58228

Budapesten egy felettébb rendhagyó és minden szempontból gyönyörű könyv bemutatására került sor december 17-én, csütörtökön. Vágó Ádám albumát, melynek címe A Kárpát-medence ősi kincsei címet viseli, Csorba László, a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) főigazgatója mutatta be az intézmény Pollack-termében.
Csorba szerint, ez „a kivételes szépségű és egyedülállóan tartalmas művészeti album a Kárpát-medence régészeti gyűjteményeiben fellelhető kincsek legjavát tárja elénk. Mintegy 800 000 esztendő gazdag kulturális és művészeti örökségét mutatja be a ma emberének, és őrzi meg…”

A Kárpát-medence Árpád-kort megelőző tárgyi emlékeiről ez az első ilyen összefoglaló, gazdag képanyaggal ellátott album. Hatéves alapos gyűjtőmunka előzte meg. Az őskőkortől a magyar honfoglalás végéig mutatja be mindazt, ami a Kárpát-medence tárgyi kultúrájából, művészetéből előkerült a föld mélyéből. „A közel 2000, szemet gyönyörködtető, részletgazdag felvételnek köszönhetően a hangsúly elsősorban a látványra helyeződik.”

Ősi kincsek lapjai 1A művészeti megközelítésű leírások és érdekességek feltárják előttünk mindazt a szellemi tartalmat, amellyel a hajdani alkotók tárgyaikat felruházták. A bemutatott leletek egy részét a nagyközönség eddig nem láthatta, mert raktárak, trezorok mélyén várták a feltámadást, mások friss ásatások szenzációs újdonságai. A régészeti kincsek jelentős részét Vágó Ádám kifejezetten az album számára kapta lencsevégre.

Sokféle kincset termett a magyar föld az utóbbi két évszázad során, amióta a titkait faggatja a régészek ásója. A legszebb leletekről megemlékezik a népi szóbeszéd is, ahogyan azt a kettőshatári vasútállomáson Móra Ferenc, a szegedi múzeum régész igazgatója följegyezte. Ha nem is hordták teherautóval az aranyat a „búzeumokba”, ahogy ezt Móra alkalmi beszélgetőtársa hitte, azért ami a tudományos kincseket illeti, talán nem is tévedett olyan nagyot a múzeumigazgató pipázó padtársa!

Ősi kincsek lapjai 2„A Kárpát-medence régészeti gyűjteményeiben idővel valóban olyan kivételes értékű és szépségű tárgyanyag halmozódott fel, amivel nem csupán dokumentálni lehet a térség évtízezredeinek történelmét. A legszebb darabok egyben a közép-európai térségben működő emberi civilizációk alkotóerejének, az itt élő, névtelen művészek keze nyomán a hasznosat a széppel egyesítő, teremtő fantáziájának is kivételesen gazdag emlékei.”
Vágó munkabírását, szorgalmát és alkotó képzelőerejét fektette ebbe a kötetbe. A több mint 1500 tárgy az ő szemével tárja fel belső világát. Olyan kiadvány létrejöttét segítette, amely méltó a hazai régészetben kétszáz esztendeje vezető szerepet játszó Magyar Nemzeti Múzeum hagyományaihoz.

Ősi kincsek lapjai 3A nagyszerű régész szakemberek a tárgyak pontos szakmai leírásával tudományos értelemben gazdagítják és egyedülállóvá teszik ezt a vállalkozást. Szenthe Gergely, a múzeum munkatársa fáradhatatlan szervezőmunkával segítette a szerzőgárda együttműködését és a kötet megszületését.
Kocsis András Sándor, a Kossuth Kiadói Csoport elnöke vállalkozott az album kiadására. Munkatársai szorgalma és erőfeszítései is hozzájárultak ennek a különleges szépségű és értékű könyv kiadásához.
„Vágó Ádám olyan kiadványt hozott létre, amely méltó a hazai régészetben kétszáz éve vezető szerepet játszó Magyar Nemzeti Múzeum hagyományaihoz. Erre a kötetre valóban büszkék lehetünk! Minden kedves olvasónak fölfedezésekkel és gyönyörködésekkel teli, kincskereső és kincstaláló utazást kívánok!” – zárja kedvcsináló sorait a főigazgató.

