Liszka József rektorhelyettes, Győry Kálmán díszdoktor, Tóth János, a Selye János Egyetem rektora az ünnepségen (Fotó: Bárány János)

Első díszdoktorát avatta a komáromi Selye János Egyetem. A doctor honoris causa tiszteletbeli címet a számelmélet területén tevékenykedő dr. Győry Kálmán professzor, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja vehette át.

A Selye János Egyetem Tudományos Tanácsa határozata értelmében Tóth János rektor ma engedélyezte a díszdoktorrá avatás elvégzését, az egyetemi közösség, más egyetemek méltóságai, intézményvezetők és számos meghívott vendég jelenlétében az egyetem aulájában.

Juhász György rektorhelyettes nyitotta meg a november kilencedikei díszdoktoravató ünnepi ülést (Fotó: Bárány János)
Juhász György rektorhelyettes nyitotta meg a november kilencedikei díszdoktoravató ünnepi ülést (Fotó: Bárány János)

Juhász György rektor-helyettes vezette fel a november kilencedikei, szerdai díszdoktoravató ünnepi ülést, hangsúlyozva, az egyetem fennállása óta először adományozzák a doctor honoris causa címet. A Selye János Egyetem Tudományos Tanácsa, a tiszteletbeli cím adományozását szabályozó alapelvekkel és a felsőoktatási törvény erre vonatkozó rendelkezésével összhangban május tizedikei ülésén vitatta meg és fogadta el dr. Győry Kálmánnak a tudomány és a számelmélet terén kifejtett, nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő tevékenysége elismeréseképpen a „doctor honoris causa” kitüntető cím odaítélését. A Debreceni Egyetem volt rektora, professor emeritusa elkötelezett munkásságával kiemelkedő módon hozzájárult a tudomány és a technika fejlesztéséhez, tudományos tevékenységének eredményei rendkívüli jelentőséggel bírnak hazájában és külföldön egyaránt.

Más egyetemek méltóságai jelenlétébe zajlott a Selye János Egyetem első díszdoktori avatása (Fotó: D. M.)
Más egyetemek méltóságai jelenlétében zajlott a Selye János Egyetem első díszdoktori avatása (Fotó: D. M.)

Az 1940-ben Ózdon született Győry Kálmán életútját Bukor József, a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kara dékánja ismertette. Elhangzott, a professzor és kutatócsoportja, a Debreceni Számelméleti Iskola tagjai szoros szakmai és tudományos kapcsolatot tartanak fenn az anyaországon túli magyar matematikusokkal, közöttük komáromi, kolozsvári és marosvásárhelyi kollégákkal.

Tóth János rektor, mielőtt engedélyezte volna a díszdoktorrá avatás aktusát, szintén kiemelte beszédében, mennyit köszönhetnek a felvidéki magyar matematikusok Győry Kálmánnak, aki mindig fontosnak tartotta a matematikai talentumok felkarolását, szívügye a tehetséggondozás. „Szaktudásban és emberségben is példaként szolgálhat” – fogalmazott a Selye János Egyetem rektora.

Az eskütevés pillanata (Fotó: Bárány János)
Az eskütétel pillanata (Fotó: Bárány János)

A díszdoktori eskü szövegét PhDr. Liszka József, az egyetem nemzetközi kapcsolatokért és informatizációért felelős rektorhelyettese olvasta fel.

A Komáromi Kamarazenekar vonósnégyese fellépése után az immár díszdoktor Győry Kálmán azzal köszönte meg a doctor honoris causa tiszteletbeli címet, hogy reméli, együttműködése az itteni matematikai szakemberekkel ezután még szorosabb lesz.