(Fotó: Minden, ami Szepsi facebook oldal)

Az iskolát építő Jövőért Alapítvány mintegy 3 millió euró támogatást kapott Magyarországtól a Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül. A pénz egy letéti számlán pihen, az építkezést viszont nem tudják megkezdeni. A szepsiek egy része és a városi képviselő-testület döntő többsége a problémát a polgármester, Slavomír Borovsky hozzáállásában látja.

Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont mellett működő szülői szövetség, a Jövőért Alapítvány és az iskolaközpont tájékoztató jellegű nagygyűlést szervezett 2017. február 7-én.

Zárónyilatkozatukban az áll, hogy üdvözlik a városi képviselő-testület többségének az építkezés megkezdését szorgalmazó döntéseit, ugyanakkor reményüket fejezik ki, hogy Slavomír Borovsky polgármester is változtat hozzáállásán, és mint minden szepsi lakos polgármestere és egyben a helyi építészeti hivatal vezetője nem gördít további akadályokat az építkezés megkezdése elé.

A polgármeser magyarázza a „bizonyítványát”

A találkozón részt vett a polgármester is, aki a közösségi hálón „Pochválen buď Ježiš Kristus“, azaz Dicsértessék a Jézus Krisztus címmel tette közzé véleményét a fórumról:

„Azért jöttek össze, mert az iskolaépítésre vonatkozó ígéreteket a mai napig nem váltották be. A vitát kezdetben magyaros temperamentum jellemezte, mely nem volt mentes a bűnös személyének keresésétől, vagy legalább arra való rávilágítástól, hogy akit bűnösnek mondanak, valójában nem az. Kár, hogy nem volt lehetőségünk felkészülni a szakmai vitára, mert nem tudhattuk, hogy tulajdonképpen inkvizíciós eljárásról van szó, ahol én vagyok a vádlott, a hivatalvezetővel együtt, valamint a város lakossága. A polgármesterhez és a város vezetőségéhez intézett szavakkal kapcsolatban nem cáfolom, hogy a város és jómagam is ragaszkodunk a városi telkekkel és a „zachariásizmus” idején született szerződésekkel kapcsolatos probléma jogi elemzéséhez, mely a volt vezetés dilettáns, jogi és erkölcsi szempontból is elfogadhatatlan hozzáállására mutat rá. A telkek problémájának megoldása ma már kérdéses és a független bíróságra tartozik. A város részéről ugyanis felajánlottak egy 99 évre szóló bérleti szerződést, illetve vételi lehetőséget is, ma pedig javasoltam a telek ingyenes átadását. De egyik sem felelt meg, ezért, mint a város polgármestere – amennyiben egyesek megengedik – kénytelen vagyok a köz érdekét szolgálni, nem csak egyesekét.”

Szlovák nyelvű véleménynyilvánításának további részében az érintettek politikai hovatartozását taglalja.

Lassan négy éve tart a kálvária

„2014 őszén az önkormányzat 99 évre, egy koncessziós szerződés értelmében közel 1,4 hektár területet adott a Jövőért Alapítványnak. A területre minden szakhatósági, építkezési engedély rendelkezésre állt. Ezt 2015-ben megtámadta az önkormányzat mellett működő építésügyi bizottság, azzal, hogy nincs rendben az építési engedély. Azóta ez az ellenállás határozottan fokozódik. A Jövőért Alapítványt a polgármester bíróságra adta. A földterületet kitöröltette a kataszteri hivatalban, és a koncessziós szerződést is megtámadta. Később felajánlotta az alapítványnak, hogy vegye meg a területet. A város területrendezési tervével kapcsolatosan azt a kifogást hozta fel az építkezést érintően, hogy ez a terv nem engedélyezi az iskolaépítést, ugyanis csak közösségi térként volt benne feltüntetve az épület és nem konkrétan iskolaként. A polgármester úgy döntött, hogy nem lehet az építkezést elkezdeni. Most már rendelkezésre áll az új területrendezési terv is” – nyilatkozta megkeresésünkre Bartók Csaba, a Jövőért Alapítvány elnöke.

Elmondta, az önkormányzat a bírósági beadványokról nem döntött. Ezért visszavonatta a polgármesterrel a bírósági feljelentést, s megerősítette a 2014-es önkormányzati határozatot a koncessziós szerződésről.

