Már olvasható a Református Újság gyülekezeti tájékoztató júniusi száma. A tartalomból:

A címlapon Csoma László Számba vette Isten címmel osztja meg gondolatait, melyben a babiloni fogsággal és az Istenkereséssel hozza párhuzamba a magyar nép sorsfordító eseményeit, amelyek túlélésében szintén az Istenhit segítette elődeinket. A Nők a Bibliában sorozatban ezúttal Jefte leányáról olvashatunk.

Hosszabb cikk foglalkozik napjaink egyik legégetőbb problémájával, a keresztyén Európa iszlámmal szembeni védtelenségével. Emellett a lap beszámol az egyes gyülekezetek eseményekben gazdag életéről is.

Bepillantást enged a Barsi Egyházmegyei Majális rendezvénysorozatába, melynek idei helyszíne Léva volt. Beszámoló olvasható az ökörhegyi konfirmandus napról, és ugyancsak röviden ismertetik a Szeretethíd program során Királyhelmecen megvalósult eseményeket. Ladmócon Szentháromság vasárnapján zenés istentiszteletre került sor, az erről szóló beszámoló szintén bekerült a lapba.

A veszteség elviselése igen komoly feladat, erről is szólt Singer Magdolna gyászterapeuta előadása Alistálon, melyet a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja szervezett. Tisztelgés az egyházépítő elődök előtt címmel a szentjobbi reformátusok emlékeztek neves elődeikre. A kárpát-medencei magyar református egység fontosságát emeli ki a Kárpát-medencei Reformátusság – Szorongató szeretetben című rövid tanulmány. Mindamellett könyv- és eseményajánló is helyet kapott a Református Újság 2016. évi 6. lapszámában.