58415

A horvátjárfalui Szent Miklós-plébániatemplomban december 26-án, kiskarácsony napján délelőtt 10 órakor magyar nyelvű misére került sor. Ennek a misének a különlegessége, hogy évente csupán két alkalommal, ilyenkor, Szent István első vértanú emléknapján, továbbá húsvéthétfőn mutatnak be ebben az egyházközségben magyar nyelvű miséket.

A ma már Pozsonyligetfaluhoz tartozó település 1947-ig Magyarországhoz tartozott, s ekkor került Csehszlovákiához Oroszvárral és Dunacsúnnyal egyetemben. Mivel Csúnyban és Járfalun is élnek horvátok és magyarok is, horvát nyelven rendszeresen szolgálnak itt miséket. Csúnyban egyébként minden hétfőn szlovák-magyar kétnyelvű misét is bemutatnak, Járfaluban pedig a helyi plébános kezdeményezésére szeptember óta tervezik bevezetni heti rendszerességgel a magyar miséket.

Nagyon nemes és értékelendő kezdeményezés a részéről, hogy elvállalta a misék szolgálatát is magyarul, s tanulgatja is a nyelvet, gyakorolja a miserészek olvasását. Reméljük, kellő számú érdeklődőre talál.

December 26-án ez alkalommal is a hagyományokhoz híven Adamkovics József vereknyei magyar káplán celebrálásában hallgatták meg a szentmisét a helybéli, illetve a Pozsony különböző városrészeiből, például Ligetfaluból, Károlyfaluról összesereglett hívek.

A mise elején Kemp József horvátjárfalui plébános üdvözölte József atyát, az egyházmegye Kateketikai Hivatalának igazgatóját, nem mellesleg pedig az Ispotály utcai Szent Erzsébet-templom plébánosát s végül, de nem utolsósorban Vereknye magyar káplánját. A szentleckét Hegyi György mérnök, helyi képviselő olvasta fel, aki egyben ministrált is, s mindig aktívan részt vesz ezeken az alkalmakon.

József atya homíliájában ünnepelt szentünk, a kereszténység első vértanúja életéről elmélkedett, aki imádkozni tudott a megkövezőiért is, s halála előtt az Úr kezébe ajánlotta életét “Uram, Jézus, vedd magadhoz lelkemet” szavakkal.

A Hiszekegy éneklése itt mindig egyedi és figyelemre méltó, mert nem a megszokott két verzió egyikét éneklik, hanem a nagyon szép melódiájú “Hiszek a szeretet végső győzelmében” refrénűt. A helyi, horvátokból és magyarokból álló vegyeskórus, melynek vagy 15 tagja énekel a magyar miséken, dicséretre méltóan, nagy lelkesedéssel gyakorol erre a két alkalomra.

Áldozásra is ritkán énekelt karácsonyi énekre zendítettek, mégpedig az “A Szép Szűz Mária Szent Fiának, imigyen énekel Jézusának” kezdetűre, melynek refrénje így szól: “Örömest ringatlak, szívemből óhajtlak, aludj, aludj.”

Végezetül pedig a Csendes éj szövege is olyan volt, amit máshol nem szokás énekelni, de amint tudjuk, ennek van több, ismertebb és kevésbé ismert szövege is. Az új évtől tehát Kemp plébános elmondása szerint indulnának a magyar misék, hétfőnként este hat órától. Az elsőre már január 4-én sor kerül. Aki teheti, alkalmanként nézzen el oda, térjen be hétfőnként Járfalura a magyar misékre, támogatni, erősíteni a közösséget.

Zilizi Kristóf, Felvidék.ma