A szerző ezzel a munkával – ha kis mértékben is –, szeretne hozzájárulni a sokak számára jelentéktelen, de a szerző életét erősen meghatározó kisközség, Jablonca megismeréséhez.

Ez a könyv sokféle irányból közelíti meg a települést, mégis egy egységes faluképet kíván adni az olvasónak, legyen az falubeli, elszármazott avagy teljesen idegen.

A hetvenedik életévét túllépő szerző az erdőgazdálkodásról és vadgazdálkodásról szóló, nem mindig hízelgő véleményét is belefoglalta a könyvbe, s találóan rámutat korunk visszásságaira. Mindezek ellenpéldájaként az ősi paraszti életformát és gazdálkodást állítja, a gazdálkodó ember természettel való szimbiotikus kapcsolatát.

A kétnyelvű, magyar–szlovák kiadványt bőséges képi anyag gazdagítja, és egy térképmelléklet is segíti az olvasót a település határnevei közötti eligazodásban. A könyv második része Jablonca nagy múltra visszatekintő vadászatáról szól, valamint érdekes és olykor hajmeresztő vadásztörténetekről.

A könyv kiadója a szerző megbízásából a Rovás. Kapható a Rovás Akadémián. Ára 15 euró.