Fotó: Új Krisztina

Ez alkalommal is a jól ismert hagyomány szerint november hónap második keddjén, ez esetben 8-án este fél hét után néhány perccel magyar énektől és imától volt hangos a Fő utcai Szent Ilona-templom Nagyszombatban. A templom „a magyarok temploma” néven is ismert, hiszen a múlt században az 50-es évekig itt szolgáltattak legtovább magyar nyelvű miséket.

A 2013. esztendő hamvazószerdájától ez volt sorrendben a 34. alkalom, hogy helyi és környékbeli magyarok, fiatalok és középkorúak, de idősebbek is összesereglettek imára, majd azt követően kötetlen baráti beszélgetésre.

Az elmúlt alkalmak során már vendégeink voltak: Berényi József korábbi MKP-elnök, a múlt hónapban pedig Pék László, az SZMPSZ korábbi elnöke. De mindig jönnek erősítendő a helyi összetartani, kitartani és megmaradni akaró közösséget a közeli és távolabbi régiókból is hívek.

Ez alkalommal is megjelent a Pántlika Zenekar ifjoncaival, Samuval és Matyival Dunaszerdahelyről és Egyházgelléről, akik tanító bácsijuk, Sebő József vezetésével hegedűjátékukkal és szépen csengő, képzett énekhangjukkal emelték az est fényét.
Két lelkiatya is celebrált, Kiss Róbert nagyszombati vikárius, komáromi esperesplébános mellett Németh Rezső nyugalmazott pozsonyi és csallóközcsütörtöki lelkiatya is. Ugyancsak jelen voltak a nagyszombati egyetemek docensei, szintén állandó látogatók, Hústava István és Morovics László szüleivel.

A mise után a szomszédos pasztorációs központban csaknem két órán át tartó beszélgetésre, ismerkedésre került sor. Legközelebb Luca-napkor, december 13-án rendezzük összejövetelünket.