„A vállalkozási környezet jobbítása érdekében programunkban felvállaltunk olyan megoldásokat, amelyek segítenék a vállalkozók, vállalkozások fejlődését, kibontakozását” – nyilatkozta Farkas Iván, az MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnöke.

Farkas Iván a Felvidék.ma érdeklődésére elmondta, hogy országos viszonylatban a fiatalok munkanélkülisége Dél-Szlovákiában a legmagasabb. Emiatt a fiatalok elvándorlása is régiónkból, Dél-Szlovákiából a legerőteljesebb.
Húsz éve 310 ezren éltek meg a mezőgazdaságból, ma 30 ezren. Akkori önellátásunk élelmiszerekből 95 százalékos volt, ma 42 százalékos. A mezőgazdaságot és az élelmiszeripart a leghányatottabb sorsú ágazattá süllyesztették az illetékesek. Ezért is ilyen magas a munkanélküliség szülőföldünkön, Dél-Szlovákiában. Sőt, országos méretben a legmagasabb.

A párt programjában javasolja, hogy a munkahelyteremtő beruházások állami ösztönzésénél ne a járás munkanélküliségi mutatóiból induljanak ki. Ugyanis egyes járások kistérségeiben hatalmas eltérés mutatkozik az adatok között. A kistérségek adatait vegyék figyelembe, – és hozzáteszi, hogy a szociális segélyeken alapuló gazdaságot felváltják munkán alapuló gazdaságra helyi gazdaságfejlesztéssel, faluvállalatok megalapításával, a kézműves mezőgazdaság elmélyítésével, a termelői-értékesítési láncolatok létrehozásával. Ösztönzik a helyi termékek, termékcsoportok, helyi értékek előállítását.

Farkas Iván elmondta, hogy 10 százalékos hozzáadott értékadó kulcsot javasolnak az energiahordozókra és az ivóvízre – és hozzátette, hogy a korszerű utak és vasutak a gazdaság ütőerei. Amerre haladnak, ott zajlik gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés. Ezért szorgalmazzák a az R7-es és R2-es déli gyorsforgalmi utak építését és a déli vasútvonalak korszerűsítését.

A közlekedési infrastruktúra fejlesztése és az iparosítás messze elkerüli szülőföldünket, Dél-Szlovákiát. Szlovákiában az olló egyre inkább szétnyílik: a fejlett észak még inkább fejlődik, míg a leszakadó, hátrányos helyzetű dél visszafejlődik. Dél-Szlovákiában a szociális segélyeken alapuló gazdaság már elviselhetetlen, fenntarthatatlan. A külföldiek által üzemeltetett sertésfarmok környékén az erőteljes bűz miatt egyre elviselhetetlenebb az élet. Mindezeket nem lehet a Magyar Közösség Pártján számon kérni. Tizedik éve nem kormányzó párt, hatodik éve nem parlamenti párt. Tessék a felsoroltakat másokon számon kérni! – teszi hozzá.

Farkas Iván kifejtette, hogy mindezek orvoslására a következő megoldásokat javasolják:
– A gépkocsigyárak beszállító háttéripara telepedjen meg a déli járásokban. A közbeszerzéseken előnyben részesítenék a regionális beágyazottsággal bíró szállítót.
– Hogy ne vegyék el a család feje fölül a házát, ne árverezzék el gépkocsijukat, bevezetik a magánszemélyek és a családok esetében is a csődvédelmet.
– A környéken élők érdekében jelentősen szigorítják majd a nagy kapacitású sertésfarmokra és hizlaldákra vonatkozó környezetvédelmi előírásokat.
– Szorgalmazzák a gyümölcsből történő pálinkafőzés engedélyezését, 50 liter tiszta szesztartalomig, hatóságilag engedélyezett, tanúsítvánnyal rendelkező házi pálinkafőzdékben. A gépkocsivezetők és a kerékpárosok részére kezdeményezik a 0,5 ezrelékes alkohol szint engedélyezését Szlovákiában is.
– Mindezt egybevetve, régióinkat, szülőföldünket a leszakadás, a hanyatlás útjáról szeretnék a fejlődés, a gyarapodás útjára állítani. Ehhez kérik a szavazók segítségét, támogatását!

Farkas Iván az MKP gazdaságpolitikai alelnöke, parlamenti képviselőjelölt az MKP 21-es számú listáján a 3-as számmal indul a parlamenti választásokon.

NDCs, Felvidék.ma
Fotó: archív, facebook