Uzapanyiton (Rimaszombati járás) 19 ezer euróból újult meg a 168 évvel ezelőtt épült református templom tornya.

A református gyülekezet mára alig 40 lelket számlál, de többeket megindított a segíteni akarás nemcsak a közösségen belül, hanem a Gömöri Egyházmegyében és határokon túl is. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának építkezési kerete az elmúlt évben 2700 euróval támogatta a kiadások fedezését, de máshonnan is érkeztek jelentős összegű adományok.

A Balog-völgyi településen, Uzapanyiton a református hívek a magyar szabadságharc és forradalom idején 1848-ban építették fel templomukat klasszicista stílusban. Négy évvel később készült el a tornya. Az alig hétszáz lelkes településen azonban mára jelentősen lecsökkent a református hívek száma, már csak negyvenen vannak, de közülük is templomba csak 5-6-an járnak.
Legutóbb húsz évvel ezelőtt újították fel a templom tornyát kívülről és belülről, de pár évvel ezelőtt ismét sürgőssé vált egy nagyobb méretű beavatkozás, főleg egy nagyobb viharnak köszönhetően, amely felgöngyölte a már amúgy is elöregedett, megrozsdásodott torony pléh borítását, a templom mellett álló fák pedig a vakolatát rongálták meg. A károk elhárításakor derült ki, hogy tönkrement a kupola faszerkezete is, amelynek egy részét sürgősen ki kell cserélni, de tervbe vették, hogy a torony ablakait is újakkal pótolják.

59242 1Közben belülről sikerült megújítani a torony lépcsőzetét, hogy biztonságosan lehessen rajta közlekedni. Az előzetes tervek 25-30 ezer eurós költséggel számoltak, legalábbis az első megszólított vállalkozó ilyen összegért végezte volna el a szükséges munkálatokat, de a második már jobb árat ajánlott, viszont a 18 ezer euróval járó kiadás még mindig megterhelő volt a gyülekezet számára.

Az alig negyven lelket számláló közösség nem rendelkezett szükséges anyagi lehetőséggel, de bíztak abban, hogy mások is felkarolják az igyekezetüket, és támogatják a felújítást. Miután megkapták az engedélyt a segélykérő körlevél kiküldésére az egész egyház területére, azokat el is eljuttatták az egyházközségekbe. A levélnek meg is lett az eredménye, szépen gyűltek az adományok, ki kisebb vagy nagyobb összeggel tudott eleget tenni a felhívásnak, kérésnek. Az egyházközségnek 12 ezer euró állt a rendelkezésére.
A gömöri egyházmegye rimaszécsi nyugdíjas lelkészházaspára közbenjárásának köszönhetően jelentős eurós értékű használt ruha adomány érkezett Hollandiából, amelynek eladásából ezer euró bevétel származott, de több holland gyülekezet is támogatta adományával a torony felújítását. Hatezer eurót kaptak a romos állapotban eladott üres lelkészlakért. Bevételük volt még az egyházközség tulajdonába tartozó erdőrész fájának eladásából is. Még a 2014-es évben nyújtották be pályázatukat a gömöri egyházmegye közgyűlése elé vissza nem térítendő közalapi támogatás céljából. Ennek alapján a 2015-ös évben ítéltek meg számukra az egyházépítői keretből 2 700 euró hozzájárulást. A munkálatokat anyagilag támogatták még a helyi katolikus hívek, a község önkormányzata, valamint a református gyülekezet tagjai.

59242 3A munkálatokat még 2014 nyarán elkezdődtek. A szakemberek első lépésben kicserélték a kupola elkorhadt faszerkezetének hibás részeit, majd kijavították és speciális festékkel újrafestették a pléh borítását. Később felújították a torony vakolatát és a homlokzat is új festést kapott.

„Köszönet minden támogatónak, adományozónak, imádkozónak és nem utolsó sorban Demeter Éva gondnoknő testvéremnek, valamint annak a maroknyi kis csapatnak, akik ezekben az ínséges időkben sem fordítanak hátat a gyülekezetnek és évek óta hordozzák a gyülekezeti élet szépségei, áldásai mellett a nehézségeit is. Isten áldjon meg mindannyiunkat, az egész Egyházat, hogy bár nem szabad hagyni „a templomot, meg az iskolát”, de épüljünk fel sokkal inkább lelki házzá az Atya Isten dicsőségére, hogy lássa a világ jó cselekedeteinket és dicsőítsék Őt, Aki egyedül méltó minden dicséretre és dicsőségre! Soli Deo Gloria” – ezekkel a szavakkal fejezte ki köszönetét a támogatóknak Gebe László, az uzapanyiti leányegyház lelkipásztora.

A 2011-es népszámlálás szerint Uzapanyiton 709 élnek. Ebből 332 magyar, 162 roma és 146 szlovák nemzetiségű. 77-en vallották magukat reformátusnak. Közülük 42 járulnak hozzá az egyházközség fenntartásához. Az istentiszteleti alkalmakat hatan látogatják. Már nincs helyben lakó lelkésze. Pár évvel ezelőtt az omladozó lelkészlakot is kénytelenek voltak eladni. A lecsökkent létszám miatt kérelem alapján 2015-ben kénytelenek voltak megvonni Uzapanyittól az anyaegyházközségi státust és leányegyházközséggé nyilvánítani. Jelenleg Nagybaloghoz tartozik.

-ii-, reformata.sk/Felvidék.ma
Fotó: Homoly Erzsó