59632

Jakab István-díj elnevezéssel Jakabné Lelkes Ilona a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara valamint a Sárospataki Református Teológiai Akadémia hallgatói számára 2015-ben alapítványt hozott létre.

Az alapítványt Jakab István nyelvész emlékére hívták életre, aki élete munkásságával segítette anyanyelvünk tisztaságának megőrzését és helyes használatával magyarságtudatunk erősítését, s a nagyobb nyilvánosság előtt megszólalók (pedagógusok, lelkészek, újságírók, stb.) szabatos, stílusos, egyedi nyelvhasználatát.

Az alapítvány célja, hogy évente „az Erős vár a nyelv” feliratú éremmel és díjban részesítse azokat a teológushallgatókat, akik önálló prédikációírásban és a magyar nyelv tiszta, szabatos és stílusos használatában kiemelkedően teljesítenek.

A díjazottak eredményességéről az alapítvány kuratóriuma dönt.

1. díj ̶ 250 EUR

2. díj ̶ 150 EUR

3. díj ̶ 100 EUR

Az alapítvány kuratóriuma meghirdeti a 2015/2016-os évre vonatkozó felhívását, melyre a komáromi Selye János Egyetem Református Teológia Karának teológus szakos, illetve a Sárospataki Református Teológiai Akadémia teológus és lelkész szakos hallgatói jelentkezhetnek.

A pályázatra írott ̶ minimum 4 A4-es oldalas ̶ prédikáció leadásának határideje 2016. április 30. A beérkezett prédikációkat 2016. május végéig bírálja el az alapítvány kuratóriuma által megbízott szakértői bizottság, s a díjak az intézményi tanévzáró és diplomaosztó ünnepi közgyűlések keretében kerülnek átadásra.

reformata.sk/Felvidék.ma
Fotó: dunataj.sk