A konferencia résztvevői. (Fotó: Dunajszky Éva/Felvidék.ma)

A LIMES-ANAVUM Regionális Honismereti Társulás XIV. alkalommal szervezett ismeretterjesztő történelmi konferenciát a városban.

A szervezők 14 évvel ezelőtt indították ezt a konferenciasorozatot. Míg az első években a párkányi csata évfordulója adta a motivációt, később különböző történelmi évfordulók és történelmi személyiségek voltak a konferenciák témái.

Minden alkalommal neves hazai, szlovák, magyar és lengyel előadók szóltak múltunk azon témaköreiről, amelyekről a történelemkönyvekben nem olvashatunk. A SZÜLŐFÖLDÖN HONTALANUL című konferencia apropóját a kitelepítések, deportálások 70. évfordulója adta.
E témának legjobb hazai tudói, kutatói Popély Gyula és fia, Popély Árpád, mindketten történészek.

Popély Gyula (Fotó: Dunajszky Éva/Felvidék.ma)
Popély Gyula (Fotó: Dunajszky Éva/Felvidék.ma)

Popély Gyula aktív kutatása, publikálása által mindig tartogat az érdeklődők számára olyan adatokat, melyekről eddig sehol nem olvashattak, hallhattak. Most is így volt, „A magyar üldözés nagyhatalmi politikai előzményei – Beneš törekvései” címmel megtartott előadásában Beneš háttérpolitikáját elemezte, ismertette.

Popély Árpád „A csehszlovák nemzetállami törekvések és a felvidéki magyarság 1945 után” címmel megtartott előadásában fontos adatokat közölt a kitelepítések, deportálások, reszlovakizáció témakörében, és főleg az adatokat lebontva Párkány városára és környékére, mint egykori járási központra.

Molnár Imre „Fábry és Esterházy (két arckép az üldöztetés idejéből)” című előadásában a két különböző társadalmi és politikai réteget képviselő hazai egyéniség együvé tartozását és az egy célért küzdők harcát, majd egymásért való kiállását hozta fel példaképül számunkra.

Molnár Imre (Fotó: Dunajszky Éva/Felvidék.ma)
Molnár Imre (Fotó: Dunajszky Éva/Felvidék.ma)

Dunajszky Géza „Kínterhes évek – Kitelepítések, lakosságcsere, kényszermunka és tömegmészárlások a Felvidéken 1945 alatt és után” című, vetítéssel egybekötött előadásában megrendítő családi eseményeken keresztül ismertette a felvidéki magyar sors legtragikusabb időszakát.

Rubovszky András Budapestről szintén családi tragédiát ismertetve mondta el az „Egy gyerki (ma Hrkovce) paraszt családjának elűzése évszázados otthonából” című beszámolójában érzelmi, lelki tragédiákat okozó emlékeit.

Rubovszky András (Fotó: Dunajszky Éva/Felvidék.ma)
Rubovszky András (Fotó: Dunajszky Éva/Felvidék.ma)

Szőcs Brigitta, a budapesti ELTE-n végzett köbölkúti leány „A határon túli, felvidéki magyar családok életének alakulása az 1920-as éveket követő időszakban – a lakosságcsere emlékezete a felvidéki családok körében” címmel nemcsak nagyon fontos adatokat, élménybeszámolókat közölt a szülőfalujában végzett kutatásai alapján, hanem az anyaországban tanult volt diákként példaszerűen szólt önvallomásában identitástudatáról, szülőföldje, szülőfaluja iránti elkötelezettségéről is.

Popély Árpád és Dunajszky Géza előadásuk végén fontosnak tartották újra megemlíteni, hogy „hetven év távlatából kellene annyi lelkierővel rendelkeznie a jogutód jelenlegi szlovák kormánynak, hogy szembenézzen a háború után elkövetett jogsérelmekkel és erkölcsi, illetve anyagi kártérítésben részesítse végre a Beneš-dekrétumok és a csehszlovák hadsereg ítélet nélkül végrehajtott gyilkosságainak áldozatait.”

Dunajszky Géza (Fotó: Dunajszky Éva/Felvidék.ma)
Dunajszky Géza (Fotó: Dunajszky Éva/Felvidék.ma)

A konferenciát kitűnő szakértelemmel és az előadásokat értékelő hozzászólással vezette Szakály Sándor történész Budapestről.  A konferencia a „Czívetekben tarczatok meg” című dokumentumfilm vetítésével ért véget.

A konferencia védnöke Menyhárt József, az MKP elnöke volt, aki levélben köszöntötte a konferenciát, és üzenetében hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az emlékezés ne csak önsajnálat és szomorúság legyen számunkra, hanem a múlt tanulságai ösztönözzenek jövőbeli összefogásra.

Bolya Szabolcs járási elnök az MKP elnökének köszöntő levelét olvassa fel. (Fotó: Dunajszky Éva/Felvidék.ma)
Bolya Szabolcs járási elnök az MKP elnökének köszöntő levelét olvassa fel (Fotó: Dunajszky Éva/Felvidék.ma)

Ő és a szervezők is megemlékeztek a közelmúltban elhunyt Tamás Ilonka néninek a magyarságért és a jogfosztottság elleni példás kiállásáról. Érte, és az egykori jogfosztottakért is égett a háromszínű gyertya a konferencia ideje alatt.

A szerzők, előadók kiadványainak megvásárlására is lehetőség adódott.
A konferencián jelen volt az MKP részéről Szigeti László és Bolya Szabolcs, s a város polgármestere, Szabó Jenő is.

A mintegy 70-80 hallgató között Budapest-Esztergom- Érsekújvár- Komárom- Léva körzetéből voltak érdeklődők, és mint Molnár Imre elmondta, a párkányi történelmi konferenciák híre már a határokon túlra is eljutott. A rendezvény támogatója ezúttal is a BGA Zrt. volt.