Szomorúan értesültünk a hírről, hogy az elmúlt év végén, 93. életévében elhunyt Gioacchino Malfatti di Montetretto, a Máltai Lovagrend nyugalmazott nagykövete, akit a felvidéki magyarság elsősorban Esterházy-Malfatti Alíz férjeként ismerhetett meg.

Gioacchino Malfatti 1924. február 29-én Bécsben, egy Észak-Olaszországból származó bárói családban látta meg a napvilágot. 1939-ig a bécsi Theresianum tanulója volt, majd 1943-ig  a római Jezsuita Mondragone Kollegium növendéke lett.

1945-51 között  Rómában és Torinóban folytatott egyetemi tanulmányokat. 1952-től 1983-ig az IBM Corporation szolgálatában vezető managementi pozíciókban dolgozott Olaszországban, Franciaországban és Hollandiában.

1976-ban lépett a Szuverén Máltai Lovagrend diplomáciai szolgálatába, ahol titkárként, majd tanácsadóként dolgozott. 1983-tól a lovagrend Osztrák Köztársaságba akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé nevezték ki. A kommunista rendszer bukása után a Rend őt hatalmazta fel a Közép- és Dél-Kelet-Európa országaival való diplomáciai kapcsolatfelvételre.

Gioacchino Malfatti nagykövet elsőként Magyarországgal létesített diplomáciai kapcsolatot, majd ezt követte Csehszlovákia, Lengyelország, Horvátország, Szlovénia, Bosznia-                Hercegovina, Albánia és Macedónia.

Odaadóan és mintaszerűen végzett diplomáciai és jószolgálati munkásságáért számos kitüntetéssel jutalmazta őt úgy az osztrák állam, mint a Szuverén Máltai Lovagrend. Kitüntetéseit az apostoli Szentszék Nagy Szent Gergely Érdemrend Nagytiszti Keresztje koronázta, melyet nyugalomba vonulásakor vehetett át a Vatikánban.

Mi, felvidéki magyarok leginkább hőn szeretett felesége, Esterházy Malfatti Alíz oldalán ismerhettük őt meg. Bár egy kukkot sem értett azokon a szlovákiai és magyarországi ünnepségeken és előadásokon, melyeken feleségével és gyakran két fiukkal, Robertóval és Giovannival vett részt, mégis rendíthetetlen nyugalommal volt azokon jelen az elejétől a végéig. Egy alkalommal elmondta, mindezt apósa, az Esterházy János iránt érzett mélységes tiszteletből, s a felesége iránti szeretetből teszi. Diplomáciai kapcsolataikat felhasználva, mindketten sokat tettek Esterházy János külföldi, elsősorban ausztriai és olaszországi elismertetéséért.

Lelki üdvéért január 20-án, 17.00-kor, a bécsi Máltaiak Keresztelő Szt. János templomában (Kärtnerstrasse 37) mutatnak be gyászistentiszteletet. Amikor érte imádkozunk, gondoljunk egy fohász erejéig hőn szeretett feleségére, Esterházy Alízra is, aki mélységes fájdalommal gyászolja férje elvesztését.