58437 1

A Költő magánkiadásában, a Magamura Könyvkiadó gondozásában, a balassagyarmati Runner Média KFT nyomdaüzemében jelent meg Csáky Károly ötvenötödik kötete, ami egyben a negyedik verseskötete.

Karaffa Gyula, a kiadvány szerkesztője így ír: “Komoly-komor versek a Csáky versek – akár ezt is feltételezhetné a felületes olvasó. Ám annak, aki a versek értelmét megtalálja, annak kinyílnak a reménykedés, a gyakran a szellemünkben eluralkodó hétköznapi problémák ellenére is az örökké optimista alapállás, az életigenlés a versek egyszerűsége.”

A líra mesterének nevezi a Költőt, ezt bizonyítva Az esti kép című versét idézi, melyben a következőket írja Csáky Károly: “Az ég palástján/tenyerel/az est./ Kopott foszlányok/ alól,/ mint ragyogó gombok,/ kihullanak/ a csillagok…”

A kiadvány a következő című verseket tartalmazza: Szorongás szürkeségben, Napforduló után, Elmélkedés, Öröklét, Látomás, Megtérés, Isten trónja felé, Apokalipszis, Víziók, Elővázlat, Víziók II., Golgotánk, Keresztünk, Hitvallás, Körforgás II., Égi kép, Unokámnak, Körforgás III., Álomképek, Adventi vigasztaló, Unokám naplójába, Gyónás kéréssel, Sorsfordulások, Kis tavaszi képek, Metaforák, Felakadt lemezek, S.O.S., Fiunk halála, Valóság és látomás, Vízözön után, Önarckép, Esti kép, Kérdés, Nóra, Van remény, Karrier, Átváltozás II., Halálod 90. napján, Bűnbánat, Vigasz szomorúságomban, A 126. napi zsoltár, Pünkösdtáji fohász, 175. napi levél, Levélféle helyett, Gondolatok a 190. napon, Vallomás, A 233. napon, Kérés, Csaták után.

A címek is jól tükrözik, hogy a Költő önmagáról és a világról ír. A versek vallanak a mindennapjainkról, amiben ugyanolyan események zajlanak, mint bárki máséban. A szerkesztő szerint egy lényeges különbség azonban szemmel látható Csáky Károly életét szembe állítva sok más emberéével: Ő a hívő ember szemüvegén át szemléli az életet, s ezt a szemüveget nem hajlandó levenni akkor sem, ha a legnagyobb tragédiák érik, s erős hite van ahhoz is, hogy a halálról írjon.

Minden verse kimunkált, érlelt darab – írja az előszóban Karaffa Gyula szerkesztő.
A kötetet megrendelhetik a csakykaroly@felvidek.ma e-mail címen.

Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”57155,56980″}