(Fotó: Matus Tibor)

Kedden tartotta rendszeres havi összejövetelét a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala Koordinációs Bizottsága.

Tokár Géza szóvivő tájékoztatta a Koordinációs Bizottságot a kisebbségi bizottság új statútumának tervezetéről. Megjegyezte, hogy a kormányzat által véleményeztetésre bocsátott alapszabály jelenleg még nagyon kiforratlan.

A kisebbségi bizottság tanácsadó, véleményező szervként fogja segíteni a döntéshozók munkáját. Lesz egy nemzetiségi képviselőkből összeállított része (amelyben a magyarok 5 helyet foglalhatnak el), és a bizottságban jelen lesznek a kormány, a megyék, valamint az önkormányzati szövetségek képviselői.

Gazdasági felmérés

Második programpontként a Kerekasztal éves munkatervét beszélték meg a jelenlevők. A szerveződés az év végéig szeretne egy részletes gazdasági felmérést készíteni a magyarok lakta régiókról. Ennek célja, hogy kéznél legyen egy valós kép közösségünk gazdasági helyzetéről, hogy tényekkel alátámasztva tudjunk érvelni az esetleges gazdasági diszkrimináció ellen.

További feladatként a Madari.sk honlap megújítását és tartalommal való megtöltését tűzték ki. Idén szeretnék a Jogsegélyszolgálat éves angol nyelvű jelentését magyar és szlovák nyelven is kiadni, hogy hazai pályán is érvelhessünk vele. Tervezik továbbá a Kerekasztal.org honlap megújítását, helyi, regionális találkozók szervezését a civil szervezetekkel és a szokásos éves konferencia megrendezését.

(Fotó: Matus Tibor)

Idén is aktuális feladat a beiratkozási programok segítése. Bár a magyar iskolákba beiratkozók száma az utolsó években, igaz, csekély mértékben, de mégiscsak nőtt, azért vannak figyelmeztető lemorzsolódások, elsősorban a peremvidékeken, de a tömbmagyarság által lakott településeken is. Javaslatként elhangzott, hogy számba kell venni azokat az iskolákat, ahol rosszabbak a beiratkozási mutatók és ezekben a községekben intenzívebb kampányt kell folytatni a magyar elsősökért.

Levél a miniszternek a vasúti táblák kétnyelvűsítése ügyében

Tokár Géza megemlítette még, hogy a Kerekasztal nevében levelet írt Érsek Árpád közlekedési miniszternek a beígért vasúti táblák kétnyelvűsítése ügyében. Igaz, választ nem kapott, viszont két napon belül megjelent a miniszter rendelete az 54 állomás kétnyelvű megnevezéséről.

Kiindulva abból, hogy 512 azon községek száma, ahol a magyar lakosok aránya húsz százalék feletti, és tudatosítva azt is, hogy nincs mindenütt vasútállomás, az 50 körüli szám mégiscsak alacsonynak tűnik, ezért vizsgálni fogják, mely községek maradtak le a listáról. Az biztos, hogy Nagymegyer hiányzik róla.

A feladatok adottak, a koordinációs bizottság egy hónap múlva folytatja a munkáját.

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala a szlovákiai magyar szervezetek egyeztető fórumaként alakult. Nyitott, politikai pártoktól független, önkéntes és informális intézmény. A Kerekasztal évente legalább egyszer, szakmai konferencia keretében ülésezik. A köztes időszakban munkáját a Koordinációs Bizottság végzi.