59506

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán új dékánt választottak február 17-én. Az akadémiai szenátus egyetlen jelöltként Bárczi Zsófiát, korábbi dékán-helyettesnek szavazott bizalmat.

Bárczi Zsófia hivatalosan még csak dékánjelölt, megbízatása ugyanis a jelenlegi dékán, Komzsík Attila mandátumának lejárta után lép érvénybe.

„Jelenleg a szenátus javaslatán vagyunk túl, a rektor valószínűleg március végén írja alá a kinevezésemet” – mondta el a Felvidék.ma kérdésére Bárczi Zsófia, aki a rektor által történő kinevezése után április 1-jétől kezdheti meg dékáni tevékenységét.

„A dékánválasztás mindig kiemelten ünnepélyes esemény egy kar életében” – mondta Dr. László Béla egyetemi tanár, a Közép-európai Tanulmányok Kara alapító dékánja a KeTK akadémiai közösségének ülésén, ahol az új dékánjelölt, Dr. Bárczi Zsófia egyetemi docens mutatta be a kar fejlesztésére vonatkozó tervezetét.

A nagy létszámban megjelent akadémiai közösség érdeklődéssel hallgatta a délelőtt 9-től kezdődő bemutatkozó prezentációt, amely az intézmény eddigi működésének áttekintésén túl kitért a tudományos teljesítmény kérdéseire és az oktatásfejlesztés lehetőségeinek vázolására is. A tervezet ismertetését követően a kari szenátus elnökasszonya, Dr. Sándor Anna egyetemi docens nyilvános vitára szólította fel a jelenlevőket, akik hozzászólásokkal és kérdésekkel fordulhattak a jelölthöz.

A közösség soraiból felszólalt többek között az egyetem rektora, Dr. Ľubomír Zelenický egyetemi tanár is, aki kérdései megválaszolása után a támogatásáról biztosította a jelöltet, valamint megköszönte a KeTK jelenlegi dékánja, Dr. Komzsík Attila eddigi munkásságát. A dékánjelöltet támogatta a kar jelenlegi dékánja, Komzsík Attila és a kar alapító dékánja, Dr. László Béla, egyetemi tanár is.

A dékánválasztás a délutáni szenátusi ülés keretein belül zajlott le. A dékánjelölt röviden összefoglalta a szenátustagok előtt a délelőtt folyamán elhangzott beszéde főbb pontjait, majd ismét lehetőség nyílt a felmerülő kérdések megvitatására. Végül szavazásra került sor, melynek eredményeképpen Dr. Bárczi Zsófiát választották meg a Közép-európai Tanulmányok Kara új dékánjává. Bárczi Zsófia a rektor által történő kinevezése után április 1-jétől kezdi meg dékáni tevékenységét.

Komzsík Attila dékán megbízatási időszaka március 31-én jár le. Komzsík nyolc éven át irányította az intézményt. Először 2008-ban választották dékánná, László Béla professzort váltva. Másodszor egyedüli jelöltként 2012-ben nyerte el a posztot. A vezetése alatt a Közép-európai Tanulmányok Kara bővítette tanulmányi programját, doktori programot indítottak el. 2011-ben felújították a kar Drážovská utcai főépületét.

59506xBárczi Zsófia 1973. július 13-án született Rimaszombatban. Az általános iskolát a Tornaljai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában végezte el. 1991-ben a Kassai Magyar Tanítási Nyelvű Gimnáziumban érettségizett. 1996-ban diplomát szerzett a nyitrai Pedagógiai Főiskolán magyar nyelv és irodalom – ének-zene szakon, ugyanebben az évben a nyitrai Hungarisztika Tanszék oktatója lett.

Jelenleg egyetemi adjunktusként 2012-től Közép-európai Tanulmányok Kara nemzetközi ügyekért, azaz külkapcsolatokért és fejlesztésért felelős dékánhelyettese. A magyar nyelv és irodalomtudományi intézet oktatója. Oktatott tárgyai többek között a 19. századi magyar irodalma és kultúrtörténete, kisebbségi magyar irodalmak, szlovákiai magyar irodalom. Kutatási területe a húszas és harmincas évek magyar irodalma, valamint a női írás.

A keselyű hava novelláskötetéért 2004-ben a Szlovák Irodalmi Alap Nívó-díját kapta meg, ugyanezen kötetéért 2005-ben Posonium Irodalmi Díjjal tüntették ki. A Szlovákiai Magyar Írószövetség Az év irodalmi alkotásával jutalmazta 2006-ban, 2011-ben pedig Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem rektori díjjal tüntette ki a Mennynek és földnek című tanulmánykötetéért.

PP, PG, Felvidék.ma
Fotó: KeTK és televizio.sk
{iarelatednews articleid=”59349,59171,56294,55843″}