Jurta-nap a lévai Czeglédi Péter Református Gimnáziumban (Fotó: Pásztor Péter/Fevidék.ma, archív)

A Czeglédi Péter Református Gimnázium él, tervez és fejleszt, és különféle értékes programoknak ad helyet. A május 20-án megrendezett jurtanapon a honfoglalás kora elevenedett meg az iskola új épületében, valamint az udvarán. A rendezvényen a helyi és a Léva környéki magyar alapiskolák tanulói vettek részt.

„Az esemény egyik célja, hogy az alapiskolások számára közelebb hozzuk a honfoglalás és a kora középkor magyar kultúráját, szokásait, harcművészetét. Az iskolánk programjának egyik központi eleme a magyar kultúra, a magyar hagyomány ápolása” – nyilatkozta a Felvidék.Ma-nak Kiss Beáta, a gimnázium igazgatója, hozzátéve, hogy a rendezvény által a vendégek megismerkednek a gimnáziummal, annak légkörével, épületével és környezetével.

A nap folyamán a gimnazisták különféle ügyességi és szórakoztató foglalkozásokkal várták a tanulókat. Az alapiskolások többek között kipróbálhatták az ostorpattogtatást, parittyával való célba lövést és a zsákban futást. A kézműves sarokban nemezelhettek, de volt alkalom gyöngyfűzésre is.  Az iskola épületében a rovásírást gyakorolhatták. A könyvtárban megadott szavak felhasználásával verseket fabrikálhattak, mozaikokból pedig történelmi festményeket rakhattak össze. „A rendezvény előkészítésében és lebonyolításában részt vállaltak a diákjaink is. Ennek komoly közösségformáló ereje van” – fogalmazott az igazgatónő.

A nap attrakciója az alsószeli Zele Törzs hagyományőrző csoport bemutatkozása volt. A csapat tagjai a délelőtt folyamán felállították a jurtát, majd ősi magyar harcászati bemutatót tartottak. A program végén a jelenlévő érdeklődők is kipróbálhatták a harcászati eszközöket. Mindemellett Foglár Gábor vetítéssel egybekötött előadást tartott az ősmagyarok életmódjáról.

A lévai magyar gimnázium mögött nehéz iskolaév áll. Az igazgatónő hangsúlyozta, hogy  az idei év a túlélésről szólt. Mint ismeretes, Nyitra megye nem engedélyezte a szeptemberi osztálynyitást. Ezért az iskola vezetősége a fenntartóval közösen a minisztériumtól kérvényezte a pozitív elbírálást. Az utolsó pillanatban, március végén jött a kedvező határozat. Így meghirdethették a felvételi eljárást. A jövőbeli elsősök pontos száma jelenleg nem ismert, mivel még előttük áll a pótfelvételi időpontja.

Emellett október folyamán költöztek át új helyükre. A református lelkészhivatal épülete tizennégy évig szolgálta az intézményt. Az ősszel a Juhász Gyula Alapiskola mellett megüresedett iskolaépületbe költöztek át. Mint Kiss Beáta elmondta: az ingatlant a fenntartó lévai református gyülekezet bérli a várostól, az elfogadott egyezség alapján a befolyt összeget a magyar alapiskolán keresztül az ingatlanokra fordítják.

„Ugyan hiányzik a történelmi patina, ám a jelen épületünk jobban megfelel az oktatási célokra. Tágas és napsütötte osztálytermekben folyik a tanítás. Több hely jut a szaktantermeknek” – mesélte. Az átköltözéssel egy udvarba kerültek a helyi magyar óvodával és az iskolával. Ezzel kapcsolatban Kiss Beáta megjegyezte: „Összetartva a lévai maroknyi magyarság meghatározó pillére vagyunk. Tevékenységünkkel a helyi magyarságot erősítjük.”

Az iskola jelentősebb fejlesztések előtt áll. Az egyetemes egyház a Szlovákiai Keresztyén Református Egyházon keresztül 20 000 eurós tantárgyfejlesztési támogatást nyújt a gimnáziumnak. Előkészületben van egy alapítványi támogatás az oktatási program bővítésére. Ezáltal mezőgazdasági és régiófejlesztési vállalkozói alapismereteket tanulhatnak a diákok. A gimnázium nemrégiben írt alá együttműködési szerződést a Károli Gáspár Református Egyetemmel. Ennek köszönhetően szeptembertől a budapesti egyetem bölcsészkarának gyakorló iskolája lesz a lévai intézmény. A tanárjelöltek tanári és közösségi gyakorlatra érkeznek majd a gimnáziumba.

 

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/108427883720896117453/albumid/6286870564275271825?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]