Leendő elsősök. Kép: HE

A beiratkozási napon Rimaszombatban nagy szeretettel és gazdag programmal várták a leendő elsősöket és szüleiket.

A Tompa Mihály Alapiskola két épületében három elsős osztály nyílik a 2016/17-es tanévben. A belvárosban lakó és a bejáró tanulók a Šrobár utcai épületben, míg a Nyugat-lakótelepen vagy közelében élő gyermekek a Novomeský utcai intézményben tanulhatnak. Az ünnepélyes beiratkozást április 5-én tartották, de az iskolaköteles gyerekekkel a szülők egészen szeptemberig jelentkezhetnek.

Megkapták a belépőt a leendő elsősök. Kép: HE
Belépőt kaptak a jövendőbeli növendékek. Kép: HE

„Minden magyar kiselsőst ide várunk, nemcsak a városból, de a környékről is” – mondta lelkesen Illés Judit az egyik leendő elsős osztályfőnök.

„A beiratkozáson jó néhány gyermekkel már ismerősként találkoztunk, hiszen itt voltak a nyílt napon vagy a húsvétváró játszóházban is. A beiratkozási programunk keretében a Rákóczi Szövetség jóvoltából az óvodába magyar népmesés könyvet is vittünk az iskolába készülő gyermekeknek. Ekkor iskolásaink kis toborzó műsort adtak elő, s így csalogatták a gyermekeket közénk” – nyilatkozta a Felvidék.Mának Illés Judit. Hangsúlyozta, hogy minden magyar ajkú gyermeknek a magyar iskolában van a helye.

Elkezdődött a beiratkozás. Szeptemberig lehet jelentkezni. Kép: HE
Szeptemberig lehet jelentkezni. Kép: HE

A város egyetlen magyar alapiskolájában kellőképpen odafigyelnek a szlovák nyelv oktatásra, második évfolyamtól az informatikára, harmadiktól az angol nyelvre is. „Nagy sikernek örvend, hogy ezeket a szaktantárgyakat csoportbontásban tanítjuk” – tette hozzá a jövendőbeli osztályfőnök. Mint megtudtuk, a napközis tevékenységen kívül szakköröket is kínálnak, így lehetőség van külön foglalkozni a matematikával, informatikával, angollal, énekkel, néprajzzal és sporttal, aszerint, hogy osztályonként mit igényelnek a gyerekek.
„A gyerekeket igyekszünk bevonni a városi rendezvényekbe is, megmutatjuk magunkat az ünnepeken. A második évfolyamtól a tanulmányi versenyekbe is bekapcsolódunk. A tehetséges gyerekekkel való foglalkozás külön időt igényel, amit egyikünk sem sajnál” – nyilatkozta Illés Judit.

Nagy szeretettel fogadták a gyerekeket. Kép: HE
Nagy szeretettel fogadták a gyerekeket. Kép: HE

Az ünnepi beiratkozási napot Orosz István iskolaigazgató nyitotta meg. Hangsúlyozta az anyanyelvi oktatás fontosságát. Elmondta, örül, hogy ezt az iskolát választották a szülők. „Az eredményeink is minket igazolnak. Magas színvonalú oktatást biztosítunk, iskolánk belülről teljesen megújult, szaktantermeink felszereltek” – nyilatkozta a Felvidék.Mának. (Az igazgatóval készült beszélgetésünket hamarosan külön cikkben olvashatják. – szerk. megj.)

A harmadikosok műsora, kép: HE
A harmadikosok műsora. Kép: HE

Mialatt a szülők elvégezték a hivatalos papírmunkát, a leendő elsősök a tanító nénikkel és egymással, valamint az iskolai környezettel ismerkedtek. A harmadik évfolyam tanulói vidám köszöntőműsorral üdvözölték leendő iskolatársaikat. A játszóteremben kézműveskedhettek a gyerekek, akik a belépőkártyájukat is kitűzték az iskola makettjének ablakába. Ez most már azt jelenti, hogy őket is a Tompa Mihály Alapiskola növendékei közé sorolják.