57268

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata november 5-én és 6-án Rimaszombatban és Meleghegyen tartja IX. ülésszakának 2. ülését. A nyitó istentiszteleten lelkészszentelésre is sor került a rimaszombati református templomban.

Az istentisztelet szlovák és magyar nyelven folyt. Igét hirdetett Kassai Gyula, a barsi egyházmegye esperese és Jaroslav Széles, az ondava-hernádi egyházmegye lelkésze.

Kassai Gyula prédikációjában kifejtette, a lelkészszentelés mindig nagy esemény az egyház életében. Hangsúlyozta, jól kell felismeri Isten akaratát, s azt merni kell cselekedetekben, tettekben kifejezni. Ábrahám, Pál, Kálvin János példáján keresztül vázolta az engedelmességet, az Isten elhívását az evangélium hirdetésére. „Nekünk is ez a feladatunk, keresnünk, kutatnunk kell, hogy mit bízott ránk az Úr, mi az Isten szándéka, s aszerint kell élni, hittel és reménységgel szolgálni, s ez által épülő és erősödő lesz egyházunk, közösségünk élete” – mondta.

Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke az ünnepi lelkészszentelés alkalmából igehirdetésében bátorította a felszentelendő lelkészeket Ézsaiás próféta példázatán keresztül. „Isten ma sem hallgat, s ezt mindannyiunknak tudatosítani kell. Ma is az ő igéje által próbál vezetni, nevelni, tanítani, ha van, aki vállalni meri az ő igazságát” – mondta.

A lelkészszentelést Fekete Vince főgondnok, a Zsinat világi elnöke jelentette be. Az esküt a felszentelendő lelkészektől Géresi Róbert és Ján Semjan püspökhelyettes vették ki. Az Isten és a gyülekezet színe előtt esküt tett lelkészek között négy Gömörben szolgáló volt: Dr. Abaházy Zsolt rimaszécs-zádori-, Agócsné Galgóczy Tímea balogivanyi-nemesradnóti-cakói-, Mikosné Szabó Annamria és Mikos Tamás rimaszombati lelkészek. A további felszentelt lelkész: Bók György, Böszörményi Tamás, Dušan Brna, Dobai Egyeg Kamilla, Egri Gergő, Hozák Viktor, Karvansky Mónika, Pándyné Kovács Tímea, Varga Zsuzsanna és Vargha Balázs.

Igei áldást Fazekas László püspök, a Zsinat lelkészi elnöke, Dr. Somogyi Alfréd, a pozsonyi egyházmegye esperese, Szénási Szilárd, a komáromi egyházmegye esperese, Kassai Gyula, a barsi egyházmegye esperese, Nagy Ákos Róbert, a gömöri egyházmegye esperese, Orémus Zoltán, az abaúj-tornai egyházmegye esperese, Kendi Csaba, a zempléni egyházmegye esperese, Kraus Viktor, az ungi egyházmegye esperese és Juraj Brecko, az ondava-hernádi egyházmegye esperese mondott.

he, Felvidék.ma
További fényképek ITT érhetők el.