(Fotó: carissimi.sk)

A Carissimi Nonprofit Alap 2016-ban is kivette részét a rászorulók segítéséből és számos programba is bekapcsolódott. Mindezt zömmel az tette lehetővé, hogy sokan felajánlották neki adójuk 2 százalékát.

Az adófelajánlásoknak köszönhetően tavaly tíz, fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családnak nyújtottak támogatást külföldi és itthoni rehabilitációra és gyógyászati segédeszközök vásárlásához. Hozzájárultak továbbá fogyatékos gyermeket nevelő családok magyarországi nyári táborának és egy budapesti kirándulásnak a költségeihez is.

Februárban a Családlánc tagszervezeteként részt vettek a magyar Országházban megrendezett Kárpát-medencei családnapon. A Házasság hete alkalmából a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének támogatásával megtartott Zarándoklat a családokért című rendezvénysorozat helyszínei közül Gömöralmágyon és Komáromban voltak jelen.

A Nemadomfel Alapítvánnyal bekapcsolódtak az Erazmus+ program nemzetközi ifjúságicsere-projektjébe, s ennek köszönhetően nyolc értelmi sérült fiatal és kísérőik a kelet-magyarországi Szendrőládon erdélyi és magyarországi sorstársaikkal, illetve roma fiatalokkal töltöttek el együtt egy hetet. A kreatív foglalkozásokon keresztül egymástól és egymásról tanultak, identitásukat fejlesztették.

Áprilisban nyolcadik alkalommal voltak társszervezői az értelmi fogyatékos fiatalok galántai versfesztiváljának. Kirándulást szerveztek Budapestre – értelmi fogyatékossággal élő fiataloknak és családtagjaiknak. A Petőfi Irodalmi Múzeumban múzeumpedagógiai foglalkozást tartottak számukra, utána pedig megnézték a Fővárosi Nagycirkusz előadását.

Májusban két helyszínen: Galántán és Marcelházán szakemberek bevonásával és önkéntesek segítségével kommunikációs és önérvényesítő tréninget szerveztek értelmi és halmozottan fogyatékos fiataloknak, szüleiknek és segítőiknek.

Nyáron a Carissimi is képviseltette magát az Új dimenziók a fogyatékos személyek szociális ellátásában című budapesti konferencián. Szeptemberben Galántán, novemberben Dunaszerdahelyen szerveztek fórumot tíz szülő, illetve szakember részére Sérült gyermek/felnőtt a családban – hogyan tovább? címmel.

Ugyanebben a hónapban meghívott szervezetként bemutatták tevékenységünket az Európai Parlament Petíciós Bizottságának pozsonyi tényfeltáró ülésén. Ugyancsak részt vettek Csíkszeredában az Együtt a fogyatékkal élőkért című kétnapos konferencián.

Füleki helyszínnel társszervezői a Családlánc támogatásával októberben indított magyar nyelvű önismereti, család- és párkapcsolat-segítő tréningeknek, és bekapcsolódtak az ugyancsak októbertől működő magyar nyelvű telefonos lelkisegély-szolgálat munkájába. Ismét ott voltak Dunaszerdahelyen a Kultúrával az akadályok ellen című rendezvényen.

Novemberben részt vettek az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán tartott negyedik magyar fogyatékosságtudományi konferencián, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának érsekújvári tanácskozásán, valamint az ÉFOÉSZ megalakulásának 35. évfordulója alkalmából rendezett budapesti ünnepségen. Decemberben az ÉFOÉSZ balassagyarmati Elfogadásért Önérvényesítő Egyesülete megalakulása 5. évfordulójának ünnepségére ugyancsak meghívást kaptak.

A fogyatékossággal élőket felkaroló jótékonysági alap támogatóinak (az SZK Kormányhivatala, Bethlen Gábor Alap, Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége, magánszemélyek) köszönhetően a Szlovák Humanitárius Tanács kiadásában tavaly is sikerült megjelentetni a Carissimi folyóirat hat számát, amelyet ingyenesen juttatnak el mindazokhoz, akik valamilyen módon érintettek.

A Carissimi az idén szintén számít a jólelkű támogatókra, akik adójuk 2 százalékával segíthetik a szervezet munkáját, s ezáltal a fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok javára adakoznak. Az alapról és tevékenységéről az érdeklődők a www.carissimi.sk megújult honlapon is találnak hasznos információkat. Ugyanott letölthető az adófelajánláshoz szükséges nyilatkozat is.