A Csemadok alapszervezeti találkozójának résztvevői (fotó: a Csemadok somorjai szervezetének facebook oldala)

A Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya szombaton Nemeshodosban rendezte meg az alapszervezetek találkozóját, melyre 38 meghívott szervezetből 21 megjelent a Dunaszerdahely melletti faluban.

A találkozó elején a helyi polgármester, Balódi László köszöntötte a jelenlévőket, majd a Megmaradásért elnevezésű kultúrcsoport 1956-os témájú műsora következett. Ezután Sátor Zoltán, a Dunaszerdahelyi TV elnöke, majd pedig Lázok Attila titkár tartotta meg beszámolóját. Varga László az országos közgyűlés lefolyásáról számolt be, majd rövid szünet után az egyes alapszervezetek képviselői tartották meg éves beszámolójukat. Üde színfolt volt a patasi Darnai Bálint beszámolója a nagy sikert aratott repülőfesztiválról, ahova a sokszoros műrepülő-világbajnok Bessenyei Pétert is meghívták a nyáron. A somorjai alapszervezet nevében Nagy Péter mondta el, hogy négy tánccsoportban közel 150 gyerekkel dolgozik a Csemadok, mesélt a nyári táborról, és ismételten kiemelte a Csemadok-kártya fontosságát és előnyeit, majd felsorolta rendezvényeiket.

Méry János, a Csemadok somorjai elnökségi tagja javaslatot tett, hogy a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya álljon ki a somorjai önkormányzat azon kezdeményezése mellett, miszerint szobrot szeretne állíttatni Mátyás királynak, aki 550 éve járt a településen.

Az alapszervezetek képviselői közül még a bősi Nagy Anikó javaslatát emelnénk ki, aki kérte, hogy a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya kérje fel az országos elnökséget, hogy mérlegeljék egy állásfoglalás megjelentetését az SZK Kulturális Minisztériuma ún. nyelvrendőrségének bősi és izsai intézkedései kapcsán.

A beszámolók után Görföl Jenő országos titkár és Mézes Rudolf is felszólalt.

A Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya ülésének és az alapszervezetek találkozójának határozati javaslata jóváhagyta egyebek mellett a Csallóköz Kultúrájáért Díj statútumának kibővítését további, a Csemadok alapszervezetek mellett működő népművészeti csoport díjazott kategóriával, valamint a TV ifjúsági munkabizottságának megalakítását, melybe az alapszervezetek jelölnek tagokat. Tudomásul vette a Csemadok Országos Elnöksége által odaítélt díjakat a bősi Miklós Ferenc (Csemadok Életműdíj) és a somorjai Végh László (Gyurcsó István-díj) részére.

A TV támogatja a somorjai önkormányzat azon döntését, miszerint szobrot állíttat Mátyás királynak a városi hivatal és a posta közötti területen abból az alkalomból, hogy 550 éve Somorján járt és két napot töltött a városban. Javasolja, hogy az alapszervezetek minél eredményesebben és hasznosabban működjenek együtt településükön az önkormányzatokkal, a magyar iskolákkal és óvodákkal, a kulturális intézményekkel, a társadalmi és gazdasági szervezetekkel, vállalkozókkal, továbbá, hogy önerőből, támogatók segítségével és az alapítványokhoz benyújtandó pályázatok által biztosítsák működésük anyagi feltételeit és lehetőségeikhez mérten vezessék be az ifjúsági kártyát az alapiskola végzősei számára is.

A Csemadok Területi Választmánya Elnökségének feladatul adja, hogy tegyen meg mindent a passzív alapszervezetek tevékenységének beindítása érdekében Egyházgellén, Bakán, Sülyön és Dióspatonyban, továbbá, hogy kérje fel a Csemadok Országos Elnökségét, mérlegelje egy állásfoglalás megjelentetését az SZK Kulturális Minisztériuma nyelvrendőrségének bősi és izsai intézkedései miatt.