A diaszpóra-program logója. (Fotó: Felvidék.ma)

Jővő júniusig összesen 1850 szórványban, illetve 650 diaszpórában élő, magyar identitását őrző fiatalnak biztosít hosszabb-rövidebb magyarországi látogatásra lehetőséget a Rákóczi Szövetség.

A legnagyobb határon túli magyar ügyekkel foglalkozó magyarországi civil szervezet a Kárpát-medencében mélyszórványban, vagyis 10% alatti arányban magyarlakta településeken élők között, közel egy éve kezdett magyar identitás-élénkítő programokba például a Zoboralján is, hiszen a Kárpát-medencében a legutóbbi két évtizedben itt volt a legbrutálisabb mértékű a magyarság fogyása.

A Nyitra-vidéknél is nagyobb a baj azonban Kárpátalján, a Délvidéken vagy Erdélyben, ahol a magyar tömbtől távolabb fekvő területeken fordul elő a leginkább az, hogy már a nagyszülők sem beszélnek az unokáikkal magyarul, a gyerekek így egymás között is egyre inkább az adott államnemzet nyelvét használják. Szerencsés esetben a hét végén – egy-egy agilisabb plébánosnak vagy lelkésznek köszönhetően – a templomban azért ennek ellenére is csak használják őseik nyelvét, de ez kevés az otthonosság-tudathoz szükséges nyelvi jó közérzet és környezet megteremtéséhez.

Zoboralji magyarok. (Fotó: Felvidék.ma)
Zoboralji magyarok (Fotó: Felvidék.ma)

Hasonló a helyzet az ország viharos történelme során főként Nyugatra szétrajzott magyarság esetében is, akiknek gyermekeinél a magyarság-tudat szintén élénk, hiszen magyarnak tartják magukat annak ellenére, hogy magyarul alig tudnak.

A Rákóczi Szövetség a Kárpát-medencében összesen 1850 ilyen helyzetben lévő fiatal számára szervezett programja mellett mától egészen 2017 júniusáig lehetőséget biztosít 650, a nyugati szórványban, vagyis a diaszpórában élő, 10 és 25 év közötti magyar fiatalnak, hogy Magyarországra látogasson.

A jövő év júniusának végéig terjedő időszakban összesen 10 programlehetőséget biztosítanak, az Észak- és Dél-Amerikából, Dél-Afrikából, Ausztráliából és Nyugat-Európa különböző államaiból Magyarországra látogatni szándékozóknak. Magyarországi tartózkodásuk 3-14 nap közötti időtartamú lesz, pontos hosszáról a Rákóczi Szövetség hasonló utaztatásokban már nagy rutinra szert tett referenseivel egyeztetnek.

Útjuk során minden Magyarországon felmerülő költségüket a Rákóczi Szövetség állja, az útiköltségükhöz pedig a civil szervezet – régiótól függően – 20-80%-os arányban járul hozzá. A jelentkezés során feltétel, hogy a fiataloknak a helyi magyar közösségekben működő hétvégi iskolák, cserkészcsapatok, hagyományőrző és kulturális egyesületek, esetleg vallási közösségek munkájában legalább egy éve kell aktívan részt venniük.

Lehetnek kísérőik is, akik többnyire néptánctanítók, pedagógusok vagy a magyar közösségi életet szervező felnőttek közül szoktak jelentkezni. Az ő esetükben viszont előfeltétel, hogy jól beszéljenek magyarul.

A programra a Magyar Diaszpóra Tanács szervezetei kaptak és kapnak meghívást. A program összeállításánál a Rákóczi Szövetség kifejezetten törekedett arra, hogy az utazás nagyobb nemzeti és egyházi ünnepeinkhez, illetve eseményeinkhez kapcsolódjon. Minden utazó csoport jól szervezett programokon vehet tehát részt, amelynek része Budapest, a vidéki Magyarország és egy, a Kárpát-medencén belüli, de határon túli magyar régió felkeresése is.