(Korább írásunkat frissítettük a Kocur Lászlóval készült gyorsinterjúval)

Kocur úr, miben különbözik a pártigazgató a pártelnöktől?

A két szó látszólagos hasonlósága miatt könnyen képzelhető politikai pozíció is a pártigazgatói státus mögé. Erről azonban szinte szó sincs, az angolban használatos Secretary General fejezné ki jobban ezt a munkát, amelynek betöltésére ma az Országos Tanács tagjaitól megbízatást kaptam. Egyszerűsítve úgy mondanám, hogy ez egy menedzseri pozíció, és fő feladatom a pártnak, mint szervezetnek a működtetése, illetve a működtetésnek az irányítása lesz.

Bár a pártelnök és a pártigazgató sokak számára akár felcserélhető szinonimának is tűnhet, ez közel sincs így. Míg a pártelnököt a párt kongresszusa, a legfelsőbb döntéshozó szerve választja meg, addig a pártigazgatót az Országos Tanács választja, a pártelnök javaslatára. Tehát erre a pozícióra szó szerint illik a filmbeli megfogalmazás, hogy a pártigazgató az Elnök embere.

Ennek ellenére a legutóbbi pártelnöki találkozókon már Ön is ott szerepelt a legszűkebb körű megbeszéléseken is. 

A kettő nem zárja ki egymást, hiszen a párt igazgatójának mindenről tudomással kell bírnia. Nagyon sok találkozón elhangzanak szervezéssel kapcsolatos felvetések, megállapodások, ezekről első kézből kell értesülnöm. Illetve, egy-egy találkozónak vannak szervezési következményei, akárcsak egy közlemény vagy nyilatkozat kiadásában, amit a párt szóvivőjével együtt koordinálunk.

Mi a jó pártigazgató legfontosabb tulajdonsága?

Ha egyet akarnék kiemelni, akkor az a szervezőkészség. Viszont ez nem járhat soha az áttekintés, és az emberekhez való megfelelő hozzáállás nélkül. Ne feledjük, hogy az MKP-nak tízezres nagyságrendű tagsága van, szervezeti felépítése pedig horizontálisan is nagy területet fed le, így egy viszonylag nagy egységet kell szervezetileg mozgatni. Ehhez a fenti tulajdonságok elengedhetetlenek.

Mikor sikeres egy pártigazgató?

A pártigazgató akkor sikeres, ha egy ütőképes szervezetet tud a politika mögé hátországként állítani. Választásokkal megtűzdelt éveknek nézünk elébe, hiszen jövőre megyei választások, aztán önkormányzati, illetve EU-választások, majd parlamenti megmérettetés következik. Elsősorban a politikai, a választási sikerek lesznek láthatóak a választók előtt, de ezekhez elengedhetetlen a pártban dolgozó mindegyik kolléga munkája.

(eredeti beszámolónk) A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának mai Naszvadon megtartott ülésén Kocur Lászlót választották meg a párt igazgatójának. Menyhárt József pártelnök kijelentette, az új igazgató olyan tudást hoz, ami javítja a kommunikációt.

Kocur László 39 éves, egy gyermek édesapja, Komáromban él. Az új igazgató Komáromban érettségizett, a szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett bölcsész diplomát, majd az egyetemen tanított három évig. Kocur László ezidáig a média világában dolgozott, a rádió magyar adása és az Új Szó munkatársaként, ez utóbbinak egy évig főszerkesztői tisztségét is ellátta. Tagja a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetségnek, annak korábban vezetője is volt.

Kocur László elmondta: a pártigazgatói poszt nem politikai tisztség. Elsődleges feladata, hogy akcióképes csapatot vezessen. Kocur az egyik legfontosabb feladatának az MKP sajtómegjelenéseinek erősítését tartja.