A műhely-konferencia egyik előadója (Fotó: Pásztor Péter)

Első mentálhigiénés műhely-konferenciáját tartotta meg Léván a magyarországi Buda Béla Mentálhigiénés Forrásközpont és a Szlovákiai Magyar Mentálhigiénés Közösség. Az április 23-ai szakmai találkozón mintegy hetvenöt érdeklődő jelent meg.  Az előadók a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet – Pszichológiai Továbbképző Központjának oktatói voltak.

„Történelmi pillanat tanúi vagyunk, az első közös műhelymunka részesei itt a Felvidéken. A Léván folyó mentálhigiénés továbbképzés hallgatóinak igényei szerint állítottuk össze a konferencia témaköreit” – mondta a megnyitón Takács Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetének adjunktusa, a felvidéki továbbképzés egyik koordinátora. A Léván folyó mentálhigiénés felnőttképzés hallgatói mellett a rendezvényen számtalan új érdeklődő is jelen volt. A felvidéki résztvevőkön kívül Magyarországról is érkeztek érdeklődők.

„A szakmai találkozó alapvető célja a mentálhigiénés szemléletmód bemutatása volt. A tudományos ismeretek átadásával segítjük az itteni szakembereket. Ez az alkalom ösztönzően hat további érdeklődők mentálhigiénés képzésbe való bekapcsolására. Örömmel láttam, hogy a hallgatóink mellett sok új érdeklődő is megjelent a szakmai napunkon” – tájékoztatta a Felvidék.Ma-t Grezsa Ferenc,  a Pszichológiai Intézet továbbképző központjának vezetője.

A Lévai Református Egyházközség Hivatalában megtartott eseményen négy magyarországi szakember tartott előadást. Az egyes előadásokat kislétszámú csoportos foglalkozások követték, itt a hallottak reflexiójára és elemzésére került sor. Mindez interaktív módon, a jelenlévők aktív bevonásával.

Grezsa Ferenc bevezető előadásában a lelki egészség építésére és megtartására fókuszált. Többek között kitért a mentálhigiénia alapvető elemeire, valamint a lelki összhang fontosságára. Édes Tünde kórházlelkész a gyászról és a tragédia feldolgozásáról szólt. Kiselőadásában felvázolta a gyász egyes lelki szakaszait. Matolcsi-Pap Zoltán, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal munkatársa előadásának központjában a család állt. A családot a béke szigetének, illetve harcmezőnek definiálta. Simon Gabriella a család és az iskola hasznos és szükséges kapcsolatait vázolta fel.

„A műhely-konferencia egyik fő feladata a szakmai háló építése is, ezáltal adva közösségépítő jelleget az eseménynek. A résztvevők bepillanthatnak a mentálhigiénés szakma szépségeibe. Olyan gazdag eszköztárat ad a jelenlévőknek, melyet bárhol, bármilyen hivatás berkeiben tudnak alkalmazni.  A várakozáson felüli érdeklődés is bizonyítja, hiánypótló a rendezvényünk” – fogalmazott Szathmáry Zsuzsanna, a Szlovákiai Magyar Mentálhigiénés Közösség vezetője, a továbbképzés egyik koordinátora.

A Felvidék.Ma kérdésére több jelenlévő is elmondta, hogy a továbbképzésben résztvevő ismerőse révén szerzett tudomást az eseményről, s nagy érdeklődéssel jött el Lévára. A felvidéki résztvevők nagy része Nyugat-Szlovákiából érkezett, ugyanakkor közép-szlovákiai résztvevője is volt a konferenciának.

„A mostani műhelymunkával hagyományt szeretnénk teremteni. A jövőben évenként két konferenciát rendeznénk Léván” – nyilatkozta a Felvidék.Ma-nak Takács Péter. Hozzátette, az eljövendő találkozások témái a felnőttképzés programjához illeszkednek majd.

A Károli Gáspár Református Egyetem, a Lévai Református Egyházközség és a Felvidéki Mentálhigiénés Közösség vezetői tavaly márciusban írták alá a továbbképzésről szóló együttműködést. 2015. szeptember 14-én több mint harminc személy kezdte el a tanulmányait, melyeket várhatóan 2018 januárjában fejeznek be.