59539

A kanadai Rákóczi Alapítvány pályázatot hirdet a  23. Magyarságismereti Mozgótábor programjain való részvételre.

“Tölts egy élménydús kirándulást Magyarországon! Ismerd meg múltunkat és járulj hozzá a jövő építéséhez! Mindehhez nem kell mást tenned, mint pályázni a Rákóczi Mozgótáborba!” – hívja fel az érdeklődők figyelmét Both Hedvig, az alapítvány felvidéki koordinátora.

Mint elmondta, a tanulmányaikban eredményes, tehetséges, kreatív, talpraesett 15-19 éves középiskolai, gimnáziumi, líceumi, szakközépiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező fiatalok jelentkezését várják, akik érdeklődnek népünk történelme, hagyományai, irodalma és műemlékei iránt.

A Magyarságismereti Mozgótábor célja a határon túli magyar fiatalok magyarországi körútjának a megszervezése, melynek során mélyebben megismerkednek a résztvevők a magyar történelemmel, kultúrával, művészetekkel. Megismerkednek a résztvevők egymással, az otthonról hozott kulturális értékeket (ének, tánc, stb.) a tábor tagjai számára közkinccsé teszik.

Idén a tábor helyszínei: Pécs, Miskolc (3-3 nap), Budapest (4 nap) lesz. Időpontja: 2016. június 30. – 2016. július 11. A szervezők a II. Rákóczi Ferenc Alapítvány a Kárpát-medencei Fiatalokért (Budapest), a Rákóczi Alapítvány (Kanada) és a magyarországi Templomos Lovagrend.

A pályatételek: (kidolgozandó az egyik, max. 3 oldal terjedelemben – géppel vagy kézzel írva):
1. Hatvan éve történt az 1956-os forradalom. Ird le azt, hogy hogyan élte meg a családod, közösséged és régiód az 1956-os forradalmat. Készíts interjút egy személlyel, aki aktív volt községedben és átélte a megtorlásokat. Milyen módon befolyásolta a közösségedet, régiódat az ’56-os esemény?

2. Márton Áron emlékév. Irjál arról, mi az ami szellemileg, történelmileg naggyá tesz valakit? Mi volt Márton Áron püspök különleges személyi jellegzetessége, amikor kiállt a diktatúrával szemben a világháború alatt és után? Mi a mai üzenete Márton Áronnak a mi életünkben?

3. Népi hagyományaink. Miért tartod fontosnak népi hagyományainkat (népzene, néprajz, népdal, népmese) ápolását a 21. században, és konkrétan mit teszel vagy mit tudnál tenni ennek érdekében?
vagy
Egy falu élete régen és most. Hasonlatosságok és változások népi hagyományok szempontjából.

4. II. Rákóczi Ferenc küzdelme, élete a Kárpát-medencében. Az elsők között volt, aki felkarolta a Kárpát-medence elnyomott népeit. Irj egy levelet II. Rákóczi Ferenc nevében a Kárpát-medence népeinek.

5. Hetven éve történt a magyarországi németek kitelepítése. Mi volt a történelmi háttere ennek a kitelepítésnek? Milyen következményekkel és történelmi tanúlságokkal járt?

6. A megmaradás tartópillérei. Mik a határontúli magyarság megmaradásának pillérei? Hogyan tudnál Te hozzájárulni egy erős, önellátó közösség építéséhez régiódban, közvetlen környezetedben?

A pályázathoz csatolni kell: az önéletrajzot (elérhetőségek – levelezési és e-mail cím, telefonszám, családi körülmények ismertetése; eddigi tanulmányok, iskolák; vallási kapcsolatok, érdeklődési körök, szakkörök, önképzőkörök, versenyek és azon elért helyezések; közösségi, egyházi feladatok); tanár (osztályfőnök esetleg igazgató), lelkész ill. közéleti személyiség ajánlását (összesen 2 db ajánlás); becsületbeli nyilatkozat arról, hogy korábban még nem vett részt Magyarságismereti Mozgótáborban; saját címre megcímzett és felbélyegzett válaszborítékot.

A pályázatot  a területileg illetékes referensnek nyújtandó be. Felvidéken Bartusz Réka és Both Hedvig, e-mail: rakoczifelvidek@gmail.com, postacím: Skolska 41, Somorja – Samorin, 931 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 15. (postai bélyegző dátuma).
A pályázat elbírálásnak ideje és értesítés a pályázatról: változó régiók szerint, a helybeli referens értesíti a pályázókat.

A nyertes pályázók részt vehetnek a Magyarságismereti Mozgótáborban, melynek a részvétel költségeit az Alapítvány fedezi.

Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”52983,47364,44539″}