Léván a nemzeti jogvédők, balról jobbra haladva Dr. Petruska Emil, Dr. Menyhárt Gabriella, Dr. Szabó Zsuzsa Bodnárné, Dr. Morvai Krisztina, Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Fotó: Reiner Péter)

Morvai Krisztina független európai parlamenti képviselő novemberi felvidéki monitorozó útjának egyik – számunkra igencsak mellbevágó – tapasztalata, hogy törvény biztosította jogaink érvényesítésének legnagyobb akadályai sok esetben mi magunk vagyunk. A képviselő több ízben is rákérdezett a Felvidéken, hogy mi állja útját a magyar nyelv használatának a közintézményekben. A kapott válasz egyszerre lehangoló, ugyanakkor tettekre sarkalló: „ezt ez idáig senki sem kérte”. Itt hát az ideje, hogy kérjünk.

Morvai Krisztina és felvidéki támogatói az első „tapogatózó” lépést mindenesetre megtették: a Jogsegélyszolgálat munkatársaival egyeztetve december közepéig összesen 512 önkormányzatnak küldték ki a Magyar Polgári Kör, a HVIM és a Somorja Hangja által jegyzett elektronikus levelüket (melyet a mai napon postán is feladnak, 516 felvidéki település részére). Ebben – hivatkozva a szlovák törvények, az alkotmány, valamint a nemzetközi szerződések által biztosított jogokra – arra szólítják fel az érintett önkormányzatokat, hogy jövő év januárjától magyar nyelven is tegyék elérhetővé a közérdekű (a levélben részletesen is felsorolt) információkat a település önkormányzata által üzemeltetett weboldalon, az e-Governmente rendszerükben, és biztosítsák az egyéb nyelvhasználati jogokat az önkormányzat területén.

Jellemző módon azonban eddig mindössze 4 válasz érkezett, ebből egyetlen egy korrekt, 49 cím viszont nem is működött. Mindezt akkor, amikor a kormány e-közigazgatásról, az elektronikus kapcsolattartás és ügyintézés szorgalmazásáról ábrándozik…

516 felszólító levél, gondosan előkészítve.

Meglehetősen alaposan „gondozott” felszólító levélről van egyébként szó, amely a gyengébbek kedvéért mindenesetre összefoglalja azokat a vonatkozó jogszabályhelyeket, amelyek a nyelvhasználati jogot garantálják – s egyben az önkormányzat felé kötelezettségként előírják. Ott találjuk például azt a figyelmeztetést is, hogy a kisebbségi nyelvek használatáról szóló törvény rendelkezése szerint közigazgatási szabálysértést követ el (és ezért 50-től 2500 euróig terjedő bírsággal sújtható) az önkormányzat, amennyiben – egyebek mellett – „nem teszi lehetővé a magyar nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárának a magyarul történő kommunikációt a szóbeli és írásbeli érintkezés során, vagy erről nem tájékoztatja”.

Féljenek-e a felvidéki és más elszakított magyarok?

Morvai Krisztina a felvidéki monitorozó útján tapasztaltakat előadásokon osztotta meg a nyilvánossággal. Ezek közül a dunaszerdahelyi fórum tekinthető meg az alábbiakban.