A hivatalos polgármesteri fogadáson számos témáról egyeztettek (Fotó: SZE)

Ma került sor Kiss Róbert kanonok, püspöki helynök hivatalos polgármesteri fogadására, ahol portálunk tudósítója is jelen lehetett. Komárom esperes-plébánosát a tornyos városházán Komárom elöljárói, Stubendek László polgármester és Keszegh Béla alpolgármester látta vendégül.

A hivatalos fogadás meghitt, barátságos találkozó volt inkább a város elöljárói és a püspöki helynök között. Szó esett az egyházi igazgatású Marianum Egyházi Iskolaközpontról, a temető gondozásáról, a templomok nyitvatartásáról, de még arról is, vajon elégedett-e Kiss Róbert esperes-plébános a helyi kántorral, aki egyben a város polgármestere is – a kérdés nem kis derültséget okozott.

Kiss Róbert a beszélgetés elején megemlítette, hogy az utóbbi hetekben elmélyült a történelmi város, Komárom történetének tanulmányozásában, hogy jobban lássa, milyen mély gyökerekkel rendelkezik akár történelmi, akár kulturális vagy nemzetmegtartó szempontból.

01-kiss-robert
Kiss Róbert kanonok, püspöki helynök (Fotó: SZE)

Kihangsúlyozta, hogy az elmúlt évszázadokban jellemzője, karakterjegye volt a városnak, hogy más-más nemzetek békében tudtak együtt élni. Érdemei  közé sorolta, hogy a különböző vallások mindig jól megfértek egymás mellett, békességben.(Komáromban példaértékű kapcsolatot tartottak fent zsidók, reformátusok, katolikusok, evangélikusok és ortodoxok). Ennek megfelelően mindent elkövet azért, hogy ehhez a hagyományhoz hozzájáruljon a katolikus egyház részéről ma is, a korábbi elődök mintájára. Ez ösztönözte személy szerint arra is, hogy létrejöjjön ez a hivatalos találkozó, hiszen így is hírét tudják adni jó szándékuknak – fogalmazott Kiss Róbert.

Történelmi esemény Komáromban már most novemberben

A kanonok, püspöki helynök  a találkozón megragadta az alkalmat és meghívta a város elöljáróságait egy közelgő, ünnepi és egyben történelmi eseményre: november 5-én Komáromban, a Szent András-templomban magyar nyelven szentelnek állandó diakónust (az állandó diakónus nős ember is lehet). A házas, többgyermekes, Félből származó, de Dunaszerdahelyen szolgálatot teljesítő fiatalember lesz az első állandó diakónus, akit Szlovákiában magyar nyelven szentelnek diakónussá, tehát egy történelmi pillanatnak lehetünk majd tanúi Komáromban, Szent Imre napján.

Basilica minor lehet a Szent András-templom

Másik, nagyon fontos eseményről is hírt adott a hivatalos fogadáson Komárom esperes-plébánosa. Mint mondta, nemrégiben a szlovák püspöki konferencia püspöki kara megszavazta annak a lehetőségét, hogy a Szentszék Basilica Minorrá nevezze ki a Szent András-templomot.

Keszegh Béla és Stubendek László (Fotó: SZE)
Keszegh Béla és Stubendek László (Fotó: SZE)

A hosszadalmas folyamat formai részével már végeztek, minden szükséges iratot leadtak – tudtuk meg Kiss Róberttől. „Megtörténhet, hogy még az idén, de legkésőbb jövő év elején jóváhagyhatják a kérvényünket. Most már csak a Szentszéktől függ“ – mondta bizakodóan a kanonok. Arra a kérdésre, hogy ez mit jelent a gyakorlatban, Kiss Róbert elmondta: a „basilica minor“ a pápához tartozó templomot jelent, a pápától kitüntetett címet kap és a teljes búcsú elnyerésének  lehetőségét jelenti. A címmel járó jogok és kötelezettségek mellett a templomot megilleti majd a pápai címerek, szimbólumok használata is. „A mi egyházmegyénkben jelenleg csak egy basilica minor van: a nagyszombati Szent Miklós- exfőkatedrális“ – hangsúlyozta az esemény jelentőségét Kiss Róbert püspöki helynök.

A találkozó további részében Stubendek László polgármester és Keszegh Béla kiemelték a Marianum Egyházi Iskolaközponttal való jó kapcsolat erősítésének fontosságát. Majd a temető gondozását illető, főleg a városképet is érintő kérdésekkel, kérésekkel fordultak Kiss Róbert kanonok úrhoz, melynek eredményeképpen kölcsönös segítőkészségükről biztosították egymást. Keszegh Béla alpolgármester a turisztikai, de a város lakosságának szempontjából is fontos, a templomok nyitvatartását érintő kérdéssel fordult az atyához, aki nagyszombati jó tapasztalatait osztotta meg a jelenlévőkkel.

Portálunk olvasóinak figyelmét külön felhívta Kiss Róbert, komáromi püspöki helynök a legközelebbi nagyszombati magyar misére. Nagyszombatban, november 19-én, a nagyszombati Novéna keretén belül tartják a magyar szentmisét 11 óra 30 perckor, ahol a komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpont Schola Mariana Ifjúsági Kórusa énekel majd.