Fotó: Homoly Erzsó/Felvidék.ma

Hálaadó istentiszteletet tartottak Feleden a templom felújításáért, melyet kilenc éven át végzett a bizakodó és kitartó maroknyi református gyülekezet.

A templom rekonstrukcióját pályázati pénzekből tudták megvalósítani. 2007 januárjától teljesen újra cserélték a régi tetőt. A tetőfelújítást az adakozásokon és az akkori önkormányzat támogatásán kívül a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma támogatta Bíró Ágnes akkori kulturális államtitkár közbenjárásával. 2011-től következett a mennyezet felújítása, melynek költségeit az önerőn kívül a Zsinati Tanács által folyósított kölcsönből, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásából teremtették elő. Majd az építkezést tovább folytatták, és 2015-ben a torony teljes külső felújítása, az idei év közepére pedig a templom hajójának rendbetétele következett – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Feledy Zoltán presbiter, a felújítások irányítója.

Feledy Zoltán presbiter, a felújítások irányítója (Fotó: Homoly Erzsó/Felvidék.ma)
Feledy Zoltán presbiter, a felújítások irányítója (Fotó: Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Az Úristen megáldotta ezt az igyekezetet, így hálát adtak érte augusztus 28-án. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével többek közt Bitay Levente, Magyarország Kassai Főkonzulátusának konzulja, Mihály Gábor, Feled község polgármestere, Nt. Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese és főgondnoka, Bán Zoltán és nem utolsósorban Kovács Zoltán kivitelező, a Renova kft. vezetője.

Bitay Levente konzul elmondta, hogy ez a templom a feledi magyar közösség megmaradni akarását is jelképezi. „Magyarország teljesítménye újra példaértékűvé kezd válni ebben a régióban is. Sok hasonló templom, torony és koszorú megújulására van szüksége a magyarságnak” – mondta. Jelképesen kifejtette, hogy minden koszorú erősebbé teszi a tetőszerkezetet. „Azt kívánom, hogy egész nemzetünk kapjon egy új koszorút, és teljesítményünk növekedésével váljunk újra magabiztosabbakká, a mindennapokban szépen, szorgosan dolgozó néppé, amely céltudatosan vállalja őseinek a múltját” – fogalmazott köszöntő beszédében.

Bitay Levente konzul (Fotó: Homoly Erzsó/Felvidék.ma)
Bitay Levente konzul (Fotó: Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Az istentisztelet kezdetén Reményik Sándor Templom és iskola című verse hangzott el Feledy Tímea előadásában. Az ünnepségen a simonyi Bárka Ökumenikus Női Kórus szolgált egyházi énekekkel. Az igét Nt. Gál László helyi lelkipásztor tartotta. Visszaidézte azokat az éveket, amikor a toronyban málladoztak a téglák, a mennyezetből lógott a nád, a tetődeszkák, omladozott a templom belső vakolata, és senki nem mert a padokba ülni.

„Amikor az első pályázat megírásra került, nagyon bíztam, hogy sikerül, de féltem is, ha nem sikerül, beleesünk a keserűség mély vermébe. És jött az eredmény, megkaptuk a támogatást. Az összegből még nem lehetett a teljes felújítást elvégezni, de nekiláttunk” – mondta el a kezdetekről a lelkipásztor.

Nt. Gál László áldást mond (Fotó: Homoly Erzsó/Felvidék.ma)
Nt. Gál László áldást mond (Fotó: Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Nt. Gál László kifejtette, hogy a gyülekezet összefogott, s kereste a további lehetőségeket, mert a felediek templomot akartak építeni, bár a 2300 fős településnek csupán 5%-a református, s mindössze 120 fő az egyháztag. A bibliai szófordulatot használva mégis úgy fogalmazott, ők az Isten választottjai, akik a világ szemében bolondok.

„Minden lelkipásztor testvéremnek kívánok olyan gyülekezetet, mint a Feledi Református Egyházközség. És mindenkinek kívánok olyan lelkületű barátokat és családtagokat, mint ez a közösség, mert a templomunk felújult, mi pedig lélekben megújultunk, gyülekezetünk talpra állt, tovább tervezünk, álmodunk. A mindenható Istennek legyen a dicsőség, hogy kitartást és hitet adott” – mondta Gál László.

Nt. Nagy Ákos Róbert esperes (Fotó: Homoly Erzsó/Felvidék.ma)
Nt. Nagy Ákos Róbert esperes (Fotó: Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Nt. Nagy Ákos Róbert esperes köszöntőjében tovább biztatta a gyülekezetet, hogy a szépen felújított épületért való hálaadás után nem fejeződött be a munka. „A munka csak ezután kezdődik, mert házat, templomot kőből sokkal könnyebb építeni, mint igazi élő, nem megosztható, egységes, Isten és ember felé szeretettel forduló keresztyén közösséget. Itt Feleden is, ahogyan a Gömöri Református Egyházmegyében, egyre több helyen a templom adva van, most már arra kell valóban figyelnünk, hogy a gyülekezet is szeretetben építkező közösség legyen” – fogalmazott az esperes.

Feledy Zoltán presbiter a Felvidék.ma-nak nyilatkozva elmondta, a hálaadó istentiszteletből új erőt merítettek, s további célokat tűztek ki. „Belevágunk a parókia felújításába, szeretnénk kicserélni a bejárati ajtót is, az orgonánk sem szól, a kerítés és a külső megvilágítás a terveink között szerepel” – sorolta, köszönetet mondva az eddigi támogatásokért.

Megteltek a padsorok (Fotó: Homoly Erzsó/Felvidék.ma)
Megteltek a padsorok (Fotó: Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Kifejtette, az eddigi munkálatok nem sikerülhettek volna az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a helyi önkormányzat anyagi támogatása nélkül. „Köszönettel tartozunk a szlovákiai református testvér egyházközségek támogatásáért is, név szerint Tompa Veronika dióspatonyi lelkésznőnek, akinek nagyapja, az éppen 100 évvel ezelőtt született Tömösközy László, egykor éppen gyülekezetünkben teljesített szolgálatot. Köszönjük a támogatást a dunaszerdahelyi, a gútai, az ipolysági, a jókai, a kassai, a királyhelmeci, a kolozsnémai, a komáromi, a kulcsodi, a negyedi, a rozsnyói és a zádori református gyülekezeteknek” – mondta Feledy Zoltán.