Zsidó János esperes előadás közben (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Az MKP Ipolykeszin működő alapszervezete az önkormányzattal karöltve bekapcsolódott a Házasság hete programba, mely február 12-én vette kezdetét, és amelyet négy kontinens 21 országában ünnepelnek a családok, a házasságban élők és a házasságot pártolók.

Az idei rendezvénysorozat mottója: „Veled kiteljesedve!” Ennek jegyében telt meg az ipolykeszi kultúrház február második vasárnapján a délutáni órákban, ahová nemcsak helybeliek érkeztek, hanem a környékbeli falvakból és a távolabbi régiókból is.

A rendezvény háziasszonya, Korcsok Anikó megnyitójában elmondta, hogy a 400 lelket számláló kisközség őrzi az elődök hagyatékát. „Nem vagyunk jelentős pont a szlovákiai térképen, nem szerepelünk a hírekben, nem kerülünk az újságok címlapjára, és csak az alapos kutató talál meg minket itt az Ipoly-medencében, az Ipoly folyó jobb partján, a Nagy-patak torkolatánál, Ipolyságtól keletre, a szlovák-magyar határon. Aki itt él, többnyire kétkezi munkával keresi a kenyerét, ismeri a természeti adottságokat, tudja, mikor kell vetni, aratni, ismeri a növényeket és az állatvilágot, a természet és Isten törvényeit. Azok vagyunk, akik meg tudnak állni, jó szót szólni, és felismerni a mellettünk elhaladókat. Nálunk a kézfogás nemcsak a köszönés és a búcsúzás jele, hanem a becsületé és a szavahihetőségé is. A templom harangja nemcsak ebédre hív minket, hanem a szentmisére is. A gyerekek még játszhatnak az utcán, és a focipályán rúghatják a labdát. Bár életünk minden területén jelen vannak a 21. század vívmányai, ma is az emberi értékek állnak a legfontosabb helyen.”

A vallomás bizonyossága volt az általuk létrehozott rendezvény, mely az emberi élet egyik legfontosabb állomására, és annak jelentőségére, a házasságra és a családra helyezte a fő hangsúlyt. A kisközség polgármestere, Kosík Szilvia köszöntőjében emlékezett a falu szülöttére, Ipolyi Arnold (1823 – 1886) művészettörténészre, a magyar mitológia kutatójára, az MTA és a Kisfaludy Társaság tagjára, besztercebányai és nagyváradi püspökre, akinek tiszteletére emléktáblát helyeztek el a templom falán.

Dr. Farkas Zsolt előadása (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Idézte a tudós főpap gondolatát, mely szerint: „Azon nemzet, mely emlékeit veszni hagyja, azzal saját síremlékét készíti.” Elmondta, hogy a falu őrzi és élteti Ipolyi Arnold hagyatékát, szellemi örökségét, felbecsülhetetlen értékű munkásságát.

Az ünnepi délutánon előadások hangzottak el. Elsőként Mgr. Zsidó János tartott előadást „Házasság egy lelkiatya szerint” címen. János atya a féli egyházközség plébánosa, püspöki tanácsos, számtalan civil szervezet éltetője és mozgatója, a Carissimi jótékonysági alap munkatársa, a cserkészet eszméinek terjesztője, tagja a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének, a Szent György Lovagrendnek, Fraknói Vilmos-díjjal kitüntetett lelkiatya. Megosztotta a jelenlévőkkel lelkészi élete tapasztalatait, meglátásait és a Bibliából merített példázatokkal mutatott rá a házasság szentségére.

Dr. Farkas Zsolt szőgyéni plébános, a párkányi esperesi körzet iskolaesperese, a Jópásztor Alapítvány elnöke, a felvidéki ministráns olimpiák szervezője, aki szélsőséges csoportokkal való foglalkozásnak (is) szenteli életét, a hamis istenképekről tartott előadásában bemutatta azokat a téves felfogásokat, melyek rögződhetnek és átörökítődhetnek a családban, megmételyezve a házasságot, a kapcsolatokat.

A rendezvény vendége volt a Budapestről érkezett dr. Csókay András nemzetközi hírű idegsebész és agykutató, feleségével, Altay Daniellával. A házaspár négy gyermeket nevel, három évvel ezelőtt tragikus baleset következtében veszítették el a tízéves kisfiukat. Megrendítő tanúságot tettek saját házasságuk példáján keresztül a megbocsátásról és a megújulásról.

Dr. Csókay András és felesége Altay Daniella tanúságtételük közben (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Sokszor állnak a nyilvánosság elé, hogy személyes példaadásukkal bizonyítsák, hogy a legmélyebb párkapcsolati válságból, a legnagyobb tragédiából is van kiút. A főorvos elmondása szerint mindenkinek szüksége van arra, hogy szembenézzen saját gyengeségeivel, vétkeivel, tudjon bocsánatot kérni és megbocsátani („nem hétszer, hanem hetvenszer hétszer” Mt.18,22), és higgyen abban, hogy Krisztus kegyelmére életünk legmélyebb, legzavarosabb, legkilátástalanabbnak tűnő időszakában is számíthatunk.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Balik László, az MKP nagykürtösi járási elnöke, a helyi lelkiatya, Mgr. Hutár Márk, Ipolybalogról György Ferenc, Lukanyényéről Dobos Péter, Ipolyvarbóról Zolcer György plébános is. A kultúrműsorban közreműködött Velebny Matild szavaló és népdalt énekelt Hlavács Réka, az Ipolybalogi Művészeti Iskola növendéke.

A házasság hete alkalmából az anyaországban és az elszakadt országrészekben több mint 250 előadással és kulturális programmal hívják fel a figyelmet a házasság fontosságára, a családok megerősítésére. A világszerte elterjedt Valentin-nap alkalmából házastársak, szerelmesek, barátok ünneplik kapcsolatukat. Ennek magyar megfelelője a Bálint-nap, hiszen Szent Bálint püspököt a jegyesek, a házasok és a szerelmesek védőszentjeként tisztelik, aki ismert volt a szerelmesek iránti szimpátiájáról és az értük végzett tetteiről. A legenda szerint ő volt az, aki elsőként megesketett egy pogány férfit és egy keresztény nőt. Az olaszországi Terniben található ereklyéjéhez a február 14-éhez kapcsolódó héten jegyesek és házasok zarándokolnak, és kérik Bálint (latinul Valentinus) püspök áldását.