60146

Végleges formába öntötte lehetséges közös kormányzásának alaptéziseit a Smer, az SNS, a Most-Híd és a Sieť tárgyalóküldöttsége március 15-én. Ezeket az egyes pártok vezető testületei is jóváhagyták.

Az új kormány továbbra is Európa-barát marad és kiáll a transz-atlanti együttműködés mellett. Korrupcióellenes jogszabályokat ígér, alacsonyabb adókat a gazdasági társaságoknak, több pénzt az oktatásügynek, szigorúbb ellenőrzést az egészségügyben és megtartja az állam szociális elkötelezettségét.

Kiemelt célja a külpolitika terén az európai és transz-atlanti kapcsolatok elmélyítése, ezen belül a nemzeti parlamentek szerepének erősítése lesz. Megújul Szlovákia védelmi és biztonsági stratégiája, valamint a külföldi szlovákokkal való törődés.

A korrupcióellenes program alapja az offshore-cégek elleni törvény elfogadása, a törvényesség elvének és a nyílt kormányzásnak a következetes érvényesítése lesz. Alkotmánytörvényt hoznak meg a vagyon eredetének igazolásáról, hogy ezt ténylegesen végre lehessen hajtani. Bevezetik a közpénzeket kezelő személyek egyéni anyagi felelősségét, törvényben tiltják meg a jó erkölcsöket sértő előnyök nyújtását és elfogadását, bővítik a közszféra szerződéseinek kötelező közzétételét, minden törvényhez antikorrupciós záradékot csatolnak, erősíteni fogják a közérdek védelmét a szerződéses jogviszonyokban. Az államigazgatásban hivatásos állami alkalmazotti státusokat vezetnek be és korlátozzák a politikai alapon betöltött tisztségek körét.

Az adózás terén a jogi személyek jövedelemadóját 21 %-ra csökkentik, és évente megvizsgálják a további csökkentés lehetőségét. 2020-ra elérik hiánymentes költségvetést és szigorítják a költségvetési fegyelmet. 2018-tól megszüntetik a veszteséges vállalkozások kötelező minimális adóját, emelni fogják az iparosok leírható átalányköltségeinek mértékét, folytatni fogják a különadók és –járulékok alkalmazását a szabályozott ágazatokban, ezek kiterjesztése is várható. Az adó- és könnyviteli rendszer felülvizsgálatra kerül a befektetések elősegítése céljából.

A regionális különbségek csökkentése érdekében meghozott törvény hatályát további járásokra is kiterjesztik. A kis- és középvállalkozásoknak törvényi alapon igényelhető adókedvezményt biztosítanak a leszakadt régiók munkahelyteremtésének növelése érdekében. Külön ösztönzőket vezetnek be a fürdőturizmus fejlesztése érdekében. A közlekedési infrastruktúra terén külön figyelmet kap az R2, R3, R4 és R7 gyorsforgalmi út fejlesztése. Felülbírálják az IC-vonatok megszüntetését, előkészítik a nemzeti légi közlekedési és hajózási vállalat létrehozását.

Az igazságszolgáltatás területén megerősítik a fegyveres testületek független ellenőrzésének intézményrendszerét, az országos rendőr-főkapitány kinevezésének parlamenti ellenőrzését, leváltásának csak törvényben meghatározott okai lehetnek. Növelni fogják a bíróságok nyilvánosság általi ellenőrzésének lehetőségeit, erősítik a civil összetevőt az SZK Bírói Tanácsában, növelik a bírók felelősségét meghozott ítéleteikért; gyorsítják és hatékonyabbá teszik a peres eljárásokat. Alkotmánytörvényt dolgoznak ki az SZK Alkotmánybírósága kialakításáról, új törvényt hoznak meg a titkosszolgálatokról és azok ellenőrzéséről.

Az oktatásügy esetében bevonják a kormányprogram kialakításába a szakmai szervezeteket, jóváhagyják az oktatás-nevelés tartalmának hosszú távú koncepcióját, jelentősen növelik az oktatásügyi ráfordításokat, alapvető változásokat eszközölnek az iskolarendszerben, javítják a duális képzés minőségét, erősíteni fogják az állampolgári nevelést és az extrémizmus elleni küzdelmet. Magán forrásokat vonnak be a sport és kultúra finanszírozásába, növelik a nemzeti kulturális örökség felújítási forrásait.

A nemzeti kisebbségek esetében a vegyesen lakott területeken fennmaradhatnak a kisiskolák. A jobb nyelvtudás érdekében megváltoztatják a szlovák nyelv oktatásának módszertanát a kisebbségi iskolákban. Törvényt alkotnak a nemzeti kisebbségi kultúrák finanszírozásának közhasznú alapjáról. Összhangba hozzák a gyakorlatot a nemzeti kisebbségek nyelvének használatáról szóló törvénnyel.

Lehetővé teszik az ellenzéki ellenőrzést az egészségügyben, javítani fogják az ellátás minőségét és a források felhasználásának átláthatóságát. Korlátozzák az egészségbiztosítók nyereségét, bevezetik a DRG- rendszert és az elektronikus eHealt-rendszert, csökkentik a várólistákon szereplők várakozási idejét, tiszta rendszert hoznak létre a páciensek készpénzes térítéseiről.

A legfőbb szociális célkitűzés 100 000 új munkahely teremtése, a munkanélküliségi ráta 10 % alá csökkentése. Következetes szociális párbeszédet valósítanak meg. A minimálbért fokozatosan emelik, a szociális intézkedéseket rászorultsági alapúvá teszik. Módosítják a nyugdíjak valorizálási mechanizmusát a hosszú távú fenntarthatóság szerint, a karácsonyi nyugdíjakat emelik, leginkább a kisnyugdíjasok esetében, megteremtik a programozott pénzkivétel lehetőségét a második nyugdíjpillérben. Lehetővé teszik a gyermekgondozási segély rugalmas merítését. Szigorítják a szociális segély nyújtásának a feltételeit a munkavégzést elutasító személyek esetében. Támogatni fogják a halmozottan hátrányos helyzetű közösségekben végzett munkát, harcolni fognak az uzsora ellen, bevezetik a magáncsőd hatékony intézményét. Következetesen fognak élni az energiaár-szabályozás adta lehetőségekkel az árstabilitás érdekében.

Nemzetállami gazdasági érdekeket is megfogalmaztak. Ennek alapján új törvény születik majd a stratégiai vállalatokról és a stratégiai állami vagyon magánosításának tilalmáról. Növelni akarja a kormány Szlovákia élelmiszer-biztonságát, a hazai nyersanyagok nagyobb arányát a piacon. Támogatni fogja a hazai élelmiszer-termelést és az élelmiszer-feldolgozó ipar újrateremtését.

A környezetvédelem terén rendezi a környezeti hatásvizsgálatok szabályrendszerét, folytatni fogja a párizsi klímakongresszuson elfogadott intézkedésekből fakadó kötelességek teljesítésének megalapozását, és támogatni fogja az árvízvédelmi rendszerek fejlesztését.
Ehhez a programhoz most már a személyi felelősöket keresi a négypárti tanács.

Hírügynökségi jelentések nyomán –ngyr-, Felvidék.ma
Kép: TASR