59929

Mint köztudott, az Érsekújvári járásbeli Bény községben önkormányzati döntés alapján zárták be a kisiskolát, nem külső nyomásra. Mára a falu központjában lévő, több mint százéves iskolaépület sorsa is kétségessé vált, mivel annak eladását fontolgatják. Az eladáshoz szükséges az egyház beleegyezése, erre reagál a bényi Antal Róbert figyelemfelhívó nyílt levélben:

Tisztelt Megyei Püspökség!

Nagyböjt. Készülődés. Készülődés és várakozás. A hosszú, sötét éjjelek ideje után várjuk, hogy ránk köszöntsön a fény, fényesség. Az élet, a föltámadás, az újjászületés, a fejlődés.

Szerény kis falunkat, Bényt is várakozás tölti el, hogy milyen híreket kapunk kisiskolánk, iskolaépületünk sorsa felől. Vajon Szent Egyházunk eladja-e a meglévő, patinás, szép, erős iskolaépületünket, és végérvényesen megadja-e az utolsó kegyelemdöfést falunkban a kulturális és vallási élet fejlődésének, hogy néhány ember kicsinyes, anyagias érdekeit szolgálja ki?!

Vagy megtartja és megóvja-e iskolaépületünk épületét az egyház, ezzel a tudás, a növekedés és a fejlődés mellett döntenek-e igen bölcsen?!

Mostanában sok politikus, tanító, tanár, egyházi személyiség figyelmeztet, hogy az a község, amely bezárja az iskoláját, visszafordíthatatlan hanyatlásnak indul művelődési és vallási téren egyaránt.

Községünk jelenlegi képviselő-testülete csaknem teljesen ateista. A hét képviselő között mindössze egy gyakorló hívő, és egy „alkalmi keresztény” található. Ha csak azt állítanám, hogy községünkben nincs egyetértés az iskolánk megszüntetése kapcsán, akkor a valóságot meg sem közelíteném, ugyanis nagyon nagy az ellentmondás, a tiltakozás. Iskolánkra igény van, és nagy szükség van rá.

Igaz, hogy az elmúlt években különféle gondok is felmerültek, de ezek azért vannak, hogy orvosoljuk a őket. A hozzá nem értő képviselők azonban a gondokat úgy oldanák meg, hogy eltüntetnék a problémát.

Tudomásomra jutott, hogy egykori plébánosunk, Ft. Nagy András esperes-plébános sem ért egyet iskolánk bezárásával, és falunk szülöttje, Ft. Molnár Tamás plébános is, aki ebben az iskolában kezdte róni első betűit, a Remény egyik számában utalt a falusi kisiskolák megtartásának fontosságára!

Mindezek tükrében tisztelettel és alázattal kérem a lelkiatyákat, hogy mérlegeljék fölvetéseimet, ne csak egynéhány képviselő véleményét vegyék figyelembe, hanem tájékozódjanak széles látókörben, több bényi lakos, tanító, Bényből elszármazott lelkiatyák véleményét vegyék fontolóra, és döntsenek a Szentlélek közbenjárásával megerősítve bölcsen!
Tisztelettel és alázattal:

Antal Róbert, Bény

Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”57224″}