59630

Ahogy arról korábban beszámoltunk Magyar Ízek Piaca címmel rendezett kiállítással egybekötött üzleti találkozót és vállalkozói fórumot a Magyar Nemzeti Kereskedőház Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Királyhelmeci Képviseleti Irodája. A rendezvényt Szesztay Ádám, Magyarország kassai főkonzulja nyitotta meg, aki az együttgondolkodást ösztönözve segítette a szervezést. A rendezvény a Magyar Közösség Házában zajlott.

Szesztay Ádám megnyitóját követően szakmai előadásokra került sor. MVDr. Mária Capková a Tőketerebesi Közegészségügyi Hivatal munkatársa, a gazdapiacok és alkalmi piaci árusítás törvényi szabályozásáról, Takács Tibor, a Vámhivatal munkatársa az alkoholtermékek EU-ban való beszerzéséről és szállításáról, Néveri Varagya Szilvia marketingszakember pedig a nyerő kereskedelmi és marketing technikákról tartott előadást.

A vállalkozók gyakorta hangoztatják, hogy hiábavaló a számos találkozó, megbeszélés, vállalkozói fórum, ha mindezek kézzel fogható eredménye, amely megkönnyítené a Bodrogköziek és Ung-vidékiek életét, nem, vagy csak csekély mértékben mutatkozik meg. Sok esetben nem mutatkozik meg a rendezvények eredménye, mert a megbeszélések szintjén általában megrekednek ezek a kezdeményezések, vagy csak nagyon szűk csoportokhoz jutnak el. Az elméleti szint után hiányzik a cselekvés, a megfogalmazott elképzelések és tervek konkrét megvalósításának lépése.

A környékbeli kis- és középvállalkozások (KKV-k) fejlődése sok esetben megreked, vagy el sem kezd fejlődni, mert kényszer-vállalkozásként indul, saját munkahelyteremtés céljából, gyakran vállalkozói ismeretek és üzleti kapcsolatok nélkül. Az ilyen KKV-k rövid időn belül megszűnnek, a sikertelen, a vállalkozásból kiábrándult emberek pedig sajnos a munkanélküliek sorát gyarapítják. A magas munkanélküliséggel küzdő régiókban a vásárlóerő csökkenése a még meglévő vállalkozások helyzetét is nagyban megnehezíti, mert távolabbi piacokat kell keresniük termékeik értékesítése céljából. De hogyan találja meg helyét, hogyan pozicionálja és reklámozza magát egy vállalkozás új piacokon, ha ehhez szinte semmilyen ismerettel és kapcsolattal ill. sok esetben elegendő tőkével sem rendelkezik? Az itt felsorolt tényeket felismerve kíván konkrét lépéseket tenni a MNKH irodahálózata a Felvidéken is.
A MNKH célja, hogy Képviseleti Irodáinak tevékenysége által segítse a magyar – magyar gazdasági kapcsolatok létrejöttét, elsősorban a KKVK-re fókuszálva.

„Úgy gondolom, hogy az MNKH által létrehozott irodahálózat akkor teljesíti hatékonyan küldetését, ha olyan ösztönzést és konkrét segítséget ad a KKVK-nak, amely eljuttatja őket a cselekvés, a konkrét üzletkötés, és ezáltal a fejlődés útjára. Ez a konkrét segítség pedig abban áll, hogy az iroda olyan rendezvényeket szervez, ahol a KKVK-k választ kapnak a jogi, adózási és szabályozási kérdéseikre egyaránt, valamint helyben üzleti kapcsolatok jöhetnek létre. Fontos, hogy ne csak az irodában fogadjuk a vállalkozókat, hanem teret és lehetőséget biztosítsunk személyes találkozásra, tehát megszervezzük számukra az üzleti találkozókat. Ennek példája volt a február 23-án Királyhelmecen megrendezett Magyar Ízek Piaca címet viselő „B2B” találkozó is. A bemutatkozással és kóstolással egybekötött találkozóra olyan magyarországi KKV-kat szólítottunk meg és hoztunk össze, akik szívesen forgalmaznák kézműves, házi termékeiket a térségben működő KKV-k által. A találkozón nem csak elméleti, az effajta árusításra vonatkozó ismeretekhez jutottak a vállalkozók, hanem konkrét üzletkötésre is sor kerülhetett. A megszólított vállalkozók részéről nagy érdeklődés mutatkozott a találkozó iránt. Azt látom, hogy szinte „ki vannak éhezve” a vállalkozók ilyenfajta konkrét segítségnyújtásra. Az üzleti találkozó pedig akkor mondható sikeresnek, ha a vállalkozók beszámolnak majd a konkrét üzletkötésről, a régió üzleteiben megjelennek az itt bemutatott termékek, és ezzel növelni tudtuk mindkét vállalkozás sikerességét és megmaradását. Fontosnak tartom tehát az ilyen találkozók utókövetését, és az eredményesség felmérését számszerűleg is. Az üzleti találkozó sikerességének további fokmérője pedig a vállalkozók részéről megjelenő további üzleti kapcsolatok és konzultációk iránti igény, valamint új vállalkozások létrejötte, amelyeket éppen egy –egy ilyen üzleti találkozó generált. Folyamatosan várjuk továbbra is az üzleti kapcsolatok iránt érdeklődő, és segítséget igénylő vállalkozókat irodánkban, ahol az előadásokon elhangzott anyagokba is betekintést tudunk nyújtani. Keressenek bennünket királyhelmeci irodánkban a Fő utca 799 sz. alatt, a kralovskychlmec@tradehouse.hu email címen, vagy a 0915 215 209, 0907 214 406-os telefonszámokon – mondta el Drab Melinda az MNKH Királyhelmeci Képviseleti Irodájának vezetője a Felvidék.ma-nak.”

Drab Melinda irodavezető nyilatkozatát továbbgondolva, gazdasági szempontból nézve elmondható, hogy a KKV-k számának növekedésével, sikerességével egyidejűleg szinergikus hatásként jelentkezik a térségben a foglalkoztatottság növekedése, amely a munkanélküliség csökkenéséhez, a vásárlóerő növekedéséhez és a vállalkozói kedv fokozódásához vezet. Ezek a várható, kedvező hatások pedig hosszú távon elvezethetik a Bodrogköz és Ung-vidéket a gazdasági árnyékból való felemelkedéshez.

A Magyar Ízek Piaca üzleti találkozó hangulatát a képek idézik a képgalériában.

Tökölyi Angéla, Felvidek.ma{iarelatednews articleid=”58589,58019,50443,47619,46520″}