A tartalomból: Pótvizsga emberségből a címe Rácz Jolán jegyzetének.

Három írás foglalkozik a gyógypedagógia nagy alakjaival. Dr. Kiss László a magyarországi gyógypedagógia egyik úttörőjét, Frim Jakabot mutatja be, közreadjuk Magyar Adél tanulmányának 2. részét, amelyben a francia Philippe Pinelnek a modern gyógyító pedagógia megalapozásában betöltött szerepéről értekezik, Körtvélyesi Piroska pedig a szlovák gyógypedagógia megalapítójára, Viliam Gaňóra emlékezik. Hoffman István tanulmányában azt fejti ki, hogyan szolgálja a jogtudomány a fogyatékosságtudományt.

A Kolonics Krisztiánnal készült interjúból megtudhatják, hogy a fogyatékosságtudományi kutatásokban mi a szerepe a participatív kutatótársnak. Bauer Edit a fogyatékos személyek szociális ellátásának új dimenzióival foglalkozó, 14 országra kiterjedő európai projekt zárókonferenciájáról számol be. Dubniczki Csilla egy olyan kutatás eredményeit ismerteti, amely feltárta a sérült gyermeket nevelő anyák munkaerőpiaci érvényesülésének lehetőségeit. A Bivio projekt pedig az értelmi sérült embereknek nyújt segítséget ahhoz, hogy könnyebben találjanak munkát. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy megfelelő anyagi megbecsülés hiányában súlyos munkaerőgondokkal küszködik a gondozói szolgálat.

Több információ, magasabb szintű tudás címmel szerveztek Pozsonyban konferenciát a hallássérült emberek problémáiról és az őket érintő jogokról. A tanácskozásról Hefty Angéla írt összefoglalót. Beszámolunk a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény végrehajtására vonatkozó ajánlásokról s a weboldalak és mobilalkalmazások akadálymentesítésére vonatkozó uniós szabályozásról. Sztakó Zsolt a Sorsfordító című kisfilmet ajánlja megtekintésre. Ezúttal is van magyar–szlovák, szlovák–magyar szójegyzék. A kiadvány ingyenes, elektronikus változata letölthető a www.carissimi.sk honlapról.