A budapesti Széchényi István Általános iskola küldöttsége Ipolybalogon (Fotó: Ipolyi Arnold Alapiskola facebook)

A Határtalanul! program keretén belül szervezett tanulmányút során már több magyarországi iskola delegációja kereste fel az ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskolát. Legutóbb május 10-én a budapesti Széchényi István Általános Iskola küldöttsége járt az Ipoly menti községben.

Makara Rita vezetésével kereste fel iskolánkat a csapat. A budapesti diákokat a diákönkormányzatunk tagjai vezették körbe az intézményünkben, a pedagógusokat pedig jómagam kalauzoltam, nyilatkozta a Felvidék.Ma kérdésére Molnár Barnabás, az ipolybalogi oktatási intézmény igazgatója, hozzátéve még, hogy a mintegy kétórás látogatás során nem csupán a helyi viszonyokkal ismerkedtek meg a vendégek, hanem némi rálátást szereztek a felvidéki magyar oktatás helyzetére is.

A magyarországi pedagógusok megtekintették az osztályok és a szaktantermek felszereltségét. Ugyancsak megnézték a nemrégiben felújított tornatermet. „A kétoldalú ismerkedés remek alkalom a tapasztalatszerzésre is – fogalmazott az igazgató. Mint megtudtuk, a tanulmányúton lévő pedagóguscsoport igen elcsodálkozott az iskola gazdag technikai felszereltségén, mivel a budapesti nagy létszámú iskolában csupán pár tantermet szereltek fel interaktív táblával. A budapesti diákoknak szintén megmutatták az iskolát, akik ezt követően kötetlenül elbeszélgettek ipolybalogi társaikkal. A rövid látogatás kölcsönös ajándékozással ért véget.

Idén már több anyaországi iskola is felkereste Ipolybalogot. Többek között április 21-én a Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános iskola hetedikesei Csébi András megbízott intézményvezető vezetésével jártak az iskolában. Júniusban egy újabb delegációt fogad az Ipolyi Arnold Alapiskola.

A magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma által indított Határtalanul! program nyílt pályázatán jelentkezhetnek az anyaországi oktatási intézmények. A pályázat legfőbb célja a kapcsolatépítés, a nemzeti összetartozás mélyítése azáltal, hogy a magyarországi tanulók külhoni társaikkal ismerkednek meg. A magyar állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a Kárpát-medence egyes régióiban, s a tanulmányút keretén belül keresik fel a külhoni magyar iskolákat.

A programmal kapcsolatban Molnár Barnabás kifejtette: „Kötelességemnek érzem a programban való részvételt, hiszen ezzel is viszonozhatjuk a magyar állam támogatását. A vendégfogadás ennek egy kedves gesztusa.”