Fotó: szakc.sk

A magyar állam a külhonba szakadt hadiözvegyekről és árvákról való gondoskodását is kötelességének érzi, s 2017. január 1-jével a jogosultak köre kiegészült azon nem magyar állampolgárokkal, akik rendelkeznek Magyar Igazolvánnyal.

A magyar Országgyűlés 2015. június 23-i ülésén elfogadta a hadiözvegyek és hadiárvák támogatásáról szóló 1994. évi XLV. törvény (Hdt.) módosítását, mely szerint azok is anyagi támogatásban részesülhetnek, akiknek édesapja, férje a második világháborúban a Magyar Királyi Honvédség, illetve Csendőrség kötelékében szolgálva életét áldozta hazájáért, függetlenül attól, hogy a háború utáni „rendezés” következtében mely utódállam állampolgárává vált.

A hadigondozotti ellátás kérelmezését előbb kettős állampolgársághoz kötötték. A jogosultak köre azonban 2017. január 1-től kiegészült azon Magyar Igazolvánnyal rendelkező nem magyar állampolgárokkal, akik a Szlovákiában érvényben lévő ellentörvény miatt nem vehetik fel a magyar állampolgárságot, mert hivatalosan az a szlováktól való megfosztással járna.

Azon felvidékiek, akik igazolni tudják, hogy szülőjük 1938. november 2. és 1945. május 9. között a Magyar Királyi Honvédség és Csendőrség kötelékében szolgált és szolgálattétel közben esett el; hogy szülőjük a háború következményeként hadirokkanttá vált; vagy unokája, gyermeke, testvére vagy féltestvére szolgálat közben halt meg, hadigondozási ellátás iránti kérelmet nyújthatnak be. (A szükséges nyomtatványokat ld. cikkünk alján).

A jogosultság hadi eredetét egykorú szolgálati, katonai, kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt érdemlő módon kell igazolni. Az eljárás során elsődlegesen a kérelmezőnek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadi eredetét.
A halál hadi eredetét elsősorban hivatalos hatósági értesítéssel, hatósági bizonyítvánnyal vagy holttányilvánító bírósági végzéssel kell igazolni. A halál hadieredetével kapcsolatos iratok a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattárából is beszerezhetők egy kérelemmel. Az iratkutatás ellenértékét a Kormány által a hadigondozás költségeinek kezelésére létrehozott közalapítvány előzetes megállapodás alapján téríti meg az iratot szolgáltató részére.

Amennyiben a hadigondozási ellátást igénylő még nem rendelkezik Magyar Igazolvánnyal, mindenekelőtt a Magyar Igazolvány (MIG) iránti kérelmét szükséges személyesen elintéznie a magyarországi külképviseleteken vagy a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) területi irodáiban.
A SZAKC munkatársai készségesen állnak az ügyfelek rendelkezésére. A kérelemhez 1 db egy hónapnál nem régebbi, 3,2×4,5 cm méretű igazolványkép és a személyazonossági igazolvány szükséges. A megfelelő nyomtatványokat a területi iroda munkatársainak a segítségével közösen tölthetik majd ki.

„Az új Magyar Igazolvány megérkezése pár hónapot vesz igénybe, így kérjük az ügyfeleket, hogy mielőbb kezdjék el az ügyintézést. A rimaszombati irodát az elmúlt napokban ez ügyben már többen felkeresték, de információink szerint már a főkonzulátuson is benyújtották az igazolvány iránti kérelmüket. A gömör-nógrádi körzetbe tartozó ügyfelek a 0917711349-es telefonszámon ügyfélfogadási időn kívül is bejelentkezhetnek” – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Homoly Erzsébet, a SZAKC rimaszombati munkatársa. A Szövetség a Közös Célokért többi irodájában is várják az érdeklődőket.

A Magyar Igazolvánnyal rendelkező kérelmező a hadigondozási ellátás iránti kérelmét majd csak ezt követően nyújthatja be postai úton a Budapest Főváros Kormányhivatalához 1364 Budapest, Pf. 234 címen. Azokat, akik személyesen szeretnék intézni, Magyarország külképviseletein, Kassán a főkonzulátuson, illetve Pozsonyban a nagykövetségen tájékoztatják.

A volt hadiárvákat, volt hadigondozott családtagokat és volt hadigyámoltakat egyéb ellátásuktól függetlenül havi rendszeres járadék illeti meg, amelynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30 %-a.

***

A kérelmezéshez szükséges nyomtatványok:

Kérelem (5/C. melléklet a 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelethez)

Igénybejelentés az egyösszegű térítés megállapításához

Nyilatkozat az ellátás folyósításához