Farkas Iván (Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

Idén ismét az urnákhoz járulnak a szavazók. Előreláthatólag novemberben lesznek a megyei választások, amelyre a pártok még tavaly elkezdték a felkészülést. A háttérben megkezdődtek a koalíciós tárgyalások, illetve több párt bejelentette, inkább egyedül indul a választáson.

„Közösségünk jövője és régióink jövőbeni fejlődése szempontjából a 2017 –es év legfontosabb eseménye minden bizonnyal a november elején esedékes megyei választások lesznek” – véli Farkas Iván, a Magyar Közösség Pártjának gazdasági és régiófejlesztési alelnöke, az MKP Nyitra megyei frakciójának vezetője. A Magyar Közösség Pártjában egyébként nem a központ határozza meg, koalícióban, vagy önállóan indulnak-e a jelöltek. A regionális struktúrák jogköre eldönteni a választások előtt, hogy szövetséget kötnek-e a megyei választások előtt más politikai pártokkal.

Farkas Iván felhívja a figyelmet arra, hogy a megyei önkormányzatok következő választási időszakának mandátuma öt évig tart majd, és a következő választást együtt tartják meg a helyi önkormányzati választásokkal 2022-ben. „Jobb esetben így lesz. Ha azonban a novemberi megyei választásokon az eddigiekhez hasonlóan újra kritikusan alacsony lesz a választópolgárok részvétele, nem zárható ki, hogy egyben az utolsó megyei önkormányzati választásokra kerül sor.

Hallhatók ilyen hangok a szakma és a kormánykoalíció berkeiből. Az egyes választási körzetekben az eddig megtapasztalt 15-30 százalék közötti megyei választási részvételt az elemzők választói közönyként, érdektelenségként magyarázzák. Eközben a választópolgár arra panaszkodik, hogy alultájékozott, kevés információja van a megyei önkormányzat tevékenységéről, hatásköreiről. Nem érzi, hogy köze lenne a művileg összetákolt megyékhez” – nyilatkozta a Nyitra megyei képviselő, aki egyben Muzsla község polgármestere is. Farkas kifejti: talán másként állnának a megyei politikához és választásokhoz a polgárok, ha azok határait a természetes régiók mentén alakították volna ki. „Ehhez azonban politikai akarat kell, és nemcsak az MKP részéről. A polgárok tájékozottsága a média hozzáállásán is múlik, hiszen szinte kizárólagosan csak az országos politikát tálalja. Tisztelet a kevés kivételnek, amely rendszeresen tájékoztat a megyei történésekről” – vélekedett Farkas Iván.

A Nyitra megyei hivatal épülete (fotó: mojanitra.sk)

Közösségünk jövője és régióink további fejlődése mellett a soron következő megyei választások másik kiemelt tétje, hogy fennmarad-e a megyei önkormányzati képviselet. Ellenkező esetben a 2001-ig, az első megyei választásokig érvényes gyakorlathoz térhetünk vissza. Ez esetben a kormány kinyújtott karjaként újra megszületnek a kerületi szintű állami hivatalok, amelyek léte a megyei önkormányzatok megszületését követően indokolatlanná vált, hiszen hatásköreik jelentős részét átruházták a megyei önkormányzatokra. A novemberi megyei választásokon részvételükkel tehát erről is döntenek a választók – hívja fel a figyelmet a novemberi választás fontosságára a politikus.

A megyei önkormányzat többek között a középiskolák, a szociális intézmények, a színházak és más kulturális intézmények, és a megyei kórházak fenntartója. Ezért a déli régióban a magyar középiskolák sorsa is múlhat azon, hány magyar képviselő lesz a megyei önkormányzatokban. Ahogy Farkas Iván véleményezi: „A megyei választásokon dől el, hogy a szakközépiskolák, gimnáziumok, szociális intézmények, egészségügyi intézmények, színházak, múzeumok, képtárak, művelődési központok, regionális fejlesztés, idegenforgalom, a másod- és harmadrendű közutak, a közérdekű autóbusz-közlekedés, területrendezés ügyében a polgárok által közvetlenül megválasztott megyeelnök és megyei képviselők döntenek-e majd, vagy a mindenkori kormány által kinevezett hivatalnokok. A választópolgár nem lehet közömbös az iránt, hogy a kormány hivatalnoka által vezetett kerületi állami hivatal, vagy az ő közvetlen választásával, beleszólásával felállt megyei önkormányzat fog dönteni a gyakorolt hatáskörökről.”

Farkas Iván ezért már most a választásokon való részvételre biztatja a polgárokat. „Jövőnk és régióink fejlődésének formálása, valamint a megyei önkormányzatok megmaradása érdekében is rendkívül fontos tehát a választásokon való részvétel, lényeges, hogy az érezhetően felülmúlja a korábbi választásokét.” Szerinte a régiós választás eredménye akár a következő parlamenti választás eredményére is hatással lehet. A magyar közösség politikai megosztottsága miatt sem mellékes, milyen erős lesz a magyar érdekképviselet a megyei önkormányzatokban.