57853x

Nem egész egy hét maradt hátra a jelentkezésből a szülőföldi fiatal oktatói ösztöndíjra, amely határon túli magyar oktatók részére, a 2015/2016-os tanév tíz hónapjára szól.

A támogatás havi összege személyenként ötvenezer forint, azaz ötszázezer forint a tanév egészére, amely egy összegben kerül kifizetésre. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és a Balassi Intézet az ösztöndíjjal a határon túli magyar felsőoktatási intézményekben oktató és kutató fiatal, később tudományos fokozattal rendelkező ún. minősített oktatók számának növelését célozza, így segítve a határon túli magyar nyelvű felsőoktatás minőségi fejlesztését.

Az EMMI és a Balassi Intézet közösen kiírt pályázatára jelentkezhetnek azok a szlovák, ukrán, román, szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek, akik a 2015/2016-os tanévben szülőföldi felsőoktatási intézményekben oktatói tevékenységet folytatnak. A pályázaton ösztöndíjban részesíthető oktatók száma legfeljebb 80 fő. Az ösztöndíjasok régiók közötti megoszlására az egyes régiókban beérkezett érvényes pályázatok figyelembe vételével az Értékelő Bizottság tesz javaslatot.

A pályázati kiírás tartalmát az EMMI a Balassi Intézettel együttműködve dolgozta ki, a pályázatot Felvidéken a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Szlovákiában pályázhat minden olyan, 2015. július 1. napján a 38. életévét be nem töltött szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2015/2016-os tanévben valamely szlovákiai állami felsőoktatási intézményben vagy főállású oktatóként vagy kutatóként (munkaviszonyban) dolgozik és ̸ vagy órarenden kívüli rendszeres dokumentálható oktatói tevékenységet végez főállású oktatóként vagy kutatóként (konzultációt, tutorális vagy szaknyelvi képzést) magyar nyelven olyan egyetemen és olyan képzésben (szakon) is, ahol a tanévben órarend szerint nincs magyar nyelvű oktatás.
A pályázaton történő részvételnek nem akadálya a magyar állampolgárság (azaz a kettős állampolgárság) megléte, vagy az arra irányuló kérelem benyújtása!

A pályázatok benyújtásának módja és határideje:
A pályázatokat benyújtani a Balassi Intézet elektronikus „Ügyfélkapu” felületén keresztül lehet: http: ̸ ̸ sao.bbi.hu. Ez a felület jelenleg még nem elérhető, hozzáférés csak néhány napon belül lesz lehetséges – tudtuk meg a Balassi Intézet munkatársaitól. Addig is, arra ösztönzik a pályázókat, hogy szerezzék be a szükséges igazolásokat, mellékleteket, amelyek a pályázathoz kellenek. Erről részletes leírást a kiírásban találnak, amely már most letölthető cikkünk alján.
Az elektronikus adatlap internetes beküldési határideje: 2016. január 11., 24 óra. Az elektronikusan már benyújtott adatlap kinyomtatott és aláírt formájának és papír alapú kötelezően csatolandó mellékletek postai beérkezésének vagy személyes benyújtásának határideje: 2016. január 12., 15 óra.

A pályázatokat – ajánlott küldeményként – postai úton Szlovákiában az alábbi címre kell küldeni, vagy személyesen leadni is lehet: Združenie za spoločné ciele – Szövetség a Közös Célokért, 945 01 Komárno, Námestie Kossutha 3.
A határidő minden esetben a beérkezés időpontját jelenti. A pályázat benyújtásával kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázásból kizáró feltételek:
• Nem pályázhatnak a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá nem tartozó személyek.
• Nem pályázhatnak a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek.
• Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a pályázat benyújtásakor még nem vettek részt a doktori (PhD/ DLA vagy azzal egyenértékű) képzésben (azaz beiratkozott doktorandusz hallgatóként még meg sem kezdték a doktori képzést).
• Nem pályázhatnak azok a személyek, akik csak a magyarországi felsőoktatási intézmények határon túli kihelyezett képzésében folytatnak a fenti feltéteknek megfelelő oktatási tevékenységet.
• Nem pályázhatnak a Magyarországon államilag támogatott doktori képzésben résztvevő személyek.
• Nem részesülhetnek ösztöndíjban azok, akik a 2015/2016-os tanév időtartamára az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet más közös pályázata alapján ún. miniszteri ösztöndíjban vagy a szülőföldi mester (magiszteri, specialista) vagy doktori képzésükre tanulmányi támogatásban részesülnek, valamint más nemzetközi egyezményen alapuló, vagy más magyar állami ösztöndíjban, támogatásban részesülő személyek.

A pályázati kiírás ITT letölthető.
Az elektronikus jelentkezéshez segítségül szolgáló “Lépésről lépésre”leírás ITT letölthető>>>.

SZE, Felvidék.ma
Fotó: illusztráció, net