A sámoti templom (fotó: Méry János/Felvidék.ma)

Tavaly már beszámoltunk arról, hogy a Via Nova – ICS somorjai alapszervezetének tagjai először magánakció keretében, egy héttel ezután pedig a helyi katolikus egyház kezdeményezésére kitakarították a sámoti templom körüli területet, és arról is, hogy tavaly el kellett távolítani a Somorja mellett lévő középkori sámoti templom tornyát, mivel az életveszélyessé vált.

Közben kiderült, hogy a tavaly eltávolított tornyot csak 1984-ben építették, amikor az egész templomot felújították, mivel az pár évvel korábban leégett. A templom körül azóta megmozdult valami, erről is beszélgettünk Myjavec Pál somorjai plébánossal, aki szívén viseli a sámoti templom sorsát.

Milyen változások történtek a sámoti templomon a 2016-os évben?

Tavasszal megkezdődött a külső falak építészeti feltárása, mely a gyakorlatban azt jelenti, hogy szakemberek a fal több részén eltüntették a vakolatot, hogy megtudják, milyen építészeti fázisai voltak a templomnak. Ezenkívül a torony eltávolítása után fedetlenül maradt részt először újra le kellett takarni ponyvával, hogy ne folyjon be a víz, majd most decemberben provizórikusan meg is javíttattuk cseréplécekkel, cseréppel. A lényeg az volt, hogy ne ponyvával legyen letakarva, és ne jusson be a víz.

Honnan sikerült pénzt szerezni ezekre a munkálatokra?

A kulturális minisztériumnál pályáztunk már második éve és a 2015-ös sikertelen pályázat után idén sikerült pénzt szerezni a sámoti templomra. Ehhez természetesen a Somorjai Katolikus Egyházközség és a város is hozzájárult, így közel 17 ezer euró gyűlt össze. Ebből megközelítőleg 10 ezer ment el a Műemlékvédelmi Hivatal két munkatársa által végzett egész éves munkára, ennek egy 200 oldalas dokumentum lett az eredménye, mely mélyrehatóan leírja a templom jelenlegi állapotát, az egyes építészeti korszakokkal, valamint a helyreállítási javaslatokkal együtt.  De mivel műemlékről van szó, ezért a tető ideiglenes felújítása is komoly összegbe került.

Mit sikerült kideríteni a külső feltárások során?

A legfontosabb, amit egyértelműen meg tudtunk állapítani, hogy a torony nem volt része az eredeti templomnak, a homlokzat csúcsívben végződött. A fából készült szerkezetet csak a 20. század elején helyezték a templomra, mely miután leégett, 1984-ben egy teljesen újat készítettek. Az pedig egészen tavalyig volt a templomon. A szakemberek ezt a véleményüket röntgenfelvétel készítésével is megerősítették. A feltárások során rátaláltak két barokk kori ablakra is, melyeket a 20. század végén befalaztak. A szakemberek azt is megállapították, hogy a 20. század elején végzett felújítások során az épület déli részén lévő, eredetileg is meglévő bejáratot szakszerűtlen módon a templom nyugati oldalára helyezték.

Milyen terveik vannak a 2017-es évre?

Ismét pályázni fogunk a kulturális minisztériumnál, s ebből, valamint az önkormányzattól kapott pénzből fel szeretnénk újítani a tetőszerkezetet, lecserepezni a tetőt és a homlokzat egy részét ugyancsak szeretnénk felújítani. Ezek úgynevezett állagmegőrző munkák lesznek, melyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a templom állaga ne romoljon tovább.

A tetőzet felújítását követően mi lesz a következő lépés?

Ezután a külső és a belső régészeti feltárásokat kell majd elvégezni, utána a belső falak régészeti és szerkezeti feltárását, majd következhet a teljes felújítás.

A takarítást kezdeményező Via Nova – ICS somorjai alapszervezetének néhány tagja arra is gondolt már, hogy nyilvános gyűjtést kellene szervezni a sámoti templom felújítására, s azt egybekötni egy jótékonysági koncerttel. Mit szólna ehhez az ötlethez?

Ennek semmi akadálya, egyfajta jótékonysági akcióra biztosan szükség lesz, hiszen ajánlatos lenne felhívni a közönség figyelmét a templomra, a benne és rajta zajló munkálatokra és a műemlék fontosságára. De ez még odébb van. Nem szabad semmit elsietni, minden lépést jól át kell gondolni, ha azt szeretnénk, hogy a templom visszanyerje az eredeti formáját.