Pogány Erzsébet, a SZAKC igazgatója, Pirk Ilona könyvtáros, Botló Judit a Csemadok képviselője, Kiss Balázs nagykövetségi tanácsos, Molnár Imre a PMKI igazgatója a szakolcai gimnázium előtti ünnepségen

Somorjai gimnazisták és alapiskolások, a Somorja és Vidéke kulturális társaság tagjai, magyarországi vendégekkel együtt június 3-án Szakolcán és Nagyszombatban jártak, magyar kulturális emlékek nyomában.

A program szervezője a Somorja és Vidéke kulturális társaság nevében Hecht Anna volt, akitől megtudtuk, hogy a Rákóczi Szövetség diákutaztatási programja keretében Juhász Gyula, Mátyás király és Lajos király nyomait kutatva utaztak el egy autóbusszal Szakolcára, egyúttal Pázmány Péter és az Esterházyak kincseit keresve Nagyszombatban.

Hecht Anna, a Somorja és Vidéke kulturális társaság nevében mint szervező köszönti a tanulmányút résztvevőit
Hecht Anna, a Somorja és Vidéke kulturális társaság nevében, mint szervező köszönti a tanulmányút résztvevőit

Hecht Anna az úttal kapcsolatban úgy vélekedett, hogy Juhász Gyula miatt is, de más érdekességek miatt szintén fontosnak tartotta a somorjai diákok tanulmányútját. A somorjai alapiskola Corvin Mátyás nevét viseli, érdemes tehát megmutatni nekik, hol kelt át a Morva folyón 1458 februárjában Hunyadi Mátyás, hogy azután Budán királlyá koronázzák -Szakolcán a városházán Peter Pagáč alpolgármester és Anton Bobrík hivatalvezető fogadta a népes küldöttséget, a somorjaiakon kívül Molnár Imrét, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatóját, és a pozsonyi magyar nagykövetség részéről Kiss Balázs tanácsost, Szőcs Judit irodalomtanárt Kolozsvárról, Tóth Lászlót, a szegedi Délalföldi Postatörténeti Alapítvány elnökét.

Molnár Imre, a PMKI igazgatója Pagáč Peter szakolcai alpolgármesterrel és Bobrík Anton hivatalvezetővel beszélget
Molnár Imre, a PMKI igazgatója Pagáč Peter szakolcai alpolgármesterrel és Bobrík Anton hivatalvezetővel beszélget

Juhász Gyula 1911 és 1913 között volt a szakolcai királyi katolikus főgimnázium tanára, ezt a 2008-ban felavatott magyar és szlovák nyelvű emléktábla is hirdeti a gimnázium falán. Fóthy János, a Somorja és Vidéke társulás elnöke néhány gondolatot mondott arról, hogy Juhász Gyula költészete hogyan gazdagodott Szakolcán, százhúsz verset írt itt, valamint több prózai művet. Emil Boleslav Lukáčnak és Valentin Beniaknak köszönhetően számos verse szlovák fordításban ugyancsak ismertté vált.

Megvendégelés a szakolcai városháza tanácstermében
Megvendégelés a szakolcai városháza tanácstermében

A gimnazisták magyarul és szlovákul is elszavalták „A rohateci Máriánál“ című Juhász Gyula verset, amely Szakolcán született 1911. szeptember 8-án. Tóth Lászlótól egy érdekességet is megtudtunk: Péter László szegedi egyetemi tanárral közösen 2008-ban felkutatták a morvaországi Rohatecben azt a kegyképet, amelynek mása egykor Juhász Gyula ágya fölött függött szakolcai lakásában, és amelyhez elzarándokolva született ez a vers.
A tanulmányút résztvevői megkoszorúzták az emléktáblát, ezután Ľubica Rozborilová, a szakolcai könyvtár igazgatója a város belvárosában kalauzolta körbe a vendégeket.

A somorjai gimnazisták magyarul és szlovákul Juhász Gyula verset szavalnak
A somorjai gimnazisták magyarul és szlovákul Juhász Gyula verset szavalnak

Útban hazafelé Kiss Róbert püspöki helynök vendégei voltak, aki a nagyszombati Szent Ilona templomban várta a csoportot, hogy bemutassa nekik nemcsak ezt a város legöregebb templomát, hanem végigvezette őket Nagyszombat történelmén, a Fő utca legfontosabb pontjain egészen az egykori egyetemi templomig, amely ma a püspöki székesegyházként szolgál.

Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Kulturális Intézet igazgatója megkoszorúzza Juhász Gyula emléktábláját a szakolcai gimnázium falán
Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Kulturális Intézet igazgatója megkoszorúzza Juhász Gyula emléktábláját a szakolcai gimnázium falán

Frőhlich Ágota tanárnő meleg szavakkal mondott köszönetet az utat megszervező Hecht Annának, hogy a Rákóczi Szövetség támogatását elnyerve, a Somorja és Vidéke kulturális társulás ilyen felejthetetlen élményt szerzett diákoknak és felnőtteknek egyaránt.

Fotók: František Morong és a szerző