„Az önkormányzati képviselők többségének véleménye szerint az iskolát fel kell építeni. Itt van egy háromhektáros terület, itt van 3 millió egy letéti számlán, és az építkezés mégsem kezdődhet el. Hónapok, évek teltek el mindeközben” – mondta a megkérdezett.

2017 az építkezés éve kell, hogy legyen!

„2017-ben a Jövőért Alapítványnak el kell kezdenie az iskola építését Szepsiben. Egyebek mellett ebben állapodtak meg a nagygyűlés résztvevői a Szepsi Városi Művelődési Központban rendezett fórumon. A résztvevők támogatásukról biztosították a Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont vezetését, mint a minőségi oktatás letéteményeseit” – tartalmazza a találkozón kiadott zárónyilatkozat.

Az említett oktatási intézmény jelenleg a város három pontján – albérletben – oktat mintegy 200 gyereket. Ők költöznének az új iskolába. A nagygyűlésen elhangzott, ameddig a kassai római katolikus érsekség, mint az iskolaközpont fenntartója, jó gazdája lesz az iskolának, marad a fenntartói státusz, de ellenkező esetben az is előfordulhat, hogy az alapítvány veszi át az iskolafenntartás szerepét.

Az előzmények, avagy mi történt 2013 és 2017 között

Szepsiben, a helyi kultúrházban 2013. április 16-án szülői értekezletre gyűlt össze a szülők egy csoportja, hogy egy magyar tannyelvű római katolikus egyházi intézmény létrehozását kezdeményezzék, óvodai, alapiskolai és gimnáziumi szinten.

2015. szeptember 1-jén ünnepi szentmisével nyitotta meg kapuit a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Magyar Tannyelvű Egyházi Intézmény – óvodai, alapiskolai és gimnáziumi szinten, 210 növendékkel.

Az intézmény ugyan megalakult és beindult az oktatás, de nem rendelkezik saját épülettel. Eddig sikerült a megyétől az iskolát építő Jövőért Alapítványnak megvásárolnia egy 1,7 hektáros területet. Az előző választási ciklusban az önkormányzat a szomszédos 1,4 hektáros területet 99 évre tulajdonba adta az alapítványnak, de az új városvezetés, élén az új polgármesterrel ezt megtámadta.

2016-ban az alapítványnak nem kis pénzébe került, hogy egy jogi szakvéleményt készíttessen, mely cáfolja a polgármester véleményét, és bizonyítja, hogy jogilag minden rendben van. A polgármester a képviselők tudta nélkül tette meg feljelentéseit, amit később az önkormányzat visszavonatott.

2016. március 4-én Szilágyi Péter tárgyalt Szepsiben. A tárgyalás után Szilágyi Péter a Felvidék.ma-nak elmondta, a polgármesternél udvariassági látogatást tett. Áttekintették az érintett telek ügyét. A korábbi döntés, mely szerint 99 évre – koncessziós szerződés keretében – kapja meg az iskola a telket, a polgármester számára elfogadhatatlan, mert szerinte nem teremt tiszta jogi helyzetet. Marad az eladás. Ezután megtárgyalták az építkezéssel kapcsolatos lépéseket. A polgármester nyitottnak mutatkozott. Ígéretet tett, hogy a március 14-i rendkívüli önkormányzati ülés után, ahol a képviselők az eladásról döntenek, minden segítséget megad, hogy a hivatalos eljárás és az engedélyek minél gyorsabban rendeződjenek, így az építkezés mihamarább elkezdődjön.

Igen ám, csakhogy érvényben volt a 2014-es önkormányzati határozat is. Erre a képviselők akkor jöttek rá, amikor már elfogadták a telekeladást az alapítványnak, ami már egyszer rendelkezett az érintett terület tulajdonjogával, a koncessziós szerződés értelmében.

A városatyák végül is törölték az eladásról szóló határozatot és megerősítették a 2014- est.

„Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy Magyarország a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT-n keresztül kihelyezett mintegy 3 millió eurót kitevő adományát a Jövőért Alapítvány nem tudja az adományozóknak tett ígérete és vállalása szerint felhasználni, pedig a nem mindennapi beruházás a város fejlődését, az itt élők gyarapodását szolgálná elsősorban. Ebben a tekintetben nagyra értékeljük a Magyar Kormány türelmét, hogy a be nem tartott ígérvények és terminusok ellenére is tekintettel vannak a kedvezőtlenül megváltozott szepsi helyzetre” – zárul a nagygyűlésen kiadott nyilatkozat.