Ősi kincsek lapjai 4De hogyan is született meg ez a kiváló munka? Vágó leírta, mint az ősi civilizációk szerelmese, gyermekkora óta gyűjtötte a szebbnél szebb ismeretterjesztő albumokat „az ókori Egyiptomról, Görögországról, Rómáról, Mezopotámiáról, a majákról, aztékokról, a világ szinte minden ősi kultúrájáról.” Ezeket rendszeresen lapozgatva ötlött föl benne, hogy ezek mind nagyon szépek, de vajon milyen emlékeket alkottak a Kárpát-medencében az évezredek alatt? Kiderült, fogalma sincs róla annak ellenére, hogy a Kisképzőben, majd a Képzőművészeti Egyetemen több mint tíz éven keresztül tanult művészettörténetet. Az évszázadokon átívelő európai művészettörténetet taglaló tanulmányai során sem ő, sem művésznövendék kortársai szinte semmit nem tanultak hazánk, a Kárpát-medence, Európa nagy részének őstörténetéről.

Ősi kincsek lapjai 5Ezek után körülnézett a könyvesboltokban és antikváriumokban. Kiderült ilyen munka nincs! Ezután bejárta az ország régészeti kiállítással rendelkező múzeumait, és kezdetét vette a 2–3 éves gyűjtőmunka. Fotózgatni kezdte a tárgyakat, majd a sokadik múzeumban megszületett az ötlet: neki magának kell elkészítenie egy olyan albumot, amit vásárolni szeretett volna!
Grafikus létére a kiadványszerkesztés szakmájának része, ezek a tárgyak pedig felettébb megérdemelnék a nyilvánosságot. Ezután érdeklődni kezdett a könyvkiadásban és a régészetben jártas ismerőseinél. Mindenki azt válaszolta, ez egy nagyon szép és jó ötlet, de felejtse el. A nehézséget abban látták, hogy túl sok intézménnyel kellene együttműködni, és ezt jóformán lehetetlen összehangolni. A tárgyak fotóinak kiadási jogait is nagyon nehéz megszerezni. Ez meghaladja a lehetőségeit és képességeit. A kiadás is olyan költséges lenne, amihez biztosan nem sikerül elegendő tőkét összegyűjteni.

Ősi kincsek lapjai 6Ennek ellenére nem adhatta fel, mert a könyvespolcán egy üres hely tátongott ezentúl. Ennek a kötetnek a helye. Elkezdett kopogtatni a magyarországi múzeumok kapuin. Csorba László, az MNM főigazgatója az anyagiakat leszámítva, minden egyéb módon támogatásáról biztosította. Szponzorokat kezdett keresni, amihez készített egy 70 oldalas, egypéldányos „demó” könyvet. Ehhez szüksége volt az MNM legjelentősebb tíz tárgyának a fotóira. Ezeket a képeket neki kellett elkészítenie. Eközben jött az ötlet, ő szeretné végigfotózni az album teljes anyagát! Mindezt csakis a legkomolyabb technikai fölkészültséggel és felszereléssel teheti, ezért még tanulnia kellett és segítő partnereket kellett szereznie.
Mivel nem ismer lehetetlent, a felemelő és embert próbáló vállalkozás, mely rengeteg utazással, folytonos tanulással és új, életreszóló barátságokkal járt, sikeres lett. Lépten-nyomon segítséget kapott szakmailag tekintélyes emberektől, akik biztosították, jó úton jár. Nélkülük nem jöhetett volna létre ez a könyv.
Hatéves munkája alatt az ország legkülönlegesebb leleteit vehette kézbe személyesen, és örökíthette meg e könyvben, miközben megismerte a térség leletanyagát. „A Kárpát-medence ősi életének hihetetlen gazdagsága jelenik meg ebben a könyvben, amelynek képi világa utódaink számára a felismerések további forrása lehet. Kívánom, hogy üzenete utat találjon a Kárpát-medence minden mai lakójának szívébe.
Boldoggá tesz, hogy a könyv, amit a polcomon szerettem volna látni, megszületett.”
A kötet bolti ára 13.900 Ft.

Balassa Zoltán, Felvidék.ma