2016. december 13-án a kassai Csemadok Pinceklubjában mutatták be Balassa Zoltán: Kassa – történelmi városkalauz c. könyvét.

„A szülőváros mindenkiből érzékenységet vált ki; de nálam ez az emlékcsoport valóságos rögeszme. Mindent őrzök, vizsgálok, ami onnan való, állandóan előszedem emlékeimet, csiszolom, fényesítem őket. Azt hiszem, a legtöbb író ilyen viszonyban él szülővárosával. Én, ha nem szégyellném, legszívesebben állandóan csak Kassáról írnék könyveket; de most már röstellem ezt a ragaszkodást, félek, hogy mások unalmasnak találják.”
Így írt Márai Sándor Kassáról, amelyről egész élete során csak a legnagyobb elismeréssel és szeretettel emlékezett meg.

Számomra, született kassai számára ez a város ugyanolyan értékes, mint ahogyan azt Márai Sándor írta. Éppen ezért fogadtam hónapokkal ezelőtt nagy örömmel a hírt, hogy készül egy mindennél részletesebb kassai útikönyv, amely elsősorban a magyar történelem és kultúrtörténet szempontjából taglalja az elmúlt évszázadok kassai vonatkozásait. Az elmúlt években, évtizedekben ugyan világot láttak különféle magyar nyelvű „turista kalauzok”, azonban közülük Kováts Miklós Kassáról szóló könyvének kivételével egy sem ütötte meg azt a színvonalat, amit ez a város megérdemelt volna. Igaz, megjelentek egyéb színvonalas és érdekes kiadványok is, mint például Szaszák György könyvei a kassai műemlékekről, kapukról és műtermekről, ezek azonban a város kultúrtörténetének csak egy-egy szegmensét mutatták be. Természetesen ezeknek teljesen más volt a küldetésük.

Évekkel ezelőtt egy szlovák nemzetiségű újságíró azzal az ötlettel kereste fel e sorok íróját, hogy szükség lenne egy olyan kassai zsebkönyvre, amely a legfontosabb történelmi és kulturális adatokat tartalmazná Kassáról és több nyelven is megjelenne. A szerkesztőbizottság össze is állította a kis méretű, kiemelkedően jó nyomdai minőségű megjelentetésre szánt kiadványt. A szlovák nyelvi változaton kívül elkészült a német és angol fordítás is. Engem kértek meg arra, hogy „magyarítsam” az eredeti szlovák szöveget.

Miután átfutottam a „Kassai útlevélnek” elnevezett irományt, komoly kifogásokkal éltem. Elképzelhető egy olyan kassai útikönyv – ráadásul magyar nyelven – amelyben nem található meg II. Rákóczi Ferenc neve? – amelyben nincs benne Kazinczy Ferenc, Baróti Szabó Dávid, Tinódi Lantos Sebestyén, de még Alvinczy Péter sem, hogy a többieket már ne is említsem. Amelyben ugyan ott vannak a kassai magyar képzőművészek nevei, de kizárólag szlovák nyelvi változatban. Márai Sándort pedig nem kassai magyar íróként, hanem kassai íróként mutatta be a kiadvány, mintha a „magyar” szócska felvállalhatatlan lenne Márai Sándorral összefüggésben. A fordítást ugyan elvégeztem, de a könyvecskét megtűzdeltem magyar vonatkozásokkal is. A neveket és elnevezéseket magyar helyesírással tüntettem fel. Utaltam a magyar történelem kassai eseményeire és nagyjaira is. Talán mondanom sem kell, hogy a szlovák, angol és német változat mellett a magyar azóta sem jelent meg.

Ilyen és hasonló előzmények után nagy kíváncsisággal vártam Balassa Zoltán városkalauzát. Már csak azért is, mivel egy ilyen jellegű kiadvány igazi értékét az adja meg, ha a hagyományos útikönyv jellegen túl egyéb tudnivalókat is közöl, olyanokat, amelyek betekintést adnak egy-egy település „lelkébe” is.

A tetszetős, vaskos zsebkönyv már első látásra azt sugallja, hogy fajsúlyos olvasmányról van szó. Az első száz oldalt leginkább kassai kalendáriumnak nevezném, amely közli a város legfontosabb mérföldköveit. Az avar kortól kezdve a legújabb időkig sok-sok évforduló ad képet arról a gazdagságról, amely a város hozzájárulásának számít nem csak Magyarország, hanem Közép-Európa történelméhez.

A második rész az, amely igazán érdekfeszítő. Az író házról házra jár a történelmi Kassán és lejegyzeteli azt, amely jellemzi az egyes épületeket nem csak építészeti, de történelmi és kulturális szempontból is. Az olvasó számára megelevenednek a házak lakói, azok az események, amelyek hozzájuk köthetőek. Szinte feltámadnak azok a személyek, akik Kassa történelmét alakították. És, hogy a kép még hitelesebb legyen, a legtöbb címszóhoz pompás fényképek is tartoznak, amelyeket Kassay Yvett készített.

A szerző szándéka részben a régmúlt korba vesző városszerkezet bemutatása is. Ahol arra lehetőség van, ott a korabeli térképek és azokon a hajdani utcanevek is szerepelnek a maiakkal kiegészítve. Úgy tűnik, szándéka az, hogy a ma embere megismerje a magyar – történelmi – elnevezéseket s a jelenlegieket próbálja ezekkel helyettesíteni. Nem állíthatjuk, hogy ez minden esetben egyszerű feladat, talán jobb lett volna, ha ez a „helyettesítés” a legismertebbekre korlátozódik. Egy idő után az olvasó ugyanis elveszíti a tájékozódását az elnevezések gazdagságában.

Hasonlóan gazdag az épületek történelmi adattára. Ezek a leírások arra sarkallják az embert, hogy beássa magát Kassa történelmébe. Viszont ennek lehet egy olyan hátulütője, hogy aki ezt a kiadványt városnézés közben bogarássza, annak kevesebb lehetősége lesz magára a városnézésre. Az eligazodásban azonban segítséget nyújt a kötet végén található magyar-szlovák és szlovák-magyar utcanév jegyzék, amely segítségével újra megtalálhatjuk az adatok tömkelegében a fonalat.
A kiadvány végén néhány közhasznú címet és telefonszámot találunk. Azok számára, akik szeretnék meglátogatni a várost, ez minden bizonnyal nagy segítséget jelent.

Balassa Zoltán történelmi városkalauza hiánypótló mű. Napjainkban, amikor úgy érezhetjük, hogy egyre kevesebb kiadvány foglalkozik kassai történelmünk és kultúránk egyes korszakaival, ez a könyv sok mindent helyettesít.

Elismerés illeti az erdélyi Tortoma Könyvkiadót, hogy Kolozsvár és Sepsiszentgyörgy bemutatása után most Kassa városát vette célkeresztbe. Köszönet a könyvbemutató vendégének a kiadó igazgatójának, Demeter Lászlónak is.

Pozsonyban is elérhető a könyv a Szövetség a Közös Célokért pozsonyi irodájában Szőke Évánál. Érdeklődni a +421-917-539-966 telefonszámon lehet. Cím:  Május 1 tér 10-12, Pozsony.

Balassa Zoltán: Kassa – történelmi városkalauz című könyve 16,- EUR valamint megvásárolható Szinay Árpád: 1968 véres augusztusa című könyve, mely 5,- EUR.