A gyerekközpontú társadalomban a család jelentős értékekkel bír

A család a társadalom alapegysége, a család nemzetmegtartó ereje címmel rendeztek a Magyar Mentálhigiénés Szövetség, a Felvidéki Magyar Mentálhigiénés Közösség és a Barsi Református Egyházmegye társszervezésében kétnapos szakmai találkozót Léván.