak tagsági díját kell kifizetni.

Az YBS – Yellow Blue Supporters szeretettel vár minden DAC-szurkolót, akik részt szeretnének venni az egyesület munkájában, részesülni az elért sikerekben, támogatni az egyesület működését, és elismerni annak eddigi munkásságát.
Hajrá DAC! Mi mindenhol ott vagyunk! – áll a fanklub közleményében.

Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”57378,57247,57165,57140,56956,56884,56822″}