58359

A Tompa Mihály Alapiskola a jeles évfordulóra karácsonyi ünnepi műsorral emlékezett meg a rimaszombati Városi Művelődési Központban.

„Az anyanyelvi kultúra a nemzeti kisebbségek fennmaradásának archimedesi pontja. Az iskola a kisebbségi nyelv kultivált használatának egyik fontos gyakorlóterepe. A kisebbségi nyelv mind a gyermek, mind a felnőtt számára szabadon használható” – írja a Tompa Mihály Alapiskola a magyar oktatás 65. évfordulója tiszteletére kiadott jubileumi évkönyvében Angyal László.

„A magyar oktatás újraindítása óta eltelt 65 év alatt iskolaépületek váltották egymást, megkoptak, megöregedtek, vagy éppen megújultak, diákok és tanárok követték egymást, de a cél és a küldetés máig sem változott: Magyarnak maradni és megőrizni az identitásunkat minden időben” – ezekkel a szavakkal köszöntötte a zsúfolásig megtelt kultúrotthon hallgatóságát Orosz István, az iskola igazgatója december 18-án.

A város polgármestere, Šimko József is szólt az egybegyűltekhez. Az est nagy része azonban a mintegy 250 diáké volt, akik a közel kétórás műsorban színre léptek, s a műsor már elsősorban a közelgő ünnepek hangulatát idézte.

Az esemény alkalmából az iskola Tóthné Madarász Csilla igazgató-helyettes szerkesztésében jubileumi évkönyvet is kiadott, amely szól a magyar oktatás, az iskolának otthont adó két épület sorsáról, ahogy nem felejti el hosszasan felsorolni az iskola neves és kiemelkedő eredményt elért személyeit sem.

Csak röviden: a Šrobár utcai épületet 1908. szeptember 10-én adták át, amelyben az Állami Fiú- és Leányiskola, az Elemi Leányiskola és a Napközi Otthon kapott helyet. A második világháború után, mivel beszüntették a magyar oktatást, az épület kórházként szolgál. 1950 június 28. és 30. között tartják meg a beíratást, s ezzel Rimaszombatban is újraindul a magyar nyelvű oktatás. Az iskola életében a következő jelentős fordulópont 1993-ra datálható, amikor a Nyugat-lakótelepen megalakul a város második magyar alapiskolája, amelyik később felveszi Ferenczy István nevét.

A demográfiai változások miatt 2008-ban a Ferenczy elveszti jogalanyiságát, s azt összevonják a Tompa Mihály Alapiskolával. Az iskolának számos nagy hírű diákja volt és van, a kiadványban felsorolt számos személyiség közül csak párat említünk most, így a neves színészt, Csendes Lászlót, Nagyferenc Katalin képzőművészt, Nyitray László ügyvédet, Gaál Lajos geológust, Hizsnyan Géza orvost, Zsélyi Katalin drámapedagógust, Bőd Titanilla és Szekeres Éva újságírókat, a Tóbisz családot, Juhász Katalin költőt, Novák Henriett és Rák Viktória színésznőket vagy Andreas Várady dzsesszgitárost.

jdj, gomorilap.sk/Felvidék.ma
Fotó: facebook