Kassai Gyula, a Barsi Református Egyházmegye esperese (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Áldott Karácsonyt! A legszebb jókívánság, amit sokszor hangoztatunk karácsonykor. De mi teszi áldottá a karácsonyt?  Ha egy gyermeket kérdezünk meg, számára az ünnep varázsát a karácsonyfa, az ajándék várása és az ajándékozás öröme hozza. Az ínyenceket egy-egy finom ünnepi étel ejti rabul. Másokat az advent és a karácsony díszei és fényei kápráztatnak el. A családi együttlét karácsonykor a legmeghittebb. A legtöbb hagyomány is az ünnepkörhöz köthető. Ilyenkor a templomba is illik legalább egyszer elmenni. Máskor nincs rá idő, de karácsony nem múlhat el anélkül, hogy ne lépjük át Isten házának küszöbét.

Aki a karácsony legmélyebb üzenetét is meg akarja érteni, az nem feledkezhet meg arról, hogy Isten közel jött hozzánk. Fia által eljött a világba. Ebbe a világba érkezett. Nagyon sok szomorú és elégedetlen emberrel lehet találkozni a hétköznapokban. Olyanok is vannak, akiknek a sorsával senki sem foglalkozik. Vagy éppen az egyén nem akar tartozni sehova sem. A karácsony éppen abban erősít meg bennünket, hogy senki sincs egyedül, meg abban, hogy van értelme a legnehezebb életnek is, mert Krisztusban Isten közel jött hozzánk. Megszületett az Immánuel, ami azt jelenti: „Velünk az Isten”. Ő foglalkozik sorsunkkal, nem vagyunk számára közömbösek.

A másik fontos örömhír az, hogy Isten Fia emberré lett. Ebben a formában van velünk az Isten. Közel jött hozzánk, a mi személyes szféránkba érkezett. A legrejtettebb világunkba kér bebocsátást. Lehet-e szorosabb kapcsolat az Isten, az alkotó és az ember, a teremtménye között?  Krisztus emberré lett. Karácsony hirdeti, hogy a véges befogadta a végtelent. Megszületett a krisztusi ember. Fel van kínálva a lehetőség arra, hogy bennünk is megszülessen az az ember, akit nem a törvény által ítél meg az Isten. Megszületett az a krisztusi ember, aki nem a bűnnek, a kárhozatnak és a halálnak a sodrásában él. Nem a kornak, a hóbortnak, a globalizációnak, az individualizmusnak akar megfelelni. Megszületik a krisztusi ember, aki a gyökértelenség, a féligazság, a félelem, a téveszmék, a hazugság, az ámítás, a babonák világára nemet tud mondani. A krisztusi ember a szeretet és kegyelem korlátlan erejének állapotában él.

Már csak azt kell megértenünk, hogy a Krisztusban hozzánk közel jött Isten most is velünk van. Hűsége töretlen. Nem hagy magunkra. Nem helyünkre érkezett, nem utánunk jött, nem előttünk halad, hanem itt van velünk, itt van bennünk. Lelkünkben, testünkben, erőnkben és erőtlenségünkben, győzelmeinkben, vereségeinkben.

Velünk van, soha sem hagy el bennünket.

Ez az örömhír teszi igazán áldottá a karácsonyunkat. Aki meghallja a jó hírt, az maga is boldog és áldott lesz. Mert csak az lehet igazán áldott, csak annak lesz boldog karácsonya, akinek Krisztusban adott élete van. Akiben megszületett a Megváltó Krisztus, aki velünk van mindörökké! Krisztusban áldott karácsonyt Testvéreim!