58283

A Középső Ipoly Mente Regionális Fejlesztési Ügynökség év végi szemináriumot szervezett Nagykürtösön december 21-én. A szakmai találkozó központi témája a gazdasági és szociális fejlesztési program és a határon átnyúló együttműködés volt. Szóba került a helyi értékek feltérképezésének a fontossága is. Az eseményen a Nagykürtösi járás önkormányzatainak és civil szervezeteinek képviselői vettek részt.

„A szeminárium a régiófejlesztési programok bemutatására összpontosult. Az előadások révén egyfajta útbaigazítást adunk partnereinknek. Felhívjuk a figyelmet az új programozási időszakban megjelenő változásokra is” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Lőrincz Mária, a Középső Ipoly Mente Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója. 

Jozef Gallo, a Nagykürtösi Városi Hivatal elöljárója megnyitó beszédében bemutatta a várost. Kitért gazdasági és szociális helyzetének elemzésére is. Mint elmondta, a város a szénbányászatra épült. Az utóbbi évtizedben egyre kevesebben dolgoztak a város tövében lévő Dolina szénbányában, mely 2015-ben végleg be is zárt. Ugyan több befektető is érkezett a járási székhelyre, mindez nem változtatott azon a szomorú tényen, hogy a Nagykürtösi járás az ország 12 legkevésbé fejlett járásainak egyike – hangsúlyozta az elöljáró. Ezzel kapcsolatban kiemelte: „Minden olyan lehetőséget meg kell ragadni, ami elősegíti a város fejlődését. Bárminemű régiófejlesztési lehetőség előtt nyitottak vagyunk.”

Lőrincz Mária elmondta, az ügynökség pályázatok útján szorosan együttműködik a közlekedési, építésügyi és régiófejlesztési minisztériummal. Az önkormányzatok számára nélkülözhetetlen gazdasági és szociális fejlesztési program kidolgozásában tevékenyen részt vesz az ügynökség.

Peter Dupej, a szaktárca főtanácsadója a nagykürtösi találkozón röviden ismertette a fejlesztési program jelentőségét. Bevezetőként elmondta, a gazdasági és szociális fejlesztési programok hosszú távú programok, melyek hét-tíz évre szólnak. A prioritások meghatározásánál fontos a gazdasági, szociális és a civil szektor összehangolása. Kifejtette, a leszakadt régiók legfontosabb feladata a gazdasági és szociális stabilitás elérése. Ezt követően indíthatják el fejlesztéseket. Az előadásban elhangzott, a régiókban sok a természeti kincsekben rejlő kihasználatlan tartalék. A zöldberuházásokkal az elmaradott térségek fejleszthetők – véli a szakember.

A találkozón ismertették a regionális értéktár kialakítását. „A fejlesztési ügynökség a szaktárcával kötött megállapodás értelmében elkezdte a Nagykürtösi járás helyi értékeinek a feltérképezését. A munkánk során abból indultunk ki, hogy minden község rendelkezik egyedi tárgyi, természetbeli és szellemi értékekkel. A szakmai feldolgozás után ezek az országos szintű katalógus szerves részévé válnának” – fogalmazott Lőrincz Mária. Hozzáfűzte: eddig közel tucatnyi kulturális és természeti értéket térképeztek fel, s 2016-ban  folytatják a munkát.

A jelenlévőknek levetítették azt a kisfilmet, mely a Nagykürtösi járás feltérképezett helyi értékeit mutatja be. A filmben látható volt többek között a szklabonyai Mikszáth-emlékház, a nagycsalomjai pusztatemplom, az Ipolykéri-mocsár, a kékkői Baba- és Játékmúzeum is.

A szakmai rendezvény második felében a határon átnyúló együttműködés lehetőségei kerültek terítékre. „Határ menti térségként a határon átívelő pályázatok is segítségünkre lehetnek a régiófejlesztés terén. Fejlesztési ügynökségünk már több pályázatba is bekapcsolódott” – jegyezte meg felvezetőjében Lőrincz Mária.  A 2014-2020-as programozási időszak határon átnyúló együttműködés programjának lehetőségeiről Erényi Tünde, a Kassai Megyei Hivatal projektmenedzsere számolt be. Előadásában jelezte, a program öt szlovákiai és hét magyarországi megyét érint. A határon átnyúló együttműködés prioritásai között szerepel kulturális és természeti együttműködés, fejlesztés, a mobilitás erősítése,  munkahelyteremtés, az ún. soft tevékenység támogatása, továbbá technikai fejlesztés.

A projekt menedzsereként megjegyezte, a leggyakoribb együttműködési fajta a partner-kapcsolattartással összefüggő kulturális események szervezésére irányul. Ugyanakkor a Nagykürtösi járásban felmerül a mobilitási prioritás kihasználása a határátkelőhelyek kialakításánál, valamint a határ menti térség infrastruktúrájának összekapcsolásánál. A szlovák-magyar határ menti együttműködési program keretei között a most indult programozási időszakban összesen 183 304 694 euró hívható le az Európai Régiófejlesztési Alapból. Az első pályázati kiírások várhatóan 2016 márciusában jelennek meg.

A szakmai találkozó ünnepi fogadással és a partnerek, ügyfelek köszöntésével ért véget.

További képek a szakmai találkozóról megtekinthetők Képgalériánkban ITT>>>

Pásztor Péter, Felvidék.ma
a szerző felvételei
{iarelatednews articleid=”56747,53367,46057,56164,54558″}