Illusztráció

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) által meghirdetett ösztöndíjjal a 2016/2017-es tanévben külhoni felsőoktatási mester vagy doktori képzésben részt vevő szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek felsőoktatási tanulmányait támogatják.

A pályázati kiírás tartalmát az EMMI az ELTE-vel együttműködve dolgozta ki, és a pályázatot a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája, a Diákhálózat és az ELTE lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Ki pályázhat?

Pályázhat minden olyan szlovák állampolgárságú, szlovákiai állandó lakcímmel rendelkező, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt álló személy, aki a 2016/2017-es tanévben

  • szülőföldi (szlovákiai vagy csehországi) állami felsőoktatási intézményben mesterképzésben nappali vagy levelező tagozaton aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy
  • szülőföldi (szlovákiai vagy csehországi) állami felsőoktatási intézményben egységes, osztatlan (egyetemi szintű) képzésben nappali vagy levelező tagozaton a képzési idő utolsó vagy utolsó előtti tanévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik vagy
  • szülőföldi (szlovákiai vagy csehországi) állami felsőoktatási intézményben doktori (PhD/DLA) képzésben nappali vagy levelező tagozaton aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, illetve a doktori téma elfogadásáról szóló igazolással alátámaszthatóan a doktori cím megszerzésére irányuló tevékenységet folytat.
A pályázásból kizáró általános feltételek
  • Nem pályázhatnak a Magyarországon hallgatói jogviszonnyal rendelkező személyek.
  • Nem pályázhatnak a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá nem tartozó személyek.
  • Nem pályázhatnak a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek.
  • Nem pályázhatnak a nem szlovákiai vagy csehországi állami felsőoktatási intézményekben mesteri, vagy egységes (osztatlan), vagy doktori képzésben résztvevő hallgatók.
  • Nem részesülhetnek támogatásban azok, akik a 2016/2017-es tanév időtartamára az EMMI és az ELTE más közös pályázata alapján ösztöndíjban vagy tanulmányi támogatásban részesülnek, valamint más nemzetközi egyezményen alapuló, vagy magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban, támogatásban részesülő személyek.
  • Nem pályázhatnak a tudományos fokozattal (PhD/DLA) már rendelkező személyek.

Két pályázati kategóriában hirdetik meg az ösztöndíjat.

Mester (MA/MSc) képzés támogatása

Azon személyek pályázhatnak, akik szülőföldi vagy csehországi felsőoktatási intézmény nappali vagy levelező tagozatán mesterképzésben vagy egységes, osztatlan (egyetemi szintű) képzésben vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. Fontos: az egységes, osztatlan (egyetemi szintű) képzés nappali vagy levelező tagozatos hallgatói számára a képzési idejük utolsó vagy utolsó előtti évében lehetséges a tanulmányi támogatás megpályázása.

A támogatás a 2016/2017-es tanév 10 hónapjára szól. A támogatás havi összege személyenként havi húszezer forint, amely a nyertes pályázó részére az adott tanulmányi év végén egy összegben kerül kifizetésre.

Doktori (PhD/DLA) képzés támogatása

Azon személyek pályázhatnak, akik szülőföldi vagy csehországi tudományos fokozat (PhD) megszerzésére felkészítő, egyetemi szintű posztgraduális képzésben, illetve művészeti területen a tudományos fokozatnak megfelelő művészeti fokozat (DLA) megszerzésére felkészítő, egyetemi szintű posztgraduális képzésben nappali vagy levelező tagozatos hallgatóként vesznek részt, illetve akik a doktori téma elfogadásáról szóló igazolással alátámaszthatóan a doktori cím megszerzésére irányuló tevékenységet folytatnak. A tanulmányi támogatást mind a nappali, mind a levelező tagozatos doktori képzés esetén a doktori iskola által előírt képzési idő alatt lehetséges pályázni.

A támogatás ebben az esetben is a 2016/2017-es tanév 10 hónapjára szól. A támogatás havi összege személyenként negyvenezer forint, amely a nyertes pályázó részére az adott tanulmányi év végén egy összegben kerül kifizetésre.

A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2017. január 20., 12.00 óra. A pályázatokat személyesen vagy – ajánlott küldeményként – postai úton az alábbi címre kell eljuttatni: Združenie za spoločné ciele – Szövetség a Közös Célokért, 945 01 Komárno, Námestie Kossutha 3 (Kossuth tér 3), P.O.Box 48

A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 10 euró összegű pályázati díjat kell megfizetni. A banki átutaláshoz szükséges adatok és a pályázathoz szükséges minden egyéb információ (pályázati kiírás, adatlapok, elbírálási-és pontrendszer, publikációs mellékletek és az ahhoz készített használati útmutató)  megtalálható a Szövetség a Közös Célokért honlapján, a „Pályázatok“ menüfül alatt.