A kémia szaktanterem (fotó: Tóth Mónika)

A kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola az ország legnívósabb oktatási intézményei közé tartozik. Az idei tanévtől korszerűsített biológia és kémia szaktantermekben folyik a színvonalas tanítás.

Az alapiskola ötödikesei matematikából és magyar nyelvből is magasan az átlag felett teljesítettek a Monitor 5 felmérésen.

Fontosak az optimális oktatási feltételek

Manapság nagyon sokba kerül annak biztosítása, hogy egy iskola modern felszereléssel rendelkezzen. Sokszor a tantermek korszerűsítésére már nem futja a saját költségvetésből. A tanulmányi és versenyeredmények feltétele az is, hogy a felkészülés jól felszerelt környezetben, optimális feltételek mellett történjen. Az idei tanévben sikerült felújítani a természettudományi szaktantermeket és a vészkijáratot a tanintézményben. “2016-ban felújítottuk a több éve statikai hiba miatt lezárt vészkijáratot. A megyei fenntartó 58 ezer eurós támogatásának köszönhetően ezt megjavítottuk“, nyilatkozta hírportálunknak Csurkó Éva igazgatónő. A biológiai és kémiai szaktantermek teljeskörű modernizálására több forrásból szerzett pénzt az intézmény. A költségekhez a Bethlen Gábor Alap 29 ezer euróval, a megyei önkormányzat 13 ezer euróval és az iskola szülői szövetsége 3 ezer euróval járult hozzá. Kicserélték a tantermek gáz-, víz- és villanyhálózatait is. Megújultak a falak, új padlózat és berendezés is került a két terembe. A biztonságos, hatékony  munkát szolgálja az elszívóberendezés, kísérleti munkapadok,  új világítótestek és vegyszertárolók. Az igazgatónő jelenleg is egy nagyszabású projekten dolgozik. Szeretné fokozatosan, egy-két éven belül korszerűsíteni a tornatermet, a számítógéptermeket,  valamint a többi osztálytermet és az udvart is.

A biológia szaktanterem (fotó: Tóth Mónika)
Kimagasló sikerrel oldották meg a diákok a Monitor 5 feladatait

Az ötödik évfolyamba járó diákok tudásszintjének felmérésére 2016. november 23-án került sor. Az országos tesztelés 1 485 alapiskolát érintett, melyből 125 a magyar tannyelvű intézmény. A matematikából, szlovák nyelvből és irodalomból, valamint magyar nyelvből és irodalomból feltett kérdésekre 45 299 diák válaszolt, közülük 2 902 magyar tanítási nyelvű iskolát látogató tanuló. A tesztelés célja az ötödikesek tudás- és készségszintjének, valamint az alsó tagozaton elsajátított ismereteknek a felmérése a felső tagozatos tananyag oktatásának megkezdése előtt. “Arról van szó, hogy milyen alapokkal, tudásszinttel kezdik a diákok az ötödik osztályt. Ezek a tesztek azt mérik, hogy mit tud a gyerek az ötödik osztály elején“, magyarázta honlapunknak Csurkó Éva igazgatónő. A Certifikált Oktatási Mérések Nemzeti Intézete (NÚCEM) által közzétett eredmények is a kassai magyar iskola magas színvonalát támasztják alá. A kassai diákok a magyar tannyelvű alapiskolák tanulói közül a legjobb matematikai eredményeket érték el. Az országos átlag 62,3%, míg a Máraiban 77,19%.  Magyar nyelv és irodalomból 23%-kal szárnyalták túl az 55,5%-os szlovákiai átlagot. A kassaiak 78,46%-os átlageredménye önmagáért beszél.

A kassai magyar iskola igazgatónője arra is felhívta a figyelmet, hogy egy iskolában vannak olyan minőséget meghatározó tényezők, melyek nem mérhetőek. A gyerekekkel való törődést nem lehet központilag felmérni. Nagyon fontos az is, hogy a diák elsőtől negyedikig, illetve kilencedikig emberileg mennyit fejlődött. “Az iskola színvonala a külön odafigyelésnek is köszönhető. Délután egyénileg foglalkoznak a tanárok a felzárkóztatással és a tehetséggondozással is. Igyekszünk anyagi lehetőségeinkhez mérten kis csoportokban tanítani, mert az oktatás így hatékony.“ Az intézmény vezetője objektívan értékeli a Monitor 5 felmérés jelentőségét. “Számunkra ez egy visszajelzés, hogy hol tartunk a többiekhez képest. Belső méréseink pedig azt tükrözik, hogy még több pedagógiai eszközzel és munkával tovább emelhetjük az iskola színvonalát” – nyilatkozta Csurkó Éva.