59864

A Katedra Alapítvány által fenntartott Katedra Társaság újonnan megválasztott elnöke Pintes Gábor docens lett. Komzsík Attilát váltja a tisztségben.

Pintes Gábor a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem oktatója, a Pedagógiai Kar dékánhelyettese. Szakterülete a pedagógia. 1997-ben fejezte be egyetemi tanulmányait pedagógia és testnevelés szakon. A diploma megszerzésétől a nyitrai egyetem pedagógiai tanszékének oktatója. Többek között az intézmény magyar ajkú pedagógus hallgatóinak tart általános pedagógiai és nevelés elméleti képzéseket.

Az oktatás elméleti háttere mellett az oktatásügy aktuális kérdéseivel is foglalkozik. Mint a katedra.sk oldalon olvasható, tervei közt szerepel a társaság tevékenységének megújítása és felpezsdítése. A magyar iskolák helyzetét tekintve számtalan olyan terület és kérdéskör adódik, amelyekkel a Katedra Társaságnak foglalkoznia kell majd.

A Katedra Társaság a politikai pártoktól független szakmai tömörülés, mely 1995-ban alakult meg Tagjai közt találhatóak közismert pedagógusok és oktatásügyi szakemberek is. A szervezet elsődleges célja a szlovákiai magyar iskolákban folyó oktatás színvonalának emelése.

Tiszteletben tartja a magyar politikai pártok oktatáspolitikai programját, a civil szervezeteknek – egyletek, mozgalmak, szövetségek, iskolák – az oktatásügy fejlesztésére vonatkozó terveit, elképzeléseit. Együttműködésre, partnerségre törekszik, a szlovákiai magyar iskolákat érintő minden más szakmai szervezettel, fórummal. A társaság kezdetektől fogva legfontosabb feladatának tartotta az aktuális oktatási és nevelési kérdések megvitatását, különös tekintettel a szlovákiai magyar iskolákat és egyéb kisebbségeket érintő oktatáspolitikai kérdésekre. A Katedra Társaság munkájában fontos szerepet kap a tantárgypedagógia, ám a neveléstudományi és pedagógiai-pszichológiai kérdések, illetve az oktatáspolitikával kapcsolatos meglátások megvitatása sem hanyagolható el.

Átlagosan évente négyszer ülnek össze. Emellett évente megrendezik a Katedra Napokat, melyek minden érdeklődő számára elérhető. A Katedra Társaság a Katedra Alapítványon keresztül adja ki a Katedra szakmai folyóiratot. Az iskolák számára különféle tantárgyi versenyeket szervez. 

A szervezet tagjai közt található A. Szabó László, Fibi Sándor, Hrbáček Noszek Magdolna, Komzsík Attila, Németh Margit, Simon Szabolcs, Szabómihály Gizella.

PP, Felvidék.ma
Fotó: ukf.sk
{iarelatednews articleid=”48347″}